Inspirasjonshelg for sommeren 2018

For BCC-medlemmer verden over er sommeren og konferansene på Oslofjord Convention Center et høydepunkt man ser frem til. Denne helgen var rundt 100 representanter fra lokalmenighetene invitert for å legge planer som skal sørge for at sommeren 2018 blir bedre enn noen gang.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Randi Hutt

Sommerkonferansene har blitt arrangert på Brunstad hvert år siden 1957, og de siste 12 årene har BCC arrangert to konferanser for å få plass til alle medlemmene som vil komme. Sommeren 2018 er det på tide å fornye og utfordre denne stevnemodellen noe, forteller Bjørn Nilsen.

Han har selv vært tilstede på alle de 60 sommerkonferansene som har blitt avholdt her siden han var barn, og forteller at han nok har hatt sine beste barndomsminner herfra. Nå gleder han seg til å være med å utvikle menighetsarrangementene videre inn i fremtiden.

Mot nye høyder

– Vi bygger videre på akkurat det samme åndelige innholdet og trosgrunnlaget som da jeg var barn, selv om ytre forhold og organisering naturlig nok er i utvikling, fortsetter Nilsen. – Det er stadig nye høyder å innta, og derfor er vi samlet her i dag. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom oss som arrangører, lokalmenighetene og Oslofjord Convention Center, som driver stedet. Vi har et slagord, og det er Brunstad mot nye høyder, sier han begeistret


Bjørn Nilsen formidler sin begeistring og syn på sommeren 2018. Foto: BCC

Det som forener oss

– Temaet for denne samlingen er rammene og tilbudene vi ønsker å ha under våre konferanser. Men det som har samlet oss alle disse årene, det er den åndelige dimensjonen vi opplever her, sa Trond Eriksen da han ønsker velkommen til samlingen. – Det er trosfelleskapet og det kristne budskapet som forkynnes som gjør at vi ønsker å samles til konferanser. Samtidig ønsker vi at de som velger å prioritere stevnene skal få oppleve gode og avslappende rammer her.

Eriksen påpekte at det først og fremst er Oslofjord Convention Center som nå har hovedansvaret for å oppfylle disse forventningene, i samarbeid med BCCs arrangementsavdeling. I tillegg oppfordres BCCs lokalmenigheter til å bidra med gode programelementer for å skape variasjon og bredde.


Trond Eriksen ønsket velkommen til samlingen, der representanter fra Brunstadstiftelsen, Oslofjord-selskapene, BCC, og 37 lokalmenigheter var tilstede. Foto: BCC

Konferanseuker med variert innhold

Planen nå er blant annet å slå det som har vært to separate konferanser sammen til en lang konferanseperiode, som inneholder både dager med trosoppbyggelse, pausedager og aktivitetsdager, og dager som er en god blanding av disse.  Sommerkonferansen skal arrangeres slik at møter og aktiviteter for ulike målgrupper er fordelt utover hele konferanseperioden, og gjøre at hele familien skal ha gode opplevelser den tiden de er på Brunstad.

Vil samarbeide med lokalmenighetene

For å få til tre sammenhengende uker med konferanseaktiviteter og attraktive tilbud, er BCC avhengig av medvirkning fra lokalmenighetene, i tillegg til samarbeidet med Oslofjord Convention Center, som er fasilitetsleverandør. Derfor hadde BCC invitert til inspirasjonssamling denne helgen, hvor representanter fra 37 lokalmenigheter og 9 land deltok for å samle seg om oppgavene og videreutvikle de ulike programelementene.

– Vi mobiliserer til innsats på et bredt plan. Sommeren 2018 skal bli den beste konferansesommeren så langt på Brunstad, forteller Lise Larsen, som leder BCCs arrangementsavdeling. – Disse ukene skal ikke mangle noe for de barna, unge, voksne og eldre som møtes her, og vi vil gjøre det enda mer attraktivt å komme hit. Vi ønsker å lage i stand noe for enhver, og høydepunktene skal bli mange.


Lise Larsen og BCCs arrangementsavdeling jobber intensivt med planene frem mot sommerkonferansene på Brunstad. Foto: BCC

Fysiske rammer som muliggjør nye planer

Rammene på stedet er også under utvikling, og utbyggingen som foregår på Oslofjord Convention Center åpner mange nye muligheter som vil bli til stor glede for de gjestene som skal besøke anlegget i årene fremover.

Samlingen startet med en spennende omvisning i det som skal bli Oslofjords nye og store  aktivitetsanlegg fra neste vinter av, og ble fulgt av noen interessante innlegg som inneholdt både informasjon, inspirasjon og presentasjon av helgens oppgaver frem mot sommerkonferansene. Tore Jørgensen, adm. dir. i Oslofjord Convention Center, fortalte om planene som Oslofjord utvikler parallelt med at BCC utvikler sine konferanseplaner.

Lokalmenighetene velger sine prosjekter

Etter en innholdsrik lørdags ettermiddag og kveld fortsatte arbeidshelgen søndag morgen. Her ble det jobbet videre i grupper, der oppgaver ble fordelt og representanter fra de ulike lokalmenighetene ble enige om hvilke aktiviteter og arrangement nettopp de ville bidra med til sommeren.


Lokalmenighetene jobber sammen om sine forslag til programelementer. Foto: BCC

Før samlingen ble avsluttet søndag formiddag, presenterte gruppene sine planer for de andre. Det var mange engasjerte representanter som ville ha med seg sine lokalmenigheter på nye ideer som kan være positive programelementer under sommerkonferansen.

Vi bidra med det de kan

En av de som hadde reist et stykke, og som gjerne legger ferien sin til BCCs konferanser i Norge, var Lucy Savage fra Didcot i England. – Vi er to lokalmenigheter i England, og vi har lyst til å bidra med å gi en god opplevelse med musikk og show for hele familien, forteller hun.

– Vi har mange gode ressurser på dette, og kunne tenke oss å lage en konsert underveis i konferansen. Så nå skal vi hjem og snakke med de andre om kanskje dette kan være vårt bidrag i sommer, smiler hun.


Lucy Savage fra Didcot i England er motivert for å utvikle forslagene videre sammen med sin lokalmenighet. Foto: BCC

Berit Gangsø fra lokalmenigheten i Sandefjord var en av de norske deltagerne, og en av de som ønsket at flere skulle få oppleve en varm velkomst under sommerkonferansene. – Vi har den fordelen at vi bor nærme Brunstad og kan tenke oss å arrangere velkomstfest for venner fra hele verden.

Forventningene er store til årets konferansesommer

Lise Larsen forteller at representantene, som var enormt engasjerte og entusiastiske for å være med å bidra i sommerukene, nå skal dra hjem til sine lokalmenigheter og videreutvikle prosjektene sammen med styre og medlemmer i sin lokalmenighet.

Som representant for arrangøren er hun svært fornøyd med helgen, og alle forslagene som er kommet inn så langt. Og skal man forhåndsdømme den kommende Brunstadsommeren ut fra begeistringen på seminaret, vil nok ikke opplevelsenes stå tilbake for de forventningene som er i ferd med å bli skapt til tidenes konferanseuker sommeren 2018.

 
Helgens samling skapte forventninger frem mot konferansesommeren 2018. Foto: BCC