BCCs egen TV-kanal

BrunstadTV

BrunstadTV er Brunstad Christian Churchs egen TV-kanal. BCC har siden 1998 sendt direkte-tv fra konferanser på Brunstad, og fra de halvårlige misjonsfestene, såkalte «Brunstadfester». BrunstadTV i dagens form ble etablert i 2010, og var første gang på lufta 2. april 2011.

BrunstadTV er en ikke-kommersiell kanal, finansiert ved misjonsgaver. Det meste av programinnholdet sendes til BCCs medlemmer via Telenors satellitt THOR 5. I tillegg sender BrunstadTV via internett-stream for medlemmer utenfor Europa. 

BrunstadTV har også Web-TV med video on demand, og en YouTube-kanal hvor noe programinnhold publiseres. Mange programmer er laget for barn, og i videoen under er en episode av serien «Drømmejobben» hvor Arvid møter mennesker i spennende yrker for å finne ut hva som kan være interessant å velge.

BrunstadTV

BrunstadTVs visjon er å formidle positive og gode verdier til barn, ungdom og familier, og er et viktig medium for å nå ut med informasjon og budskap.

En fast stab med ansatt personell drifter kanalen til daglig, og er delt inn i fire team; redaksjon, programproduksjon, flerkameraproduksjon og distribusjon. Flere deltakere fra BCCs ungdomsprogram YEP bidrar også i BrunstadTVs produksjon og drift, i tillegg til at mange av BCCs medlemmer bidrar med frivillig innsats under store live-eventer, for eksempel under konferanser på Brunstad.

Hovedkontor og produksjonsmiljø ligger i Oslo, mens teknisk hovedkontroll er plassert på Oslofjord Convention Center i Vestfold.

 

Flere ganger årlig avholdes det ideworkshops for å skape bredde og variasjon i type programmer som tilbys på kanalen. BrunstadTV deltar på flere internasjonale messer, for å holde seg oppdatert på både innholdsproduksjon, teknologi og utstyr.

BrunstadTV har i flere år investert i mye teknikk og utstyr, som store LED-skjermer, HD bildekontroll, HD produksjonsbuss og lignende. Det kreves en stadig utvikling og sikker drift for å håndtere de komplekse produksjonene, spesielt under BCCs store konferanser på Brunstad.

Meny

Bitnami