Leser du juleevangeliet på julaften?

Leser dere juleevangeliet på julaften?

I mange land og hjem er det å lese juleevangeliet en fast tradisjon på selve julaftenen. BCC ønsker å bidra til å gjøre Jesus synlig i julefeiringen og deler her historien fra Lukasevangeliet, om Jesu fødsel i Betlehem og englenes budskap til gjeterne.


Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Lukasevangeliet 2, 1-20. Kilde: bibel.no

671

Leser dere juleevangeliet på julaften?

På Bible Kids sin nettside kan du finne filmer og annet materiell om julens budskap for barn

Hvorfor feirer vi jul?

Adventstid og jul betyr glede og forventning for barna, men hva handler denne høytiden egentlig om, og hvorfor betyr det så mye for oss kristne?

Reisen til begynnelsen - juleevangeliet for barn

Julefortellingen for barn

Det som skjedde i den lille byen Betlehem for mer enn 2000 år siden, har skapt håp, glede og takknemlighet verden over i generasjoner. Filmene er spennende og engasjerende for både barn og voksne.

Gratis app med Bibelens innhold til barn

Julefilmene kan også sees sammen med mange andre animasjonsfilmer fra Bibelen, på 15 ulike språk i BCC Media sin nye app for barn.

Last ned gratis: