Slik skal BCC Media forbedre sitt misjonsarbeid til Afrika

Hvordan skal BCCs trosformidling og film-produksjon nå ut til land med mindre kjøpekraft og vanskelig internettilgang? Og hvordan kan innholdet som lages bli relevant for flere kulturer? BrunstadTV har vært på studietur til flere afrikanske land.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BCC, BrunstadTV

BCC har trosfeller i 8 afrikanske land. Her finnes 17 lokale menigheter, med rundt 1250 medlemmer totalt. På flere steder i Afrika arrangerer de kristne samlinger, lokalt barne- og ungdomsarbeid og bibelundervisning for ungdom.

Flere av de lokale menighetene i Afrika deler BCCs trosgrunnlag, og mange har et stort ønske om å være deltakere på de internasjonale konferansene her i Norge. Men grunnet dårlig økonomi og utfordringer med innreisevisum er dette ofte vanskelig å få til.

Stephanopark Conference Centre i Vanderbijlpark, Sør-Afrika. Her er det stevner flere ganger i året med trosfeller fra flere deler av kontinentet. Foto: BCC

Nett-TV er et viktig middel for misjon

Misjonsverktøyene på nett og via menighetens TV-kanal er derfor en viktig plattform for å nå ut til alle de som ønsker å høre det kristne budskapet. Med internettstreaming kan stevnene sendes i etterkant, hovedsakelig gjennom nettsiden til BrunstadTV. Oppbyggelig innhold legges også ut på Active Christianity, både på nettsiden og sosiale medier.

I lokalmenighetene i Sør-Afrika har det lenge vært et stort engasjement for å lage løsninger som gjør det mulig å se BrunstadTV i hele Afrika. I tillegg har stiftelsen WEW, og andre organisasjoner, bidratt med finansiering gjennom et egne prosjekter som har skaffet langt flere tilgang til streaming.

SE OGSÅ: Misjonsarbeid i BCC Africa

På reisen fikk representantene verdifull innsikt i hvordan de kan tilpasse innhold og teknikk til afrikansk hverdag. Foto: BCC
Det ble holdt workshop med ungdom og voksne, hvor både innhold og teknikk ble diskutert. Foto: BCC

Samarbeid mellom BrunstadTV og lokale ildsjeler, og ideell stiftelse

Høsten 2019 fikk BrunstadTV en invitasjon til et tettere samarbeid med de som jobber med dette prosjektet, og på den påfølgende reisen fikk representantene verdifull innsikt i hvordan både teknikk og innhold som produseres kan tilpasses afrikanske situasjoner og hverdag.

– Vi har veldig tro på et tett samarbeid mellom BCC i Norge, som er innholdsprodusent for misjon og oss her i Afrika. Men for å kunne forstå hvilke utfordringer og behov som finnes, er det helt nødvendig at man kommer til kontinentet her og ser med egne øyne hvordan folk lever og hvilke muligheter de har, sier Tielman Slabbert fra Sør-Afrika. Han har gjennom flere år arbeidet mye med misjon i andre deler av Afrika.

Albert Boek, avdelingsleder i BrunstadTV (t.v), og Tielman Slabbert. Tielman var reisefølge på en del av BCC Medias studietur. Foto: BCC

Sparer opp mobildata for å se BrunstadTV

I mange afrikanske land er mobildata kostbart, og TV-streaming er derfor ingen hverdagskost. Ungdommer i Kamerun sparer for eksempel opp data hver måned, og planlegger hvilke program de ønsker å se på BrunstadTV:

– Dette viser hvilket engasjement og iver ungdommen har for å høre budskapet som forkynnes, sier Albert Boek, avdelingsleder i BrunstadTV.

Han forteller også at de vil tilpasse teknikken bedre for medlemmene:

– Det er viktig at distribusjonen ikke er så avansert at det ikke kan nå ut til alle. Vi vil gjøre det vi kan for å sørge for at ungdommen her så billig og enkelt som mulig kan få tilgang til innholdet. Dette er også bakgrunnen for de investeringene som stiftelsen WEW, blant andre, har gjort her.

I 2017 startet et team av teknikere å sende kommunikasjonsutstyr til flere lokale menigheter på det afrikanske kontinentet. Foto: BCC

Teknikk som åpner nye dører

Lokalmenigheter i Sør-Afrika har allerede siden år 2000 fulgt med på BCC-stevner i Norge via satellitt-TV, og i 2013 begynte BCC Vanderbijlpark å bruke BrunstadTV enda mer aktivt i lokalmenigheten, som oppbyggelse og hjelp i det daglige kristenlivet.

I 2017 startet Tielman Slabbert, sammen med et team av teknikere, å sende kommunikasjonsutstyr til flere lokale menigheter på kontinentet. Både antenner, preinstallerte mottakere, tv og høyttalere, ble sendt til menigheter i fem ulike land. Samtidig ble det utarbeidet smarte løsninger som sikret tilgang til internett også i de mest avsidesliggende områdene.

Denne tilgangen til nett-streaming har også åpnet for andre muligheter. I tillegg til felles konferanser noen ganger i året, blir det nå holdt online møter hver uke mellom flere menigheter. Deltakerne sitter altså i forskjellige land og deltar på samme møte.

Fra et av møtene under et stevne i Sør-Afrika . Foto: BCC

Innhold tilpasset ulike situasjoner

Milenko van der Staal, som er redaktør for nettstedet Active Christianity, forteller etter besøket i Afrika at de i det videre arbeidet vil jobbe med å tilpasse innholdet bedre etter besøket i Afrika:

– Det er flere ting vi nå vil ta med oss. I tillegg til å produsere innhold på flere språk,  vil vi sørge for et større mangfold i dette innholdet, som inkluderer ulike kulturer og miljøer. BCC har fokus på den daglige kristendommen, den som skjer i de praktiske hverdagssituasjonene. Da er det viktig at alle kan kjenne seg igjen i situasjonene det fortelles om.

Studieturen skulle gi innsikt i hvilke utfordringer og behov som finnes, og hvilke muligheter trosfellene i Afrika har. Foto: BCC

Evangeliet er nøkkelen

– Evangeliet er universelt og aktuelt for alle mennesker, uansett hvilken økonomi, bosted eller livssituasjoner man har. Jeg er ydmyk og imponert over alt engasjement og innsats som er gjort av ildsjeler på ulike steder i Afrika, for at flere skal få høre dette budskapet. Det er et privilegium å få være med på dette prosjektet, sier Milenko van der Staal.

LES OGSÅ: Misjonsinitiativ som når ut til flere

Ungdom samlet til trosoppbyggende stevne i Sør-Afrika. Foto: BCC