BCC targeted by psy-group

Slik fungerer en påvirkningsoperasjon

Se hvilke metoder og mekanismer som utgjør en påvirkningsoperasjon, og få en oversikt over hva gravejournalister har avdekt om Psy-Group.


Av: BCC

En påvirkningsoperasjon er opprinnelig et militært våpen som brukes for å utøve makt, og kalles da gjerne PSYOPs (Psychological Operations). Det finnes ikke noen enhetlig definisjon på hva påvirkningsoperasjon er, men både EU og NATO er enige om at påvirkningsoperasjoner er et problem (1,2).

Dette problemet blir enda større når et slikt våpen brukes utenfor det militære og tilbys til private aktører. Noen av USAs beste gravejournalister, Ronan Farrow og Adam Entous, problematiserte denne utviklingen i en artikkel i the New Yorker Magazine, februar 2019 (3). I arbeidet med saken ble det avslørt at norske Brunstad Christian Church (BCC) var utsatt for en påvirkningsoperasjon utført av det israelske paramilitære selskapet Psy-Group.

På daværende tidspunkt hadde operasjonen allerede gjort stor skade for BCC, uten at det var mulig å spore hvor angrepene kom fra. Selskapet har nemlig designet virksomheten sin slik at aktivitetene ikke skal kunne lede tilbake til opprinnelsen.

Virksomhetens struktur forandrer seg

Psy-Group ble etablert i 2014, og har gjort seg til verdensleder innen etterretning knyttet til påvirkningsoperasjoner (4).

Grunnleggerne kommer fra det israelske militæret, Israel Defence Forces, en tidligere oberstløytnant ved navn Royi Burstien og Joel Zamel (5). Zamel jobbet med psykologiske operasjoner i militæret og beskrives som en person som «opererer i havets dyp hvor sollyset ender» (6). Gravejournalist Scott Stedman har beskrevet at de to har det til felles, at de er drevet av jakten på penger (ibid.).

Flere tidligere Mossadagenter sto på ansatt-listen (3).

Firmaet ble nedlagt i 2018 i kjølvannet på Mueller-etterforskningen i USA, men ifølge Stedman har virksomheten fortsatt i andre organisasjoner. Eierskapet av virksomheten er bygd opp i en struktur som bytter personer hvert tredje år. Ifølge amerikanske journalister er det stor sannsynlighet for at eierskapet til selskapene leder tilbake til en russisk milliardær ved navn Mikhail Slipenchuk. Fra 2011-2016 var han medlem av statsdumaen, Russlands underhus, i Putins parti; United Russia (6).

Slik formes virkeligheten

Tjenesten som Psy-Group tilbyr, handler om narrativ krigføring, eller som deres slagord sier: «Shape reality» (4). Det utspiller seg gjennom informasjonskrig for å sverte eller diskreditere personer eller organisasjoner som deres kunder har utpekt som mål, uten å avsløre kunden som står bak. På deres nettside, som nå er lagt ned, skrøt de av å kunne designe prosesser i flere faser som former virkeligheten om hvordan deres kunders mål fremstår på internett (7).

Men deres arbeidsmetoder er drøye.

Hvordan arbeider Psy-Group?

 • Etablere et narrativ i tråd med kundens ønsker 

Første skritt er å etablere et narrativ som beskriver den alternative virkeligheten som skal etableres (11). Fakta kan fordreies, slik at oppfattelsen hos målgruppen blir slik kunden vil ha det. Når en organisasjon angripes gjøres det typisk ved å sverte ledelsen. Det vil diskreditere hele organisasjonen (8).

 • Innsamling av eksisterende data

Neste skritt er innsamling av data. Det skjer på tre nivåer: data som er offentlig tilgjengelig, inntrengning på sosiale medier og fysiske enheter, og via «boots on the ground».

 • Rekruttering av underleverandører og kilder som støtter ditt narrativ

Rekruttering til operasjonen skjer ofte gjennom underleverandører som enten blir medløpere eller såkalte «nyttige idioter», som utfører deler av oppdraget, bevisst eller ubevisst (9,10). Psy-Group iverksetter også operasjonelle håndlangere og synlige influencere til å påvirke offentligheten og beslutningstakere, eller gjøre telefonoperasjoner (6).

 • Produksjon og spredning av data online

Negative kampanjer rulles ut online via målrettede websider som ender på ***leaks.com og lignende (3). Sosiale medier og falske profiler brukes til å spre fabrikerte nyhetsartikler, slik at narrativet etableres. Ved å gjenta budskapet igjen og igjen, vil menneskelige psykologiske mekanismer gjøre at det etterhvert oppfattes som en sannhet.

 • Medieomtale som støtter narrativet

Operasjonens narrativ bekreftes igjen via omtale i toneangivende mediekanaler med høy tillit i opinionen. Medløpere i operasjonen bygger relasjoner til media og utnytter enhver anledning å få mediedekning som støtter narrativet (7).

 • Utnytte medieomtale til påvirkning av samfunnsinstitusjoner og beslutningstakere

Medieomtalen utnyttes videre i manipulasjon av samfunnsinstitusjoner til å gjennomføre oppdrag i favør av Psy-Groups klienter. Det skjer ved å svarteliste de som er mål for operasjonen samt målrettede angrep på banker for å føre til kriminaletterforskning (11).

Listen over er ikke uttømmende, og det er vanskelig å dokumentere sammenheng med en operasjon. Andre som har vært utsatt for påvirkningsoperasjoner fra Psy-Group har samtidig opplevd både branner og trusler, på samme måte som BCC og sentrale personer har. I artikkelen i The New Yorker Magazine, er en tidligere Psy-Group ansatt sitert for å si at han aldri på noen måte har vært involvert i å starte en fysisk brann (3).

Hvordan kan virksomheter som Psy-Group gjøre dette?

Firmaer som Psy-Group har spillerom fordi lovverk er utdatert og fordi beslutningstakere i liten grad er villig til, eller har tilstrekkelig kunnskap om, å håndtere den trusselen slike operasjoner er for demokratiet (6). Psy-Group opererer altså på utsiden av loven. Det finnes nemlig ikke lover som regulerer deres virksomhet. Når verdensledende selskaper innenfor etterretning går egne veier med en slik hensynsløs tilnærming så blir det en alvorlig sikkerhetstrussel.

I Israel diskuteres det nå straffeforfølgelse av Psy-Group-grunnleggerne for eksport av militære hemmeligheter uten tillatelse (12). Samtidig vurderes det om påvirkningsoperasjoner kan sidestilles med terrorisme, for mekanismene er de samme, nemlig frykt og terrorisering.

Når en operasjon avsløres

Dersom en operasjon holder på å bli avslørt, gjelder det å systematisk benekte hele operasjonen (13). De som er involvert med Psy-Group vil til enhver tid beskytte forretningshemmelighetene, og denne lojaliteten gjør at det vil være svært vanskelig å få ut informasjon om operasjonen. De som er involvert vil hevde at operasjonen har aldri funnet sted, og Psy-Group bagatelliseres til et PR-byrå.

Når informasjon likevel lekkes ut, vil det kunne skje hovedsakelig via tidligere ansatte, eller folk som har blitt brukt uten å være klar over det (9). Slik har en del informasjon nådd BCC, etter nitide undersøkelser og privat etterforskning. Politiet har ikke hatt midler eller muligheter til å hjelpe. Det pekes på manglende lovverk og at en stor del av operasjonen, som er utført fra andre land, ligger utenfor deres jurisdiksjon.

Hva skjer videre?

Den naive leser vil hevde at Psy-Group har stoppet sin virksomhet da firmaet ble avviklet i 2018, fordi det ble etterforsket for innblanding i Trumps presidentvalg 2016. Teorien om at virksomheten er opphørt promoteres hovedsakelig av folk som har egeninteresse i å opprettholde Psy-Groups alternative virkelighet.

I USA har gravejournalist Scott Stedman fra Forensic News påvist at Psy-Groups aktiviteter er videreført i lignende selskaper, blant annet Athiri (6).

Som The New Yorker Magazine problematiserte er privat etterretning en eksponentielt økende industri. Det finnes altså et stort marked av kunder som er villige til å gjøre hva som helst, og betale hva som helst for å oppnå sitt mål (3). Denne gangen er det BCC som er målskive;

 • Kriminaliserende og fordreid informasjon om trossamfunnet har systematisk blitt spredd i norske og nederlandske medier og har skadet våre relasjoner, samt bildet av BCC i det offentlige rom
 • Uriktig informasjon spredt via blant andre Dagens Næringsliv har ført til at vår bankforbindelse gjennom 60 år har forsøkt å kvitte seg med trossamfunnet som kunde
 • Profilerte medlemmer har vært etterforsket av Økokrim i tre år der materialet som framkom som resultat av operasjonen var en del av saksmappen, før de ble fullt renvasket

Neste gang kan det være et politisk parti et selskap eller en privatperson som blir rammet. Når selskaper som Psy-Group kan sette agenda i det norske samfunnet, da truer det ikke bare rettssikkerheten til de som er involvert, men på sikt også de strukturer som vårt demokrati er bygd på.

Kilder:

 1. Cullenm, P. & Reichborn-Kjennerud, E. (2017). Understanding Hybrid Warfare. The Multinational Capability Development Campaign (MCDC) Countering Hybrid Warfare Project (NUPI).
 2. Utne, R. & Førsund, B. (2019). Påvirkningsoperasjoner: Forsterkende og splittende mekanismer. Fagnotat. UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet  
 3. Farrow, R. & Entous, A. (2019). Private Mossad for hire. The New Yorker Magazine
 4. Psy Group Brosjyre
 5. Wikipedia: Psy-Group
 6. Stedman, S. (2020) Israeli private intelligence company under investigation in the US. Forensic News – bok
 7. Screenshots fra tidligere webside. Presentasjon slide 10
 8. Hamiti, U. (2016). The War of US against ISIS in Psychological Warfare and Internet as the New Frontline. European Journal of interdisciplinary studies. January-April 2016 Volume 2, Issue 2 
 9. Farrow, R. (2019). Catch and kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators. Little, Brown Book Group
 10. NRK beta (2019). Nyttige idioter og medløpere – slik virker russiske påvirkningsoperasjoner
 11. Psy-Group rapport om BCC 2017
 12. The Times of Israel
 13. The New York Times-dokumentar: «Operation Infektion: How Russia perfected the art of war»