Ungdomscamp, live podcast og samarbeid mellom generasjoner

Når nesten 4.000 ungdommer er samlet til sommercamp på Brunstad, er den kristne kjernen i arrangementet det sentrale. Her formidles evangeliet til ungdommene på en enkel, klar og inspirerende måte, og nøkkelen til suksess er samarbeid på tvers av generasjoner.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Adelle Cheetham

Et simulert podcaststudio på en rund scene, med LED-skjermer i skarpeste kvalitet møter de nesten 4.000 ungdommene når de begynner å fylle storsalen på Brunstad denne kvelden. Bak seg har de en dag med mange ulike aktiviteter, fellesskap og rikelig med norsk sommersol. Nå begynner dagens kveldsarrangement; en live podcastsending med «Fra Kåre». Denne podcasten hører mange av dem også på til daglig, og består vanligvis av en 5-10 minutters morgensending.

Hver ukedag utenom feriene lytter mer enn 8.000 BCC-medlemmer fra hele verden til «Fra Kåre», og podcasten oversettes til 15 språk. Selv om alle generasjoner finnes blant lytterne, er hovedmålgruppen ungdom som ønsker å komme inn i et disippelliv i etterfølgelse av Jesus.

Evangeliet formidlet på en lettfattelig måte

Kveldens budskap formidles både gjennom moderne virkemidler og samtaler på scenen. Hovedmålet er det samme; å gi ungdommene i salen lyst til å følge Jesus, og til å investere tid og energi inn i sitt daglige trosliv.

Programleder er Bernt Aksel Larsen, som også har vært en pådriver i podcastprosjektet. Han intervjuer Kåre J. Smith fra scenen. Innimellom kommer det korte filminnslag og sanger som illustrerer poengene i samtalen.


Musikere og kor fra Bergen bidro med live musikkinnslag i sendingen. Samme team produserer sanger til de daglige podcast-sendingene, og understøttet budskapet på en svært god måte. Foto: BCC

Teknologi som virkemiddel for å nå målgruppen

Backstage og rundt om i salen står nesten 30 medarbeidere og frivillige som skal bidra til å avvikle kvelden, i tillegg til kor og orkester på rundt 20 personer til . I teamet finner vi både dyktige teknikere, regissør, produsent, og andre medarbeidere med mediekompetanse. Blant dem er Hans Georg Bertelsen, som har hatt oppgaven med regi for kvelden.

– For meg er det å kunne få lov å formidle dette budskapet gjennom bruk av filmer, animasjon, musikk, lys og bilde det som absolutt er den største motivasjonen. Teknologien er et stort og viktig virkemiddel for å nå målgruppen, som er mange tusen ungdommer.

Han forteller at de har jobbet med forberedelsene i cirka tre måneder, og at samarbeidet mellom flere generasjoner har vært avgjørende for å få frem det beste for ungdommene i salen.

Samarbeid mellom yngre og eldre gir resultater

– I planleggingsfasen bidro Kåre Smith og Bernt Aksel Larsen med innhold og tanker rundt hvilke budskap som kunne være aktuelle, og vi som har erfaring med regi og TV-formidling har brukt vår kreative kompetanse til å finne måter dette kan gjennomføres i praksis. Dette er det sjette prosjektet av dette slaget vi har hatt sammen, og det er et samarbeid som går veldig bra, forteller Hans Georg Bertelsen.


Fra prøvene tidligere på dagen: Et medieteam på mer enn 26 personer er i sving for å forberede kvelden. Foto BCC 

Interaksjon med publikum i salen

I ukene før sommercampen har teamet brukt sosiale medier til å engasjere målgruppen, og mange hadde sendt inn spørsmål til Kåre Smith, som ble besvart fra scenen. I løpet av kvelden trekkes også flere vinnere blant de som har sendt inn svar til en online konkurranse.

Fra scenen kommer gode råd og inspirasjon fortløpende. Duoen på scenen mimrer seg også gjennom morsomme historier fra tidligere tider på Brunstad, til stor latter og begeistring fra dagens ungdommer i salen.


De unge campdeltakerne fulgte nøye med på både gode råd, inspirasjon og gode historier fra scenen. Foto: BCC

Musikk, humor og historier som del av formidlingen

Hans Georg Bertelsen forteller at teamet bak har et klart mål om å inspirere ungdom til å leve et aktivt kristenliv, men at de treffer ungdom bedre med kortere sesjoner og ulike innslag.

– Derfor har vi mange avbrekk, blant annet med humorinnslag, gode historier og musikk. Det å bruke humor og glede i formidlingen er bare et stort pluss, sier han, og fortsetter begeistret:

– Innledningsvis hørte vi at for Kåre Smith så er gudsfrykt og trivsel to sider av samme sak. Og det tror jeg mange fikk oppleve i kveld. Med både humor, historier og et innblikk i et gudfryktig liv ble kvelden en inspirasjon og oppmuntring for oss unge til å leve et helt og sant disippelliv.


Et ungdomskor fra Oslo avsluttet kvelden. Foto: BCC


Nesten 300 ungdommer deltok i avslutningsnummeret. Foto: BCC

Les mer om Brunstad Ungdomsklubb her.