Misjonsfest 2021: «Vår digitale framtid»

Disiplene og Paulus gjorde en enorm jobb for å spre Jesu liv og lære. Men de var likevel begrenset av tid, sted og mangel på tekniske hjelpemidler. I dag er mulighetene for å spre evangeliet et tastetrykk unna, og denne muligheten har BCC tenkt å satse på.


Tekst: Ulrikke Andresen/Johanne Reiersrud – Foto: Øystein Vårdal

Slik ble misjonsfesten introdusert under BCCs pinsestevne, og sendingen hadde tema «Vår digitale fremtid». Jesu evangelium er et budskap som alle mennesker skal få muligheten til å høre, og i dag er de tekniske og fysiske begrensingene helt annerledes enn for noen få generasjoner siden.

Derfor satses det nå stort på digital formidling, og dette fikk seerne høre mer om da et inspirerende pinsestevne ble avsluttet med online misjonsfest.

Den digitale utviklingen fortsetter

Festen ble sendt fra et virtuelt univers, nærmere bestemt Jerusalem i år 33. e.Kr. Dette skjedde ved hjelp av et stort greenscreen-studio som ble bygget i ukene før festen. Jerusalem var også stedet der disiplene mottok Den hellige ånd på pinsefestens dag, som satte dem i stand til å gjøre den gjerningen Jesus hadde befalt dem å gjøre – gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler.

Dette var bakteppet for flere inspirerende innslag der vi fikk presentert videre planer for misjonsarbeidet i BCC Media, og studioet viste tydelig fram hvilke muligheter som ligger i den moderne formidlingsteknikken.

Nye studio-opplevelser: Under festen ble seerne tatt tilbake til Jerusalem i år 33. e.Kr. Slik så det ut under opptaket. Foto: BCC Media

Stort samarbeidsprosjekt – gir mange muligheter framover

– Å produsere denne sendingen har vært en kjempespennende prosess, der vi jobbet på tvers innen ulike faggrupper, forteller Elise Schöll, regiprodusent for festen.

– Alt fra snekring av studio, til regi, produksjon av film og musikk, og forberedelse til et stort 3D-univers, har skjedd på kort tid. Nå har vi et studio som kan brukes i en rekke nye produksjoner fremover, og vi har kommet i mål ved hjelp av godt samarbeid.

Den nye formidlingsteknikken skal bidra til både å nå nye og yngre målgrupper med evangeliet, og skal blant annet brukes i den videre søndagsskolesatsingen fremover, samt å nå ungdommer med Bibelens budskap på nye måter.

Studioet viste fram flere muligheter som ligger i teknikken. Sveip for å se flere bilder. Foto: BCC Media

Opplev Bibelen i 3D

Men hvordan får man dagens ungdom til å både interessere seg for, og forstå, Bibelens budskap i dag? Hvorfor ikke bare lese Bibelen på samme måte som før? Det spørsmålet stilte kveldens programleder da han introduserte en spennende nyskapning BCC Media jobber med.

En ting er sikkert; for å nå unge må man være på de plattformene de er i dag. Ved dette kan Bibelens budskap formidles for ungdom på nye måter.

Og en arena som er i sterk økning over hele verden i dag er gaming. I følge amerikanske studier spiller hele 70 % av ungdom dataspill*. Når man ser på alle aldergrupper, så vokser andelen som gamer over hele verden, og det er anslått at hele 40 % av verdens befolkning vil spille videospill innen 2023.

Dette er bakgrunnen for at BCC Media det siste året har jobbet med å gjenskape en 3D-replikasjon av Jerusalem for 2000 år siden. Og ved hjelp av spillteknologi kan Bibelens budskap formidles rett inn på skjermen – uansatt hvor man er og hvilken tidssone man befinner seg. Man kan spille alene, eller sammen med andre, og møte de menneskene som Bibelen forteller om. Jesu budskap formidles dermed direkte til spilleren.

Les mer om spillprosjektet her.

3D-replikasjon av Jerusalem for 2000 år siden. Her skal ungdom kunne utforske og bli kjent med tiden Jesus levde i, og lære mer om evangeliet (sveip for å se mer). Foto: BCC Media

– Det kommer til å bli veldig kult å lære mer om historiene i Bibelen

Søndag ble det for første gang vist frem levende bilder fra en demoversjon av spillet, og i en film fikk vi se ungdommer i Norge og Canada teste det ut. Her kunne de løse oppgaver, og bli kjent med tiden og menneskene Jesus omgikk med, samt se og høre hva han selv mente i de ulike situasjoner han var i.

Ungdommene var begeistret over det de fikk se, fortalte både om hvordan effektene imponerte dem, og at de ser frem til å lære mer om historien og betydningen av Jesu liv:

– Jeg føler meg veldig heldig. Det kommer til å bli veldig kult å lære mer om historiene i Bibelen. Jeg koste meg mens jeg spilte, og gleder meg til hele spillet kommer ut (Thomas).

Produksjonen er ennå i startfasen, og i 2022 er det planlagt at en testversjon av spillet lanseres. Når spillet lanseres for fullt, er målgruppen unge kristne over hele verden – alle som ønsker kvalitetsprodukter til trosopplæring og underholdning.

Se ungdommene teste spillet her:

Blomstring i søndagsskolen

Samtidig som satsningen på ungdom fortsetter med full styrke i BCC Media, settes det i gang en aksjon for å løfte det lokale søndagsskolearbeidet. Framover blir dette et viktig samarbeid mellom lokalmenighetene og BCC Media.

BCC Media har det siste året allerede gjort store framskritt i sitt arbeid, og flere animasjonsserier, søndagsskolesendinger og innhold for tenåringer har blitt publisert på deres Youtube-kanal. Nå fortsetter satsningen, hvor målet er å styrke formidlingen i lokale søndagsskoler over hele verden. Som ledd i dette vil det ansettes en egen koordinator for søndagsskolearbeidet, som vil være bindeleddet mellom lokalmenighetene og medieproduksjonen sentralt.

Under misjonssendingen understreket Kåre J. Smith viktigheten av arbeidet med barna, og det å ta seg av dem som vokser opp i menighetene på en god måte. Et av de sentrale målene her er at alle skal oppleve varme og godhet, slik at de kan se tilbake på en god tid i trossamfunnet uansett hva de velger siden. Ved en kombinasjon av omsorgsfulle mentorer, aktiviteter og inspirerende måter å dele bibelhistoriene på, vil troen, tryggheten og kjærligheten til Jesus få et godt grunnlag, slik at barna kan få Jesus som venn.

Ny teknologi gir mange muligheter i søndagsskolearbeidet. Her fra barnas sanginnslag under festen. Foto: BCC Media

Inspirerte trosfeller

Festen ble til stor inspirasjon for seerne, både til personlig troskap mot Jesu ord i hverdagen, samt å være med å fortelle om budskapet til menneskene i sine omgivelser. Begeistringen gjenspeilet seg også i en stor giverglede: Over 20 millioner norske kroner ble samlet inn til det videre misjonsarbeidet.

–Det er utrolig inspirerende å oppleve hva vi kan løfte sammen, og hva vi kan få til når visjon og teknikk kombineres, sier Schöll.

– Fremover vil dette være en stor satsning som vi håper kan bli til stor glede, både for barn og unge i trossamfunnet, men også for kristne over hele verden.

Panelsamtale med Kåre J. Smith under festen. Her ble blant annet viktigheten av arbeidet med barna understreket, at de skal oppleve godhet og trygghet i menighetene. Foto: BCC Media