Magasinet med impulser til hele trossamfunnet

Helgens informasjonsmagasin ga trosfeller inspirerende innblikk i det som skjer i BCC om dagen. Rammen for TV-sendingen var det årlige høststevnet. 


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Eirik Tombre

Programmet gikk live fra storsalen, og inneholdt både informasjon, musikk og inspirerende innslag fra mange ulike bidragsytere. Her deltok representanter fra forstanderskap, styre og sekretariat, og seerne fikk impulser og oppdateringer på hva om skjer i BCC-forbundet disse dager.

Flere bidro med inspirerende innslag, både fra scenen og i publikum. Sveip til høyre for å se flere bilder. Foto: BCC

Dette var de viktigste sakene på programmet:

 • Halvårlige misjonsfester for hele trossamfunnet
  Misjonsarbeid og menighetsbygging har alltid vært viktig for BCC. Misjonsfestene fremover blir fortsatt halvårlige milepæler, der hele trossamfunnet samler seg om misjonsprosjekter og innsamling til disse. Lokalmenigheter fra ulike deler av verden bytter på å være arrangør for festene, noe som bidrar til et variert og mangfoldig innhold. Lokalmenigheten i Horten ble annonsert som neste arrangør.
 • BCCs medlemskap i Norges Kristne Råd (NKR)
  Seerne fikk innblikk i prosessen som førte til at NKR stemte BCC inn fra observatørmedlem til fullverdig medlem 15. september i år. Beslutningen om å søke medlemskap var resultat av en lengre prosess, initiert av forstanderskapet og der representantskapet har stilt seg bak. BCC ser det viktig at kristne samler seg om det som forener oss, og står sammen om å fremme kristendommens kår i samfunnet.
 • Ny søndagsskolesatsning i BCC
  Søndagskolearbeidet skal fornyes og løftes, i samarbeid med frivillige ildsjeler i lokalmenighetene. Arbeid for barn har vært prioritert i BCC gjennom mange år, og denne satsningen tar dette videre inn i neste generasjon.  For å koordinere dette viktige arbeidet fremover, er en ny fagperson engasjert som kontaktperson ovenfor alle de frivillige i lokalmenighetene.
 • Informasjon fra Oslofjord, og BCCs bruk av Brunstad i 2022
  Oslofjords ledelse fortalte om siste trinn i utbyggingen som har pågått på Brunstad det siste tiåret; det nye konferansebygget og storkjøkkenet står ferdig våren 2022. Oslofjord fortsetter sin kommersielle satsning på stedet, og det definitive skillet mellom det ideelle, kristne formålet og den kommersielle virksomheten gjennomføres innen kort tid. BCC leier stedet til alle sine internasjonale stevner og arrangementer, noe som utgjør rundt 30 dager i året. 2022 blir et særlig år, der hele det nye anlegget tas i bruk til fulle.
 • BCC-forbundet er under etablering
  BCC-forbundet er det organisatoriske rammeverket BCC skal bygge sin internasjonale virksomhet på de kommende tiår. Denne høsten er en særlig viktig milepæl, da både representantskapet og forstanderskapet samles for å vedta en konstitusjon BCC-forbundet bygges på. Dette skaper en god ramme for å utvikle trossamfunnet videre inn i framtiden.
Nyheter om etableringen av BCC-forbundet ble også fremmet under sendingen. Foto: BCC
Seerne fikk et innblikk i prosessen som førte til at NKR stemte BCC inn som fullverdig medlem denne høsten. Foto: BCC

Dette er BrunstadMagasinet

Brunstadmagasinet er en månedlig informasjon- og inspirasjonssending til medlemmer og trosfeller i BCC. TV-programmet skal være på pulsen av menighetslivet, og formidle siste nytt om sentrale prosjekter, økonomi og organisering til seere i alle verdensdeler.