Brunstadmagasinet: allsang og informasjon fra festplassen

I strålende sol ble BrunstadMagasinet avholdt utendørs søndag ettermiddag. Med over 1000 i publikum og allsang fra festplassen, svingte det av sommerens første informasjonssending.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Lydia Ødegård

Konferansenalegget viste seg fra sin beste side, da den nye festplassen var location for BrunstadMagasinet. Bandet fra Helge Ankers Musikkinstitutt spilte opp til sendingen, som foregikk utendørs, hovedsakelig med ungdom og unge voksne i publikum. Programmet ble live-streamet til 50 land, og startet med et tilbakeblikk fra de første arrangementsdagene.

Dette var noen av postene i sendingen:

  • Informasjon fra BCC-forbundet
  • Spareprogram for ungdom via Samvirk
  • BCCs planer for stevner og arrangementer
  • Skjulte Skatters Forlag: Musikk i menighetslivet og nye bøker
God stemning, med musikk og matservering for publikum i forkant av sendingen. Foto: BCC

Fremtidsplaner for ungdom på Brunstad

Mange av lokalmenighetene har det siste tiåret vært med å lånefinansiere utbyggingen av konferanseanlegget på Oslofjord, og har ved dette skaffet seg et samlingssted som er stort nok til alle de internasjonale konferansene som avholdes her hvert år. Mange medlemmer og trosfeller fra ulike land har derfor kjøpt seg avtale om overnatting på stedet, enten for 20 eller 50 år.

For at også nye generasjoner skal få mulighet til å delta på trossamfunnets kristne arrangementer fremover, tilbyr forbrukersamvirket Samvirk et spareprogram for ungdom som ønsker å overnatte her under menighetens arrangementer. Samvirk vil jobbe for å utnytte den ledige kapasiteten som finnes, og bidra til at alle som sparer i Samvirk skal få sikkerhet for prioritet og plass på arrangementene i fremtiden. I sendingen ble det informert om disse mulighetene, i tillegg til annen informasjon og inspirasjon til menighetene verden over.

Robin Fuglset fra Samvirk, kom med informasjon om et spareprogram for ungdom som ønsker å overnatte på Oslofjord under BCCs arrangementer. Foto: BCC

Status fra BCC-forbundet

Videre i programmet ble det blant annet vist en informasjonsfilm med status i den pågående omstruktureringen av BCC til et internasjonalt forbund.

Les også: BCC blir et forbund i fremtiden

Musikk og litteratur – en viktig del av menighetens virksomhet

I mer enn 100 år har musikk vært en viktig del av menighetens oppbyggelse. Nå gjør stiftelsen Skjulte Skatters forlag et stort arbeid for å løfte menighetens musikkarv inn på nye tekniske plattformer. I første rekke skjer dette gjennom en oppdatert versjon av sangboken Herrens Veier. Denne kommer nå digitalt – i en app på flere språk og med en rekke tilleggsfunksjoner. Alle kristne over hele verden vil nå få tilgang til sangene, som er skrevet av troende mennesker gjennom mer enn 100 år.  

For BCC og medlemmene betyr sangboka svært mye for oppbyggelsen, og det ligger en stor kraft og inspirasjon i disse sangene. Den inneholder sanger for alle anledninger, og nå kan altså enda flere få glede av tekstene og melodiene som Skjulte Skatters forlag har forvaltet gjennom alle disse årene.

Mer informasjon om sangene, musikken og den nye appen finner du på nettsiden songtreasures.org.

Skjulte Skatters forlag har også flere nye bokprosjekter på trappene, som det ble informert om i sendingen. Blant annet utgis femte bind av Johan Oscar Smiths samlede skrifter på nettsiden christianbookshop.org.

Det gjøres nå et stort arbeid for å løfte menighetens musikkarv inn på nye tekniske plattformer. Få mer informasjon på songtreasures.org. Foto: BCC

Sommerens arrangementer går etter planen

Nå er sommerens arrangementer godt i gang, og Steinar Riise fra BCC ga en oppdatert status fra arrangementsavdelingen. Det er gjort mange og grundige koronatilpasninger, og så langt ser smittevernstiltakene ut til å fungere. Flere hundre deltakere har blitt hurtigtestet på stedet, og så langt går alt etter planen.

Nå planlegger arrangementsavdelingen videre, og til høsten inviterer BCC til både misjonsfest og weekend-arrangement på Oslofjord Convention Center. I tillegg gjennomføres BUK sommercamp i månedskiftet juli/august, og en ny sommerperiode for BCC i august.

Allsang fra festplassen

I tråd med budskapet i sendingen, ble det fremført tre inspirerende musikkinnslag fra scenen, hvor publikum deltok med allsang. Sendingen ble avsluttet med enda en sang fra sangboken Herrens Veier, der optimismen og fremtidstroen som preget denne søndagskvelden, kom til uttrykk i strofene fra «Vi har fått en sol som bringer lys og varme».

Oppbyggelig allsang, som skapte engasjement både på scenen og i publikum. Foto: BCC