– Det kjennes godt å være på giversiden!

Frivillig innsats er et sentralt element i sommerstevnene, og mange er med å skape gode opplevelser for deltakerne. Vi har tatt en prat med noen av de som bidrar frivillig under stevnet, om hva de selv tenker rundt dette.


– Jobben min her er å bidra til at det er ro og orden på stedet, så Brunstad er en trygg og sikker plass for alle deltakerne.

Det sier Ragnar Larsen (70) fra Hønefoss. Han er til daglig pensjonist, og også forstander sin lokale menighet. Under stevnene har han stilt opp som frivillig i en årrekke.

Vi spør Ragnar hva som et motivasjonen hans.

– Jeg tenker det er naturlig å bidra med frivillig innsats i det fellesskapet en selv er med i. Det både er og kjennes godt å være på giversiden.

– Jeg har selv blitt velsignet av andre, så nå kjenner jeg ansvar

Miriam Abraham var programleder på det fransktalende barnemøtet. Foto: BCC

Miriam Abraham er 28 år gammel, og mor til tre små barn. Til vanlig jobber hun i en anleggsgartnerbedrift, og er også aktivt med i arbeidet for barna i lokalmenigheten i Nancy i Frankrike.

Under sommerstevnet har hun vært programleder under barnas dag, på møtet for de fransktalende barna mellom 3 og 5 år. Denne dagen har det nemlig blitt holdt flere barnemøter parallelt, på forskjellige språk.

– Det er omtrent 35-40 franske barn i alderen 3-5 år, så vi har også fått med flere mentorer under møtet, som har aktivisert barna, sier Miriam.

Hun forteller at de har hatt godt samarbeid med leder for barnekomiteen i BCC, Annette Tobler, under forberedelsene til barnemøtet.

På spørsmål om hva som motiverer Miriam til å bidra frivillig, svarer hun følgende:

– Jeg har fått så mye under stevnene her på Brunstad helt fra jeg var liten, så det er viktig for meg å kunne bidra nå, og gjøre det jeg kan. Jeg har selv blitt velsignet og påvirket av andres arbeide og jeg kjenner nå et ansvar for neste generasjon, og ikke minst for mine egne barn. Jeg er jo engasjert i arbeidet i min egen lokalmenighet ellers i året, og da er det naturlig for meg å bidra også under stevnet på Brunstad.

– Jeg blir motivert av å gjøre det godt for de som er rundt meg

Kerstin og Antje (tre og fire fra venstre) synes det er meningsfylt å bidra under BCCs sommerstevne. Foto: privat

– Jeg blir selv så glad når jeg ser at barna smiler og har det fint sammen, sier Antje Schaab (20).

Sammen med søsteren Kerstin (23) fra Vest-Nederland, har hun stilt opp som frivillig på aktivitetstilbudet for barn under sommerstevnet i august.

Totalt har lokalmenighetene i Nederland fylt opp 1250 frivillige skift under sommerstevnet i august, og mange av de nederlandske deltakerne har bidratt frivillig på flere fronter.

Antje og Kerstin har både jobbet med matutlevering og med som vakter i Oslofjord Arena, hvor det er en rekke ulike aktiviteter for barn. De forteller at der er glade for muligheten til å bidra:

– Jeg blir motivert av å kunne bidra med min tid og gjøre det godt for de som er rundt meg. For meg er det en måte å gi noe tilbake for alt det jeg selv har fått, sier Kerstin.

Antje sier seg enig i dette. Hun forteller at det å hjelpe med barneaktiviteter er ekstra givende: – Ved å bidra i arbeidet med barna kan jeg være med å skape gode minner for de, slik at de blir like glade i å være på stevnene på Brunstad som jeg selv er.