BrunstadMagasinet: Nyheter og inspirasjon fra BCC

Maiversjonen av BrunstadMagasinet ble preget av lengselen mange har etter å kunne samles til stevner igjen. For BCC er stevnene en sentral del av trosfellesskapet, og det digitale kan ikke fullt ut erstatte det å møte hverandre.  


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Øystein Vårdal/BCC Media

Sendingen startet med et taleklipp fra Aksel J. Smith (1910- 1998), der han leste fra Jesu yppersteprestlige bønn, Joh. 17, 21. «at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.» Sendingens hoveddel var inspirert av temaet i åpningen – enhet og fellesskap i menighetsarbeidet. Når den enkelte kommer i forbindelse med Jesus, som er hode for menigheten, lærer man å vandre så en også holder de bud han ga oss.  De som går på den veien Jesus åpnet, har fellesskap med hverandre og blir mer og mer til ett.

Dette var ellers sentrale saker i denne månedens sending:

Etableringen av BCC som et internasjonalt forbund går framover.
Det som til nå har vært et uorganisert åndelig fellesskap, får også en juridisk struktur, når BCC organiserer seg som et internasjonalt forbund de kommende årene. Modellen er vedtatt av BCCs representantskap, og den nye strukturen er mer i retning av slik andre internasjonale trossamfunn er organisert.

Det at menighetene worldwide knyttes sammen også formelt, vil være viktig for den videre satsningen på misjon og menighetsbygging. Dette vil gi menighetene enda bedre muligheter til å utvikle misjonsarbeidet, både indremisjon blant etablerte menigheter, men også å nå videre ut til alle folkeslag over hele verden med budskapet.

Nye generasjoner vil også delta på BCCs stevner
For å ha en felles enhet og kontraktspart for de som ønsker å delta på menighetens stevner og arrangementer på Oslofjord i fremtiden, er det etablert et forbrukersamvirke. Flere generasjoner fra mange land og verdensdeler har vært ivrige for å prioritere det å reise til BCCs stevner, og mange har investert i 20- eller 50-års avtaler for å sikre seg overnatting der.

Nå skal nye generasjoner også få muligheten, og i den forbindelse er det utviklet et produkt som støtter opp under en god kultur om å være på forskudd økonomisk. Første lansering av Samvirk går ut på å tilby alle i alderen 18-26 år et spareprodukt, der de kan spare til sin egen konto i samvirket. Det man sparer inn, bruker en selv opp på overnatting på de stevner eller målgruppearrangementer en ønsker å være med på. Så lenge det er interesse for å delta på stevner og arrangementer i BCC, skal det legges til rette for at det er plass nok. Foreløpig har det vært behov for to repeterende sommerstevner, og dersom det i fremtiden blir behov for flere vil BCC vurdere dette.

To engasjerte representanter presenterte nye muligheter for ungdommen på BCCs arrangementer i fremtiden. Foto: BCC Media

Videre planer for stevnene i BCC i 2021
Det er fortsatt utfordrende å planlegge kommende stevner på grunn av koronapandemien. Regjeringen har lansert en trinnvis gjenåpningsplan, og flere og flere har fått vaksine både i Norge og andre land, men det er fortsatt uvisst når det blir mulig å være mange samlet.

Det planlegges uansett at så snart det blir mulig, vil vennene møtes igjen. Lengselen og forventningene bare øker, og mens vi venter, ble en eldre Brunstad-sang hentet fram igjen. Med fine stevnebilder på LED-skjermen ble det sunget for full hals om hvor mye vi gleder oss til å sees på det som for oss er «verdens beste sted» under våre internasjonale stevner på Brunstad.

Oslofjord Convention Center har åpent i sommer som planlagt, og legger til rette for et trygt hotellopphold for alle som vil bruke sine hotellavtaler, men henviser selvsagt alle til å følge smittevernregler som gjelder i sin aktuelle kommune.

Inntil det blir mulig å møtes igjen, planlegger BCC å fortsette med online sendinger. Første store online-stevne blir i pinsen, der blant annet vårens misjonsfest arrangeres, og i sendingen fikk vi se en spennende teaser for dette.  Fram til misjonsfesten blir den halvårlige kollekten gjennomført, og alle blir oppfordret til å bidra etter lyst og evne.

Neste informasjonssending fra BrunstadMagasinet blir under sommerstevnet.

Minnene strømmet på da en eldre «Brunstad-sang» ble framført, og vi gleder oss ved tanken på å kunne samles igjen. Foto: BCC Media