Voksne ‘trivselsambassadører’ tar påskeferien på ungdomscamp

Mens ungdommene deltar på BCCs påskecamp, har det også vært en overveldende interesse for delta som frivillig. Selv midt i høysesongen for påskeferie på fjellet, har over 70 frivillige meldt seg, der hovedvekten er i foreldre- og besteforeldregenerasjonen.


Tekst: Harald Almås – Foto: BCC

Målgruppen for BCCs påskecamp ungdom mellom 13 og 18 år og mentorer i alderen 19 til 36 år. Mentorene er unge som har vokst fram som naturlige ledere og gode forbilder. Det er ikke å ta for hardt i at arrangementet har blitt en suksess. I år deltar 4500 unge fra 31 land og alle bebodde kontinent. De unge kan velge mellom 40 ulike aktiviteter og dagene avsluttes med oppbyggelse, festsamlinger og andre sosiale samvær om kveldene.

Det kreves et stort apparat med voksne personer til å avvikle det hele, og særlig er det positivt med litt eldre personer som kan vise omsorg og trygghet til de unge som kommer langveisfra.

Foreldre og besteforeldre er «trivselsambassadører»

For de som er i foreldre- og besteforeldregenerasjonen er det derfor mulig å delta som «trivselsambassadører». Deres rolle er å være en støttegruppe for arrangementet, ved for eksempel å kjøre ungdommer til aktiviteter utenfor konferanseområdet, lage lunsj ute på de ulike aktivitetstilbudene, være trivselsvakter og køpersonell, som mentorer på dagtilbudet på «Aktivitetstorget», og ellers bidra med varierte oppgaver etter behov.


Bakegruppen er et populært tilbud som samler mange nasjonaliteter og aldersrgrupper. Da er det godt å ha litt voksne mentorer som kan være en trygghet. Foto: BCC 

Forespørselen etter trivselsambassadører har utløst et stort engasjement og nærmere 70 frivillige opp til 72 år fra syv forskjellige land har meldt seg. En epost fra England er illustrerende, der et eldre ektepar anstrenger seg for å skrive norsk:

«Hei. Jeg og kona mi er veldig glad å hjelpe på påskekampen. Vi har ikke muligheten å kjøre og vår dueligheten å snakke norsk er begrenset, men vi er brennende i hjerte å hjelpe, særlig med engelsk-talende ungdommen som er ikke så flink på norsk. Vi er besteforeldre men har du plass for oss?«

Meldte seg med en gang

En annen entusiastisk trivselsambassadør er Eva Holm Andersen fra Bergen. Hun er bestemor, 70 år gammel og nå altså i full virksomhet på årets påskecamp.

– Jeg er glad i ungdom og trives sammen med dem. Jeg synes det så er inspirerende for min egen del å være her, så da jeg fikk muligheten, hadde jeg lyst med en gang.

 Eva Holm Andersen forteller at hun selv kunne velge hvor mye og ofte hun ville jobbe, men at hun gjerne melder seg på vakter både morgen og kveld. I dag har jeg har vært på et lokale litt utenfor Tønsberg og laget lunsj til 150 ungdommer som er med i en sang- og musikkgruppe. Det har vært en så god opplevelse, det å få nye relasjoner til ungdom jeg ikke kjente tidligere.


– Jeg får mange gode smil når jeg møter ungdommene her, også de jeg ikke kjenner fra før, forteller Eva Holm Andersen (70). Foto: BCC

De unge setter pris på at det er noen ordentlig voksne rundt dem

Eva føler at hun får mye igjen for innsatsen, og tror også det betyr mye for ungdommene at det er noen «skikkelig voksne» rundt seg når de er langt hjemmefra. Jeg tror de merker at vi som er litt eldre er for dem og vil dem vel. Når vi for eksempel er køvakter, skal vi være tydelige voksne, uten å bli politi. Det er fantastisk å oppleve nesten fem tusen unge samlet uten større problemer og uten at området forsøples. Tvert i moter de lydhøre for veiledning. Det er mange gode smil å få, også fra ungdom jeg ikke kjenner, sier Eva og smiler bredt selv.

Hit skal det være trygt for foreldrene å sende barna sine

Eva Holm Andersen mener at påskecampen på Brunstad er noe av det beste ungdommene her kan bruke tiden sin på.

– Det medfører sammensveising rundt våre felles verdier og noe som er godt og velsignet. Jeg tror foreldrene trygt kan sende barna sine til disse samlingene.

Eva tror også at arrangementet vil ha positive ringvirkninger for fellesskapet i de forskjellige lokalmenighetene. – Det er veldig sunt å møte mennesker fra andre steder og lokalmenigheter og på den måten få noen nye perspektiver.  – Her får de unge en lyst til det gode og hjelp til å forstå hvordan man kan leve livet som kristen. Fellesskapet her er en stor inspirasjon, og mange flere vil kunne vokse fram til å bli gode mentorer på sikt.

Håper på plass neste år også

Eva kan virkelig anbefale andre voksne å bidra som trivselsambassadør, og håper det er plass til henne også neste år. – Det å delta på påskecampen gjør meg så glad. Det er sant som det står i Bibelen; den som velsigner skal trives. Jeg håper jeg får plass neste år også, smiler hun, og forsvinner videre til neste vakt.


Det er mange omsorgspersoner tilstede for de unge på påskecampen, og trivselsvaktene skal være trygge voksne. For mange ungdommer er det positivt med flere voksne i nærheten når de selv er langt hjemmefra. Foto: BCC