Klare for et år med internasjonal utveksling

Siste uke startet en helt ny hverdag for 32 ungdommer som har utveksling ved BCCs hovedkontor i Norge. Flere har ventet på oppholdet gjennom to lange år med pandemi, men nå er de endelig her.


Gruppen som møter oss i personalkantina i Moss er internasjonal, og kommer fra til sammen 12 land; India, Sør-Afrika, Peru, New Zealand og Ukraina er bare noen av dem. I ett år skal de jobbe sammen, bo sammen, ha bibelundervisning og forhåpentligvis knytte nye, varige vennskapsbånd på tvers av bakgrunn og kultur.

Det virker å være god stemning blant ungdommene, og kommunikasjonen foregår på en blanding av norsk og engelsk.

– Jeg håper å lære mye av jobben her. Både ferdigheter, arbeid med arrangementer, men også av bibelstudiene, sier sør-afrikanske Nomonde Goxo (21).

Susanna Devarajan(22) fra India er enig:

– Definitivt. Jeg vil lære mer om menigheten og det vi er en del av. Jeg håper også å få mange nye venner.

Nomonde (t.v) og Susanna (t.h) blir kjent med både nye kollegaer og deltakere på hovedkontoret. Denne uken er det opplæring i arbeidsoppgavene. Foto: BCC


En del av et verdensomspennende konsept for ungdomsutveksling

Gruppen i Moss er bare en av flere. Hvert år deltar noen hundre ungdom fra lokalmenigheter over hele verden i trossamfunnets internasjonale utvekslingsprogram; A-team.

I Moss er hele 26 av de nyankomne fra land utenfor EØS. De har fått opphold gjennom YEP-programmet, som tilbyr ungdom fra andre deler av verden kulturutveksling og ideelt arbeid i Norge. Her får de lære om norsk språk og kultur og gjør ideelt arbeid for BCC.

Vel inne i sin første ordinære uke er deltakerne godt i gang med å finne sin plass blant nye kollegaer i BCC-forbundet. Det er oppstartskurs og introduksjoner, for de skal gjøre en rekke oppgaver for BCC Event i forbindelse med de mange stevner og ungdomscampene som arrangeres det kommende året. I tillegg skal de blant annet hjelpe til med mediaproduksjon, IT, musikk, foto, film og digitaliseringsoppgaver for BCC Media.

På fritiden deltar de i bibelundervisning, språkundervisning og aktiviteter, og de blir inkludert i lokalmenigheten i Oslo Follo.

Oppstartsuka har vært full av ulike aktiviteter: blant annet har deltakerne vært på båttur, fjelltur og besøk i lokalmenigheter. Foto: BCC

– Kommer hjem med fornyet glød

– Jeg skulle egentlig delta i kullet som var her i 2020-21. Men på grunn av koronapandemien ble det utsatt to år, så jeg måtte lære mye om tålmodighet. Den eneste fordelen var at jeg fikk tid til å bli bedre i norsk, ler Nomonde.

Mens hun ventet lærte hun seg nemlig språket over nett, slik de aller fleste deltakerne på ungdomsprogrammet gjør. En periode fikk hun også norskundervisning gjennom lokalmenigheten sin i Sør-Afrika. De satser på dette, fordi flere ungdommer herfra reiser til utveksling i Norge hvert år.

–  Alle som har vært her ett år, har fortalt at de lærte så mye, både åndelig og arbeidsmessig. Jeg har sett at de har kommet hjem som mennesker med en fornyet glød, som er med og tar i et tak i lokalmenighetene. Det har hatt stor betydning for oss hjemme, og har gjort at jeg har lyst til det samme.
– Jeg vil gi noe tilbake til menigheten dette året, sier hun.

Nomonde Goxo. Foto: BCC

Ett hus, syv nasjonaliteter, 13 jenter

De 32 ungdommene har nå installert seg i kollektiv, hvor de bor og gjør det meste sammen. Deltakerne disponerer et hus hvor jentene bor, mens guttene er fordelt på tre leiligheter ved siden av hverandre. På spørsmål om hva deres førsteinntrykk er av gruppen de har havnet i, smiler begge jentene.

–  Forskjellige! Vi er 13 jenter og syv nasjonaliteter i samme hus, og vi er såå forskjellige, ler Nomonde.  

–  Det er litt overveldende i starten. Men jeg elsker at det er så mange kulturer fra hele verden. Jentene jeg bor med er veldig skjønne alle sammen, og vi kommer allerede godt overens. Jeg føler meg utrolig heldig og velsignet som får oppleve dette, sier Susanna. 

Kollektiv: 13 jenter skal bo sammen i et eget hus dette året. Nomonde foran til høyre. Foto: BCC

–  En av verdens mest spennende oppgaver  

Gershon Twilley leder BCC A-team, som ungdommene i Oslo blir en del av. Han jobbet med ungdommene på utvekslingsprogrammet gjennom 20 år, og synes det er like spennende hver høst når nye deltakerne kommer.

– For meg er dette en av verdens mest spennende oppgaver. Her kommer det unge mennesker fra mange steder i verden, og vi får arbeide med dem et helt år – det er en luksuriøs oppgave, synes jeg.

– De som kommer hit, de vil noe med livet sitt, og har bestemt seg, uavhengig av bakgrunn, kultur og kanskje ulike utfordringer, sier Gershon.

Han forteller at de fleste har et genuint ønske om å bli disipler av Jesus, og mange kjenner på et behov for å gå videre i livet sitt.

–  Dette året bidrar potensielt til to ting. Det første målet, som egentlig er hovedmålet, er jo at ungdommene skal komme inn i det disippellivet de selv ønsker. Her kan vi være med å inspirere, motivere, gi kunnskap og veiledning.

–  Det andre aspektet er det menneskelige og relasjonelle. Dette året blir de satt inn i en «ny verden», med nye mennesker fra mange ulike kulturer, og må lære å omstille og tilpasse seg.

Gershon Twilley. Foto: BCC

For noen kan det være tøft å ta skrittet ut i det ukjente og reise hjemmefra et år.  

–  Noen må grave seg ut av vanskelige ting for å komme hit, og når de er her må de forholde seg og ta stilling til helt nye forhold, mennesker og ting de aldri visste om før. Men når man blir utfordret slik, så kan man vokse og oppleve at både andre, og forhåpentlig de selv, kan se den verdien og potensialet som ligger i dem som mennesker.

Gershon gleder seg til å bli bedre kjent med årets kull.

–  Vi merker at mange kommer hit med den rette innstillingen, og det har vært veldig positivt å møte dem.  

Les også: En misjonær – i ordets beste betydning

Susanna Devarajan. Foto: BCC

– Et år som blir en grunnvoll for livet

Et av Susannas ønsker for oppholdet er å kunne få en dypere forbindelse med Gud, både gjennom personlige erfaringer og bibelstudiene.

–  Jeg har tre søskenbarn som har vært her før meg. De anbefalte meg å dra, fordi dette året kan bli en solid grunnvoll for mitt videre kristenliv.

– Så jeg vil bruke tiden godt, delta i felleskapet og aktivitetene som er her, og bli en som kan gi og velsigne når jeg kommer hjem.  

Dette er A-team

  • Hvert år søker mellom 300 og 400 ungdommer i BCC seg til ungdomsprogrammet som kalles A-team
  • Programmets formål er å fremme den kristne tro og lære, slik det fremkommer av BCC-forbundets trosgrunnlag, blant ungdommer fra hele verden. Videre skal programmet tilby deltakerne et positivt og sunt kristent miljø som fremmer trosfellesskap, språkopplæring, kultur- og erfaringsutveksling mellom ungdom fra mange land
  • Oppholdet på A-team varer typisk et år, med hovedelementer som arbeid, trosoppbyggelse og bibelundervisning, felles samlinger og deltakelse i menighetsliv og camper for ungdom
  • Selv om organiseringen har endret seg en del gjennom de 20 årene tilbudet har eksistert, er hovedlinjene i programmet mye av det samme, med en tydelig misjonsprofil

Dette er YEP

  • For søkere fra land utenfor Europa og EØS støtter BCC-forbundet et eget program; YEP (Youth Exchange Program), som administreres av BCC Norge
  • Her får deltakerne mulighet til å lære norsk språk og kultur. I tillegg får de arbeidspraksis på BCCs hovedkontor, eller i andre ideelle prosjekter i Norge. På fritiden deltar de på aktiviteter i regi av A-team
  • I 2022-23 har YEP 26 deltakere