Inspirerende høststevne med misjon i fokus

Høststevne med misjon i fokus

Denne helgen var trosfeller samlet til stevne på Oslofjord Convention Center, og det fra over 20 forskjellige land. Les mer og se bilder fra helgen her.


Denne gangen hadde lokalmenigheten i Tønsberg vært med i prosessen for både å planlegge og gjennomføre stevnet. Flere hundre frivillige fra lokalmenigheten har lagt ned stor innsats for å forberede en inspirerende høsthelg for trosfeller fra hele verden.

Fakta om stevnet

  • Over 7000 deltakere
  • 22 nasjoner er representert, fra alle kontinenter
  • Arrangører er BCC Event, med BCC Tønsberg som medarrangører
  • Over 580 frivillige bidragsytere

Stevner betyr høytid og forventning, og akkurat dette hang i luften da stevnet åpnet fredag kveld med møte i hovedsalen. Her satt også tilreisende fra både Australia, Sør-Afrika, Nord-Amerika og Brasil, for å nevne noen. Det internasjonale tilsnittet er altså stort, selv for en kort helg.

På lørdagen fortsatte stevnet med formiddagsmøte og aktiviteter for barn og unge. Se bilder her:

Misjon og innsamling til lavinntektsland

Siden august har det vært innsamlingsaksjon til den halvårlige misjonskollekten. Her kunne alle som ønsket gi en gave med formål å støtte for menigheter i lavinntektsland, slik at disse kan delta på stevner og ungdomscamper i 2023. Lørdag kveld ble innsamlingen avsluttet og markert med misjonsfest.

Tema for festen var «Løft dine øyne, og se deg omkring». Gjennom filmer, taler og sang ble tilhørerne oppglødet til å få mere syn for å arbeide for Guds sak, og være med å utbre hans rike på jorden.

Sentralt i festen var blant annet versene i Efeserne 1, 18-19:

«og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.»

Om dette temaet utdypet forstander Kåre J. Smith i et videointervju som ble vist under festen:

–Den samme kraften er til rådighet for deg og meg, men jeg må fremstille meg til lydighet for Guds ord, sa Smith. – Vi har fått opplevd evangeliet og fått tro på at det virker. Det er en virkelighet, det er en sannhet. Og det skjer en forvandling i de som tror.

Kåre J. Smith taler oppglødende ord under Misjonsfesten på høststevnet.
Kåre J. Smith med oppglødende ord under misjonsfesten. Foto: BCC

På festen fikk vi også hilsener og vitnesbyrd fra trosfeller, både i inn- og utland. Disse fortalte om hva evangeliet har betydd for dem personlig, og hvor stor verdi det er å kunne samles til stevner for dele dette med trosfeller over hele verden.

Målet for innsamlingen var 25 millioner NOK, og etter kveldens fest ble det samlet inn over 26 millioner til støtte for at enda flere kan delta på stevnene. Gaver kom fra land i alle verdensdeler.

Rundet av med Magasinet

Vi er midt inne i en spennende høst, der flere sentrale prosjekter skal gjennomføres i BCC. For å samle, inspirere og motivere til å gjennomføre det vi i fellesskap har besluttet, var siste post på helgens program TV-sendingen Magasinet.

Vi takker for en inspirerende helg, og ser fram til neste stevne i november.

Høststevne ble avsluttet med TV-programmet Magasinet.
Stevnet ble avsluttet med TV-programmet Magasinet, med siste nytt fra BCC-forbundet. Foto: BCC