– Alle ting blir nye for meg

Det har vært et yrende liv fra morgen til kveld under sommerstevnet så langt. Budskapet om frelsen i Jesus Kristus er kraftig, og det forsterkes når vitner bekrefter at de opplever dette i eget liv.


Søndag formiddag begynte Kåre J. Smith møtet med disse Jesu ord:

Så sa han til alle: Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det.

Lukasevangeliet 9, 23-24

I den forbindelse uttrykte Smith forundring over at det er så mange til stede i lokalet: – Vil alle her virkelig følge Jesus?

Betingelser for løftene

Jesus sa det som en betingelse, og han sa det til alle. Som mennesker søker vi gjerne materiell og jordisk vinning her i verden, og håper på å komme inn i himmelens rike til slutt. Men Jesus ba oss om å korsfeste de kjødelige lyster mens vi lever her. Og vi har fått dyrebare løfter om å få del i guddommelig natur hvis vi flyr bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten (2. Peters brev 1, 3-4). Det er et helt nytt liv – ingen jordisk herlighet kan sammenlignes med at Gud vil dele sin natur med oss.

Ikke et fjernt ideal

For de som lever dette livet, er det ikke bare fine ord eller et fjernt ideal. På et av møtene fortalte Gary Fenn fra Connecticut i USA om hvordan han opplever det å leve korsfestet med Kristus, slik som Bibelen lærer oss:

– Alle ting blir nye for meg.

I Romene 6,6 står det at vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Gary Fenn bekreftet at mange sannsynligvis vet om dette, men å komme til det å vite dette i sitt eget liv er noe annet:

– Da begynner jeg automatisk å søke det himmelske og ikke det som er på jorden, sa Fenn.

Odette fra Kamerun var også begeistret av budskapet. Hun delte dette med forsamlingen på fransk, med oversetter til norsk. Hun startet med å takke for all oppmuntring og alt hun har fått se og oppleve på stevnet:

– Gud skal hjelpe meg, så alt jeg har hørt her virkelig hjelper meg i mine situasjoner, og at jeg bærer mitt kors og gir akt på meg selv, sa hun.

– Må Gud hjelpe meg at jeg kan bruke ordene jeg har fått, og få hjelp fra himmelen. Jeg vil reise hjem til Kamerun full av takknemlighet, med sol i mitt hjerte og sinn, slik at vennene i min lokalmenighet kan smake dette.

Gary Fenn holder tale på sommerstevnet.
Gary Fenn (t.v.) snakket på engelsk, og ble oversatt til norsk, som er hovedspråket på stevnet.
Odette delte sin begeistring over budskapet med forsamlingen.