Johan O. Smith 150 år: Rettferdighet som grunnvoll for livet

Det begynte med én mann som stille og rolig ga hele hjertet til Jesus 17. mai 1898. Sist helg feiret flere tusen trosfeller jubileet til Johan Oscar Smith – mannen som var levende opptatt av å lede enkeltmennesker til Kristus.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: Andreas Lehmann/Inger S. Kristoffersen

11. oktober er det 150 år siden Johan O. Smith ble født, og dette ble markert under helgens misjonsfest i BCC. Her var temaet hvilken grunnvoll som ble lagt for trossamfunnet ved hans liv og virke.

Lokalmenigheten i Grenland arrangerte den halvårlige misjonsfesten. I salen på Oslofjord Convention Center var det over 3000 deltakere, i tillegg til at trosfeller fra 48 land fulgte sendingen online.

Flere tusen trosfeller fulgte jubileumsfesten, både fysisk og online. Foto: BCC

Vil treffe unge generasjoner

Målgruppen for festen var ungdom og unge voksne. Ønsket var at de unge som har vokst opp i BCC skal få innsikt i Johan O. Smiths betydning for menigheten tidlig i forrige århundre, samt hva dette betyr for den oppvoksende generasjon i dag.

– Smith bygde på Jesus Kristus som grunnvoll, og det fundamentet som ble lagt for menigheten den gangen, det har vist seg solid og bærende for stadig nye generasjoner. Vi ønsker at ungdommen og alle med, sørger for å bygge på en slik grunnvoll. Den samme som Paulus la i sin tid, som også Johan. O. Smith har bygget videre på i vår tid, sier Bjørn Nilsen, forstander for lokalmenigheten i Grenland.

Ønsket å samle de gudfryktige

I første del av festen fikk seerne høre om Smiths omvendelse, og videre i andre del om det engasjementet han viste i samfunnet for å spre evangeliet. Han hadde et ønske om å samle de gudfryktige i landet, i en tid hvor flere vekkelser gikk over Norge.

Siste delen handlet om betydningen av rettferdighet, både i eget liv og i menigheten. Det hele ble formidlet gjennom taler, filmer, panelsamtale og sanger skrevet av Johan O. Smith.

Sangene J.O. Smith skrev i sin tid belyser ofte et praktisk kristenliv, og flere av disse ble sunget i festen. Hør en av sangene her: 

I filmene fikk vi et lite innblikk i Johan O. Smiths liv. Det hele begynte på marinefartøyet Thor, hvor han omvendte seg helhjertet til Jesus, natt til 17. mai 1898. Fra den dagen hadde han satt hele livet inn på å leve etter Guds ord. Lyset han fikk ønsket han å dele med andre, og han satte i gang med et aktivt arbeid for å spre det han hadde blitt overbevist om, både muntlig og skriftlig.

Da Smith omvendte seg for over 120 år siden, var det lite som tydet på at dette skulle utvikle seg til et verdensomspennende trossamfunn. Gjennom hans litteratur og personlige brever stråler det fram en enfoldig og dyp personlig troskap til Gud, noe som inspirerer trosfeller verden over også i dag.

Gjennom samtaler med enkeltmennesker, brevkorrespondanse, artikler i flere tidsskrifter, samt ved å oppsøke kristne forsamlinger, delte han lyset han hadde fått. Han ønsket at flere skulle få komme til livet som disippel av Jesus, og vandre i lys og sannhet, som han selv hadde blitt lykkelig av.

Les også: Fra en mann til et verdensomspennende trossamfunn

Festen inspirerte til et rettferdig og gudfryktig liv, både igjennom sanger, taler, filmer og panelsamtale.  Foto: BCC

Ved rettferdighet følger frimodighet og kraft

Den grunnvoll Johan O. Smith la i sin tid, er den trossamfunnet bygger videre på inn i framtiden. Dette ble belyst på ulike måter, og tilhørerne fikk vi høre om rettferdigheten J. O. Smith bygget livet på, nemlig Guds ord:

– Alt Guds ord er rettferdig, og Gud selv er rettferdig i alt det han gjør og sier. Skal vi være hans barn, så bør vi ligne på han, sa Kåre J. Smith.

– Det ligger i Guds ånd, sannhetens ånd, å leve rettferdig og rent for Gud.

Han fortalte videre om hvordan Johan O. Smith som sjømann fikk anledning til å møte mennesker langs hele norskekysten. Han var glad i mennesker, og drivkraften han hadde var å hjelpe dem til et personlig liv i Kristus. Ved å selv leve etter Bibelens ord så langt han forstod, fikk han frimodighet til å dele dette med dem han møtte:

– Jeg tror han kjente den tryggheten og den styrken samfunnet med Kristus var for ham. Og det ser du; han begynner med sin bror Aksel. Og det kommer veldig tydelig fram at han har et indre liv i samfunn med Gud som er veldig sterkt, og som gjør han trygg, og som gjør at han ikke frykter for noe eller noen, hørte vi i samtalen på scenen.

I en panelsamtale ble det belyst mer om rettferdigheten J. O. Smith bygget livet på, nemlig Guds ord. Foto: BCC

Stor giverglede blant trosfeller

Trossamfunnet BCC er et resultat av et utrettelig misjonsarbeid som både kvinner og menn har drevet med helt fra Johan O. Smith sin tid og fram til i dag. Nå satser BCC stort på digital misjon, og det er gledelig at mange er engasjert for å støtte dette arbeidet for at flere skal få høre evangeliet.

De siste ukene har mange nemlig vist et stort engasjement i forbindelse med misjonskollekten. Trosfeller i alle verdensdeler har deltatt, og mot slutten av misjonsfesten kom nyheten om at det hadde kommet inn til sammen 56,7 millioner til misjonsarbeidet.

Lokalmenigheten i Grenland arrangerte festen, og mange frivillige bidro til å gjøre kvelden innholdsrik og oppbyggelig. Foto: BCC