Brunstadmagasinet februar: Forventning til sommerkonferansene

Brunstadmagasinet er TV-programmet som gir BCC-medlemmer fra hele verden informasjon og inspirasjon om tema og prosjekter som er viktige for dem. Februarsendingen hadde fokus på det som skal bli tidenes sommerkonferanse i 2018.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt 

I januar var rundt 100 representanter fra lokalmenighetene samlet til inspirasjonssamling om årets sommerkonferanser på Oslofjord Convention Center, og Brunstadmagasinet tok opp igjen tråden og engasjementet fra samlingen. Denne våren satser BCC, i samarbeid med lokalmenighetene, på å skape tidenes sommerkonferanser for våre medlemmer i inn- og utland.

Les her om inspirasjonssamlingen.

Trosgrunnlaget ligger til grunn, men ytre rammer og organisering er i utvikling

Kåre Smith og Bjørn Nilsen var to av gjestene i magasinet, og fortalte om visjonene for hvordan konferansene fortsatt skal fylles med både åndelig innhold og gode opplevelser. Det er trosgrunnlaget som samler oss, og det er uforandret, men de ytre rammene for arrangementene kan utvikles. Vi ønsker å ta i bruk de praktiske og teknologiske mulighetene vi har til rådighet, for å skape best mulig opplevelser for alle de internasjonale gjestene som kommer til BCCs konferanser. Det er også viktig å kunne legge til rette for at nye generasjoner skal få høre evangeliet, så konferansene må utvikles slik at det er romslighet og plass for de unge.

Kåre Smith tok frem at det er Gud som virker i oss til å ville og utrette noe mens vi lever. Vi skal bære hverandres byrder og dele med våre medmennesker. Bjørn Nilsen understreket at dette er grunntonen i vårt kristne fellesskap, det at jeg ønsker å være med å yte, og dermed tilføre verdier til flere.


Kåre J. Smith og Bjørn Nilsen var første gjestepar i Brunstadmagasinet denne kvelden, og snakket bl.a. om å bære hverandres byrder og at konferansene våre skal være et godt sted å være for barn og unge. Foto: BCC 

Lokalmenigheter fra hele verden vil bidra når BCC arrangerer konferanse

To nederlandske gjester, Hanna Kook og David Nooitgedagt, fortalte om engasjementet som var skapt i deres lokalmenigheter for å bidra med innslag og aktiviteter for barn under sommerkonferansen. De ville bruke erfaringer fra det nederlandske barnearrangementet «Maiuka», som de arrangerer i Nederland hver vår. I år er interessen blant nederlenderne for å komme til konferansene på Brunstad enda større enn vanlig, og Hanna fortalte at de ønsker å være bidragsytere og ikke bare gjester.

– Jeg har selv så mange gode minner fra somrene på Brunstad og har opplevd mye romslighet og varme her fra blant annet norske medlemmer. Nå vil vi gjerne gjøre noe for alle barna på konferansen, bidra med sang- og musikkinnslag på samlingene, og gjerne også servere nederlandske spesialiteter.


Hanna og David fra Nederland har tilbragt mange somre på konferanser i Norge, og har også store planer om å komme for å bidra under sommerkonferansene i år. Foto: BCC

Vårens misjonsfest blir i Canada

Siste gjest i den internasjonale sendingen var Kathy Albig fra Winnipeg i Canada, som fortalte om vårens TV-sendte misjonsfest, som arrangeres i Winnipeg 14. april. Hvert halvår arrangeres disse festene, såkalte Brunstadfester, som samler medlemmer over hele verden til oppbyggelse, inspirasjon og kollekt.

Lokalmenigheten i Winnipeg setter seg mål om å samle inn 10 millioner kroner til den internasjonale misjonsvirksomheten i BCC. Kathy Albig fortalte at noe av motivasjonen for denne innsamlingen, er deres takknemlighet for misjonsvirksomheten som de også er berørt av. Et viktig verktøy her er BrunstadTV, som sender alle internasjonale konferanser og arrangement til medlemmer over hele verden, også Nord-Amerika.


Kathy fra Canada fortalte om planene lokalmenigheten i Winnipeg har for vårens misjonsfest: Foto: BCC

Winnipeg er langt fra Norge, men medlemmene der kan likevel følge med på forkynnelse og trosopplæring gjennom både tv-kanalen og litteratur- og mediaportalen BMM. Her ligger menighetens sanger, litteraturbank og taler fra konferanser fra mange år tilbake. Det legges ned store ressurser i driften av nettportal og misjonssider på nett, slik at innholdet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig. I tillegg legges podcast for ungdom ut daglig, med inspirasjon til å leve et personlig kristenliv. Dette er en verdifull kilde til kunnskap om menighetens tro og lære for mennesker fra alle verdensdeler.

Barnekor avsluttet sendingen

Søndagens sending ble avrundet med musikk og sang med barnekor, som fremførte en ny versjon av den kjente og kjære «Brunstadsangen». Sangen er en kjærlighetserklæring til konferansefelleskapet på det som har vært menighetens internasjonale samlingssted siden 50-tallet. Med det som musikalsk punktum satte sendingen virkelig tonen for den kommende sommeren, som mange av seerne nok allerede har begynt å forberede og glede seg til.


Et strålende barnekor avsluttet sendingen med den velkjente «Brunstadsangen», som har mange referanser til BCC-somrene på Brunstad. Foto: BCC


Etter denne fremføringen var tonen ennå mer satt for sommeren 2018. Foto: BCC