En ungdomsarbeider

Når 280 ungdommer fra alle verdenshjørner reiser hjemmefra for å bo, studere og jobbe sammen i ett år, trenger de noen som kan være tilstede og støtte dem i den nye hverdagen.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

– Særlig i starten er det mange som har et stort behov for informasjon, trygghet og tilrettelegging, sier Gershon Twilley, studentansvarlig og rådgiver ved bibelskolen.

– De trenger noen som kan vise dem omsorg og hjelpe dem med personlige utfordringer. For meg er dette et utfordrende, men ekstremt givende arbeid.

Til daglig er Twilley (52) opptatt med undervisning og veiledning av studentene som kommer til bibelskolen. Det er mange biter som skal falle på plass når nesten 300 nye elever hver høst ankommer og skal integreres og fordeles på skolens mange internatboliger. Mange kommer rett fra skolegang i hjemlandet, og har aldri bodd hjemmefra, samtidig som de skal introduseres for nye rutiner og studieplaner.

Etter et år på ungdomsprogrammet skal de være godt kjent med norsk språk og kultur, i tillegg til at de har fått tilført mye kunnskap om menighetens lære og bibelhistorien. De fleste blir ett år, men det er også eksempler på at noen ønsker å bli lengre.


Gershon Twilley har en viktig funksjon som studentansvarlig på bibelskolen, og har mange ulike samtaler med ungdommene i løpet av året de er her. Foto: BCC

Ungdommene må lære å tilpasse seg hverandre

– Noe av det viktigste elevene lærer her, ved siden av undervisningen, er det å ta hensyn og vise omsorg for ulike mennesker. De må tilpasse seg andre kulturer og nasjonaliteter, og rett og slett lære seg å fungere sammen sosialt og under forskjellige oppgaver, forklarer Twilley.

– Det store målet med det hele er jo at elevene blir i stand til å ta personlige valg for sitt liv, og det er dypest sett det som motiverer meg mest med denne jobben.

– Vi som er lærere og jobber her på skolen har som oppgave å se hva som skal til for å få de unge til å mestre ting, og til å trives sammen med sine jevnaldrende. Det å se ungdom som i utgangspunktet kan slite litt, som begynner å lykkes både personlig og i sitt eget kristenliv, det gir meg så utrolig mye, sier han engasjert. De brune øynene veksler mellom alvor og smil, og av og til glimter det ekstra til.

«Det store målet med det hele er jo at elevene blir i stand til å ta personlige valg for sitt liv, og det er dypest sett det som motiverer meg mest med denne jobben»


Fra undervisningen på Bibelskolen. Her får elevene grundig innføring i bibelforståelse og menighetens lære. Foto: BCC

– Gershon ser behovene

Kjersti Risnes jobber på inntakskontoret til YEP, og samarbeider mye med Twilley når ungdom som søker inntak tas inn på Bibelskolen. Ifølge henne er kollegaen en mester i å forstå ungdommene, og se hva de har behov for.

– Gershon utstråler trygghet og ser hva de trenger, om det er en oppmuntring, eller om de noen ganger trenger å bli satt litt på plass. Det er viktig for oss at miljøet de kommer inn i er positivt, rusfritt og at alle blir inkludert fellesskapet, og her er hans jobb et viktig bidrag, sier hun.


Kjersti Risnes jobber på YEPs inntakskontor, og sender nesten 300 ungdommer videre til Bibelskolen hvert år. Foto: BCC

Å gi ungdom en solid grunnvoll for deres kristenliv

– Brunstad Bibelskole er egentlig en unik og fantastisk arena for misjon, der unge fra mange kulturer møtes og blir inspirert av samme tro og samme forkynnelse mens de bor, studerer og jobber sammen, fortsetter Twilley.

– Det er en spesiell periode mens de er her, og jeg tror de fleste etterpå ser tilbake på en tid som tilførte dem noe verdifullt. I løpet av dette året er det mange som får en solid grunnvoll i for sitt videre kristenliv, og de er som oftest langt mer reflekterte rundt sin egen tro når de drar enn da de kom. Målet vårt følger i grunnen det samme som kjernen i misjonsbefalingen; det å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. For å gjøre et slikt valg må de først bli opplært i den lære Jesus kom med til jorden.


Bjørn Nilsen og Gershon Twilley underviser ungdom fra hele verden som møtes og blir inspirert av den samme forkynnelsen. En fantastisk arena for misjon, mener begge. Foto: BCC 

Bjørn Nilsen, rektor ved skolen, er enig.

– Brunstad Bibelskole, med dens innhold og læreplaner, er på mange måter en vesentlig del av det vi ser på som vårt misjonsarbeid i BCC, sier han.

– Vår misjonsprofil har vært å arbeide for å føre evangeliet videre fra person til person, blant de mennesker vi møter. Det legger vi også til rette for her, for vårt mål med bibelskolen er at det kan fødes en personlig tro og tilknytning til Jesus hos mange av de unge som kommer hit. Når de reiser hjem etter endt opphold ser vi at mange blir en verdifull ressurs i sine lokalmenigheter og hjemland, fordi de er blitt selvstendige troende mennesker.

– Gershon har en viktig funksjon her på skolen i det å ivareta elevenes ve og vel, også deres fritidssituasjon, fortsetter Nilsen.

– Han har også ansvar for ungdomsmøtene som inngår i skolens læreplaner. Det er viktig at alle de som underviser her kan formidle den ånd som ligger i evangeliet. Her er Gershon en god lærer, ved det at han ikke bare underviser i teori og tørre fakta, men får frem ånden og livet, understreker han.


Twilley har en egen evne til å engasjere ungdommen, og forklarer evangeliet på en enkel og praktisk måte. Foto: BCC

Vil ruste elevene for tiden etter Bibelskolen

– I jobben min bruker jeg mye tid på å snakke med elevene, og de som kjenner meg vil nok si at jeg er temmelig ærlig, sier Twilley.

– Dette er jo unge mennesker som naturlig nok gjennomgår utfordringer og personlige brytninger, så jeg har jeg mange ulike samtaler i løpet av et år. Når jeg snakker med de unge prøver jeg alltid å hjelpe dem med å holde seg til sannheten, og ta resten derfra. Med ærlighet om sin egen situasjon kan de som oftest jobbe seg gjennom problemene.

Twilley beskriver året ungdommene tilbringer på bibelskolen som en opplevelsesrik tid, hvor de får et sterkt samhold og fellesskap som holder dem oppe på mange måter. For noen kan det av ulike grunner være vanskelig å reise hjem til hverdagen igjen, nettopp på grunn av dette.

På slutten av året snakker han ofte med ungdom som gruer seg for utfordringene som venter dem hjemme.

– Mange opplever at de må ta et standpunkt og velge hva de vil videre med livet sitt. Da ønsker jeg å bidra til at de kan kjenne en trygghet i troen på Gud, så de kjenner seg rustet til å møte de situasjonene og valgene som venter dem.


Internasjonalt miljø: ungdom fra hele verden samlet til avslutningsfest, etter å ha fullført ett år på Brunstad Bibelskole. Foto: BCC

Det å drive misjons- og ungdomsarbeid er ikke noe nytt i Gershon Twilleys familie. I neste artikkel vil vi fortelle mer om hans bakgrunn, og hva som har formet han til den han er i dag.