Påtvinger BCC andre sitt syn på homofilt samliv?

BCC har et tradisjonelt syn på kristen samlivsetikk, og i våre menigheter velger vi å leve i henhold til det Bibelen angir. Vi forventer ikke at alle deler vårt syn på dette, og dømmer ingen for å tenke annerledes.


Vårt syn på homofilt samliv gjelder i våre menigheter. Ut over det har vi ingen interesse av å blande oss i hva andre mener om den saken. Vi respekterer fullt ut alle menneskers rett til å ta personlige valg ut fra de rettigheter samfunnet har fastsatt.

BCC ønsker å vise både respekt og raushet i vårt møte med andre mennesker, og vil på ingen måte påtvinge andre vårt syn verken om samlivsetikk eller andre spørsmål.

Tradisjonelt syn på kristen samlivsetikk

Bibelen setter tydelig ekteskapet mellom mann og kvinne som rammen for samliv. Dette er en tradisjonell kristen forståelse, som en stor del av samfunnet fortsatt praktiserer. Vi har verken myndighet eller ønske om å endre Guds ord og fastholder Bibelens syn på samlivsetikk. Dette har ingenting med diskriminering av mennesker å gjøre.

Forkynnelsen i BCC har ingen intensjon om å påvirke seksuell legning, og vi tror ikke på homoterapi som metode eller «behandling». Å si nei til homofilt samliv tar ikke bort at vi respekterer alle menneskers seksuelle legning, og ser ikke denne som begrensende for å kunne leve et fullverdig kristenliv. homofili

Vi bør kunne leve i fred med ulike syn

Vi setter pris på trosfriheten og menneskerettighetene vi har i Norge, og ønsker at alle mennesker skal ha den samme friheten til å tenke, tro og ytre det de vil.

For å kunne leve i fred med ulike syn på ting, også i samlivsetiske spørsmål, håper vi at respekten og rausheten kan gå begge veier i dagens samfunn. Det motsatte er diskriminering, uavhengig av hvilken kant det kommer fra.

BCC ønsker å vise både respekt og raushet i vårt møte med andre mennesker, og vil på ingen måte påtvinge andre vårt syn verken om samlivsetikk eller andre spørsmål.