BCC deltok i fremtids-workshop på Oslofjord

Bruk av Oslofjord Convention Center inngår i BCCs langsiktige strategi knyttet til internasjonalt misjonsarbeid og arrangementsvirksomhet, og denne helgen inviterte Oslofjord nesten 40 BCC-medlemmer til en to dagers internasjonal workshop på Oslofjord.


Tekst: Lise Ø. Larsen –  Foto: Arve Solli

Workshopen ble avholdt 22. – 23. oktober, og siden BCC er Oslofjord Convention Centers største kunde, var formålet med helgen å avdekke BCC sine behov i forbindelse med arrangementer nå, og i fremtiden.

– Vi har bruk for et fremtidsrettet og effektivt konferansesenter, og vårt tilbud skal være så unikt, at ingen andre har tilsvarende, sier styreleder Alf Aadalen, til velkomst og kick-off lørdag morgen. – Og vi trenger kundenes hjelp for å utvikle det beste tilbudet, fortsetter Alf, og oppfordrer deltagerne til å være foroverlente og konstruktivt kritiske.

Workshop for BCC på Oslofjord
Alf Aadalen ønsker velkommen

Workshop for BCC på Oslofjord
Knut Olav Røed, Boston Consulting Group 

Viste oppriktig interesse

BCC-medlemmer fra hele verden var invitert for å bidra til å avdekke de mange ulike kundebehov og forutsetninger som BCC har. Oslofjord viste en oppriktig interesse i BCC-medlemmene som en primær kundegruppe. Interessen kom først og fremst til uttrykk gjennom en ytterst vel tilrettelagt workshop, som ble facilitert av konsulenthuset Boston Consulting Group. Interessen kom også klart til syne gjennom en eksklusiv oppvartning av BCC-medlemmene under hele arrangementet. Som en viktig kundegruppe ga Oslofjord BCC-medlemmene en unik opplevelse som inkluderte den beste servicen til dags dato.

Jochen Bahmüller fra Dürmenz i Tyskland er begeistret for totalopplevelsen: – Det har vært en skikkelig VIP-opplevelse; jeg føler meg meget bra behandlet.

Workshop for BCC på Oslofjord
I midten, en engasjert Jochen Bahmüller 

For Dawn Cinnamon fra Ottawa i Canada er det viktig å representere den målgruppen som reiser langt for å komme til Oslofjord:  – det er viktig at Oslofjord også får internasjonalt input, sier Dawn, som bare er i Norge for anledningen.

BCC-medlemmene følte seg hørt, og satt igjen med en klar fornemmelse av at kundenes mening blir varetatt.

– Vi er jo en viktig kundegruppe, og det er en trygghet at vi blir invitert inn for å si vår mening, uttrykker Annette Vedvik fra Tønsberg i Norge.

_20161024_workshop_oslofjord_07-2
En viktig del av helgens workshop var arbeidet som ble gjort i gruppene 

Workshop for BCC på Oslofjord
Carine Budak fra Eiker og Larissa Cinnamon fra Ottawa presenterer deres forslag

Workshop for BCC på Oslofjord
De forskjellige gruppene la frem sine idéer og ønsker til fremtidens Oslofjord

BCC-medlem Susi Simons fra Salem i USA fant det inspirerende å delta i workshopen, og opplevde at deltagernes ideer tok form i løpet av helgen:

– Det er utrolig verdifullt for oss som konferansedeltakere å få innflytelse på hvordan Oslofjord formes i fremtiden. Jeg opplevde at hver enkelt av oss kom med våre bidrag, og at helheten ble til noe verdifullt og inspirerende, forteller hun.


Hjertet av stedet

Workshopen hadde et særlig fokus på konferansesentrets innretning og fasiliteter. Senteret inngår i BCCs langsiktige strategi knyttet til internasjonalt misjonsarbeid og arrangementsvirksomhet.

– Konferansesentret er jo hjertet av Oslofjord Convention Center, og det skal fungere logistisk og meget effektivt for våre kunder, opplyste Alf Aadalen, som også var særdeles tilfreds med workshopens resultat:

– Det vi har fått med oss fra workshopen er en kapital, som skal utnyttes og videreutvikles i relasjon til visjonen for Oslofjord, sa Alf til avslutning.