Tolking under sommerstevnene: et budskap som når alle

Under stevnene i BCC tolkes møtene til 18 språk på direkten. Mennesker fra alle verdensdeler er interessert i å høre, og mange følger med via telefoner og TV-skjermer i utlandet. For en liten gruppe har stevnesommeren 2019 brakt nye og forbedrede muligheter for tolking til tegnspråk.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Brunstad Christian Church

I Norge tilbys døve og alvorlig hørselshemmede et tolketilbud fra det offentlige både til arbeid og fritid. På BCCs stevner er det rundt 10 personer som trenger tolking til tegnspråk, og for denne gruppen har det i mange år vært tolker på plass i salen under BCCs stevner.

Stian Solli fra BrunstadTV er ansvarlig for lys, lyd og bilde under disse stevnene. Ansvaret inkluderer all teknikk rundt tolketjenesten, slik at lyden fra de 17 oversetterne når de ulike stevnedeltakerne som ikke forstår norsk.


Simultantolking til 17 språk under BCCs stevner. Foto: BCC

Solli forteller at målet er å kunne ha så gode og fleksible løsninger som mulig, for alle de som kommer på våre stevner for å høre evangeliet. Det gjelder også de som trenger tolking på tegnspråk, selv om det krever en litt annen teknologi.

– I sommer startet vi derfor opp et prøveprosjekt der tolkene gjør jobben fra et lite TV-studio, som så blir overført både til en skjerm i salen og til boenhetene på konferanseområdet. Tidligere måtte man sitte i salen for å få med seg alt, men nå kan man altså følge med fra sofaen. Det gir denne gruppen, som tidligere var mer låst til å være tilstede, mer fleksibilitet til å velge hvor de vil motta budskapet.

LES OGSÅ: Tegnspråkglede og mål om integrering

Et mer fleksibelt tilbud

En av de som er glade for det nye tilbudet, er Lena Sponberg fra Tønsberg. Hun og familien, hvor både søsken og foreldre er døve, synes det er veldig praktisk.

– Det er ikke alltid alle oss som ønsker å sitte i salen, ofte velger noen av oss å se på møtet i boenheten vår, forteller hun. I begynnelsen var det noe uvant at tolkene ikke var til stede fysisk, men det ble de vant til ganske fort.

– Der er mer avslappende uten tolkene til stede, for da trenger vi ikke å tenke på mye; ordne med ekstra stoler, gi respons på at vi følger med, og passe på at vi ikke forstyrrer tolkene. Dermed blir tolkningen mer profesjonell, og vi får mer privatliv.


Lena Sponberg fra Tønsberg bruker tegnspråk selv, og er glad for at tolketilbudet under stevnene har blitt enda bedre. Foto: BCC

Sparer ressurser fra tolketjenesten

Den nye teknikken betyr også besparelser for det offentlige. På en konferanse som dette er det alltid to personer som bytter på å tolke, for at tolkene skal få pause innimellom.

– Hvis det skal være tolk i både salen og i boenheten, da blir det behov for fire tolker til sammen. Med en slik løsning sparer vi ressurser fra tolketjenesten, i tillegg til at vi føler oss mer frie til å sitte hvor vi vil, sier Lena.


Engasjerment: Tolkene gjør en viktig jobb og formidler budskapet på en levende måte. Foto: BCC

Tolkene er fornøyde

Margit Skrattegard, som koordinerer tolketilbudet til tegnspråk, forteller at også tolkene er godt fornøyd med den nye ordningen. Samtlige av tegnspråktolkene som har jobbet under stevnet ønsker at ordningen fortsetter.

– Vi får vesentlig mer arbeidsro. Selv om man også mister noe stemningen i salen, f.eks, klapping, smålatter og andre emosjonelle uttrykk, så oppveies dette på andre måter. Alle som har prøvd dette er ubetinget positive, og sier at å tolke fra studio gir mer konsentrasjon på selve tolkingen.

Opplever fellesskap på tvers av språket

Lena og familien er strålende fornøyd med programmet på sommerstevnet i år, hvor de har deltatt den siste uken.

– Det har vært helt fantastisk. Det har vært mange varierte tilbud, og en fin balanse mellom møter og aktiviteter. Vi føler at det blir bedre og bedre for hvert år, sier hun.

Hun forteller også at de kjenner flere andre døve og tunghørte som deltar på stevnet. I tillegg er det mange som har lært seg tegnspråk som de snakker med.

– Uansett hvor mye tegnspråk de kan, er det alltid kjempekoselig at de faktisk ønsker å prate med oss! Ellers er tolkene også veldig gode bindeledd mellom oss og de hørende. Og hvis det er flere som er interessert i tegnspråk, så er de også frie til å se på tolkningen i boenhetene, og kanskje lære noe av det, sier Lena.


Storsalen har vært fullsatt gjennom to sommerstevner i år, i tillegg til mange følger med på budskapet fra boenhetene. Foto: BCC