Direktesendt TV-fest fra Canada

Midt i Canada, og midt på det Nord-Amerikanske kontinentet, ligger byen Winnipeg. Her ble BCCs første lokalmenighet i Nord-Amerika til, og i helgen var de 165 medlemmene vertskap for en inspirerende og direktesendt TV-fest til BCCs lokalmenigheter over hele verden.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Gadiel Lazcano 

Hvert halvår arrangeres de såkalte Brunstadfestene, som samler BCCs medlemmer verden over til oppbyggelse, inspirasjon og kollekt. Oppgaven med å arrangere disse festene gis til ulike lokalmenigheter, og arrangørene i Winnipeg hadde forberedt sin fest i ett år. Sendingen ble innledet med vakre bilder fra det canadiske slettelandskapet gjennom filmen «Land of the Silver Birch», før et felleskor satte tonen for over fire timer med inspirerende filmklipp, trosoppbyggende taler, korsang, og sceneshow med lokale barn og ungdomsgrupper.


Lokalmenigheten i Winnipeg er et livskraftig trosfelleskap med  stor andel barn og ungdom. Denne helgen var der deres tur til å lage live TV-sending til resten av verden på BrunstadTV. Foto: BCC

BCCs første menighet i Nord-Amerika

Kathy Albig. Foto: BCC

Kathy Albig, en av arrangørene, forteller at menigheten her faktisk ble den første nordamerikanske lokalmenigheten i BCC. Dette skjedde etter at noen venner herfra deltok på en kristen konferanse i Tyskland i 1965 hvor de fikk kontakt med troende fra BCC.

Les også: Fra en mann til verdensomspennende trossamfunn 

I årene som fulgte kom forkynnere fra Norge jevnlig på besøk, og særlig Sigurd Bratlie og hans forkynnelse fikk stor betydning for den videre menighetsbygging og utvikling. Hans milde vesen, og utstråling av godhet og varme, gjorde et stort inntrykk på de han møtte. Hvordan dette hadde påvirket den lille nye menigheten i en ekstra grad, ble også formidlet gjennom en historiefilm om menighetens begynnelse i Winnipeg.

Kontakt med trosfeller over hele verden

Winnipeg ligger midt på det nord-amerikanske kontinentet, og har 18 timers kjøring til sin nærmeste nabomenighet i BCC. Likevel har dette vist seg som et livskraftig trosfelleskap som utgjør en aktiv del av lokalmenighetene i Nord-Amerika. Rundt åtte ganger per år deltar de på regionale konferanser i Victory, New York, hvor BCC-medlemmer fra både Canada og USA samles til trosoppbyggende samlinger. I tillegg reiser mange av medlemmene jevnlig til de internasjonale konferansene i Norge, som de også følger tett via TV-overføringer.

Les også: Konferanser med seere i alle verdensdeler


Koret fra Winnipeg satte tonen for festen. For medlemmene her har kontakten med det internasjonale fellesskapet i BCC vært avgjørende for menighetsutviklingen. Foto: BCC.

– Siden Winnipeg ligger langt unna andre lokalmenigheter, så betyr kontakten vi har hatt med Norge, forkynnelsen og det internasjonale fellesskapet som springer ut fra konferansene der, veldig mye for oss, sier Kathy Albig. – Det har avgjørende for vår utvikling som menighet at vi ikke har isolert oss, men søkt ut mot fellesskapet.

Misjonsvirksomhet som gjør en forskjell

I forbindelse med helgens innsamling kom det inn over ni millioner kroner til den internasjonale misjonsvirksomheten i BCC. Kathy Albig forteller at noe av motivasjonen arrangøren har hatt for å drive denne innsamlingen, er deres takknemlighet for misjonsvirksomheten som de fortsatt er berørt av.

Siden Sigurd Bratlie besøkte Nord-Amerika på flere misjonsreiser på 1970- og 80-tallet, har menigheten vokst og utviklet seg. Og i dag er et viktig verktøy for misjonsvirksomheten BrunstadTV, som sender alle internasjonale konferanser og arrangement til medlemmer over hele verden.


Kåre J. Smith har reist til Winnipeg mange ganger de siste 40 årene, og uttrykte sin takknemlighet for hvordan menigheten her har utviklet seg fra starten på 1960-tallet. Foto: BCC

Trosoppbyggelse og inspirasjon på nett

I Winnepeg og mange andre steder følger man aktivt med på forkynnelse og trosopplæring gjennom både tv-kanalen og litteratur- og mediaportalen BMM. Her ligger menighetens sanger, litteraturbank og taler fra konferanser fra mange år tilbake. Det legges ned store ressurser i driften av nettportal og misjonssider på nett, slik at innholdet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig.

I tillegg legges podcast for ungdom ut daglig, med inspirasjon til å leve et personlig kristenliv. Dette er en verdifull kilde til kunnskap om menighetens tro og lære for mennesker fra alle verdensdeler, og noe medlemmene i Winnipeg uttrykte stor glede over.


I løpet av festen ble det fremført mange inspirerende versjoner av kjente sanger fra BCCs sangbok «Herrens veier», som er oversatt til engelsk og finnes både digitalt og i bokversjon. Foto: BCC

Et år med arbeid er over, men vennskap og fellesskap er styrket

For arrangørene var helgens TV-sending et stort prosjekt, og når TV-kameraene var slukket ble det hele feiret med et eget «Afterparty». En av de voksne medlemmene oppsummerte da denne perioden med å si at det alltid hadde vært et godt fellesskap i Winnipeg, men at det siste året hadde vennskapet, enheten og kjærligheten til hverandre økt, og nye talenter og egenskaper hadde fått komme frem.

– Vår menighet er ikke så stor, men alle har vært villige til å bruke det de kan, på hver sin måte, til glede for fellesskapet. Det har blitt enda tydeligere etter dette fellesprosjektet, derfor er vi så glad vi fikk denne oppgaven, avslutter Kathy Albig.


Mange lokale talenter i sving under TV-sendingen, her ved Winnipegs eget husband. Foto: BCC


Gjester fra USA, Europa og andre steder i Canada hadde reist langt for å få med seg festen i Winnipeg 14. april. Foto: BCC


Barn og ungdom fremførte to ulike show, her fra en underholdende sekvens midt i festen. Foto: BCC


Ungdommene imponerte med både skuespill, dans og fine sanginnslag. Foto: BCC