Minneord: Bernt Stadven

Det ble en høytidsdag da venner fra hele verden kom sammen til minnesamvær for vår alles kjære venn og menighetstjener, Bernt Stadven. Han døde 26. april 2024. Hans liv har vært en velsignelse i sin samtid.


Dagen ble en helt spesiell opplevelse for de fremmøtte. Om lag 1700 personer deltok i minnesamværet på Brunstad, og over 6000 opplevde den historiske dagen ved å følge med via streaming.

Helt fra barndommen av følte Bernt Stadven kjærlighet til Gud og Jesus. Hans liv var preget av hengivenhet til Gud, og av en sterk tro. Som en ungdom på cirka 18 år ga han sitt hjerte til Gud, og han begynte å lengte etter seier over synden. Da han var i militærtjenesten fikk han kontakt med noen fra menigheten, som i dag heter Brunstad Christian Church (BCC), og han ble straks grepet av budskapet om korset. «Jeg elsker det daglige kors, og det har jeg gjort helt siden jeg som ganske ung fikk høre menighetens budskap», vitnet han ved en anledning. Dette satte preg på hans forkynnelse, som alltid var klar og tydelig.

Hans sønn, Rune Stadven, leste minneordet fra familien, og vi fikk et innblikk i Bernt Stadvens oppvekst og tro. Han vokste opp på en gård i Trøndelag, og Rune fortalte: «Far har alltid fryktet Gud og hatt en sterk tro siden han var barn. Han nevnte mange ganger til oss barna hvor glad han var for barndomshjemmet og den grunnvoll han fikk der til å tro på Gud».

Det var oppvekkende å få et lite innblikk i hans liv, og hvordan han utviklet seg til å bli en så Gud-hengiven mann. Når vi tenker på Bernt Stadven, er det naturlig også å tenke på hans avdøde ektefelle Liv Stadven, som han møtte da han avtjente verneplikten i Marinen på Horten.

«Mor og far hadde et kjærlighetsforhold av det sjeldne. Det var så hjertevarmt og godt, så lenge de levde. Det var en dans på roser, som far ofte brukte å si.», leste Rune. Sammen med sin kjære ektefelle Liv og deres åtte barn, har de vært av stor betydning, og til velsignelse for utallige mennesker over hele verden.

Bernt Stadven var en nøyaktig og arbeidsom mann. Han var bygnings- og reguleringssjef i Ski kommune, en jobb han hadde helt til han gikk av som pensjonist som 64-åring. Rune beskrev det slik: «Han var meget godt likt, arbeidsom og strukturert og det fantes ikke noen andre kommuner som hadde raskere behandlingstider på byggesaker i Norge, så lenge han satt bak roret. Fortsatt møter vi barna stadig vekk folk som husker han og snakker varmt om han.»

Kåre J. Smith uttrykte sin takknemlighet for Bernt Stadven, «det er en førsteklasses tjener som nå har gått hjem». Han leste fra Salme 64, 11: «Den rettferdige gleder seg i Herren og tar sin tilflukt til ham. Alle de oppriktige av hjertet priser seg lykkelige.» Hvorfor kan slike mennesker prise seg lykkelige? Fordi det oppgår lys for de oppriktige, de velger den veien som fører bort fra det onde, og følger i stedet kongsveien inn i Guds rike. Bernt Stadven var en av disse oppriktige. Han formidlet Guds ord til oss på en enkel og tydelig måte, og gjennom hans tjeneste er det mange som har fått hjelp, trøst og håp.

Ved båren var det mange kranser, fra familien, venner og lokalmenigheter over hele verden, som vitnet om takknemligheten for Bernt Stadvens liv og hans velsignede tjeneste.
Ved båren var det mange kranser, fra familien, venner og lokalmenigheter over hele verden, som vitnet om takknemligheten for Bernt Stadvens liv og hans velsignede tjeneste. Foto: BCC

På kransen fra lokalmenigheten i Oslo og Follo, der Bernt Stadven ledet møtene i mange år, sto versene fra 2. Tim. 4, 7-8: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.» En god beskrivelse av Bernt Stadvens liv og tro.

Ved båren sang vi sangen «Se, Guds lys og kraft fra korset stråler», nummer 365 i sangboken Herrens Veier. En av strofene lyder: «Ja, korsets ord er livets ror!» Nettopp det var overskriften som ble valgt for minnefesten: «Korsets ord – Livets ror» – det passet så godt på Bernt Stadven.

Bernt Stadven var en Herrens tjener. Han har nå forlatt denne jorden, men han etterlater seg et eksempel til etterfølgelse, og hans minne vil leve videre blant oss som et klart lys.

Teksten er et forkortet utdrag fra minneordet i bladet Skjulte Skatter, som kan leses i sin helhet i bladets juni/juli nummer.

Hør sangen «O tenk når en gang vi ser himmelens kyst»

Sangen er skrevet av Rudolf Schwaiger, 1949, sunget av Hilde S. Stadven.