Innsamling til støtte for Ukraina

Denne uken har trosfeller over hele verden bidratt i innsamling til støtte for venner og nødstilte i forbindelse med krigen i Ukraina.


Kollekten er nå avsluttet. Det kom inn 3,9 millioner norske kroner.

Dette gjenspeiler den nestekjærlighet som vil hjelpe når noen lider nød. Flere lokalmenigheter og misjonsorganisasjoner i Europa bruker også sine møtelokaler til å ta imot og hjelpe mennesker på flukt.

«Vi må fortsatt være med i bønn for folk og land i Ukraina. Mange er i stor nød og på flukt, og de som ønsker det kan være med å gi en gave som kan hjelpe mennesker som er rammet av en meningsløs krig. Den enkelte må selvsagt gi etter det en har mulighet til, og slik en kjenner det i sitt hjerte.»  
– Kåre J. Smith