Nyttårsfeiring som digital menighet

Enda en gang måtte BCCs nyttårsstevne avlyses, men nok en gang gjorde den digitale satsningen det mulig for menigheter over hele verden å samles til fellesskap og trosinspirasjon online. Det ble tre dager med innholdsrike sendinger.


I BCC er de internasjonale stevnene merkedager der troen næres og fellesskapet styrkes. Når evangeliet forkynnes har hverken nasjonalitet, språk, alder eller kultur noe å si, det er for alle som vil høre og lære å leve etter de bud Jesus kom med.

Under stevnene i BCC bidrar venner fra hele verden med både sanger, appeller og personlige vitnesbyrd. Det å høre og se andre som lever for evangeliet både trøster og inspirerer i en felles trang etter å få del i mer av det livet Jesus innbyr til.

Selv om det gjennom pandemien har vært et stort savn å kunne samles, har teknologien også vist oss at man ikke trenger å sitte i samme lokale for å kunne dele dette felleskapet med hverandre. De siste årene har vi blitt berørt og oppbygget av mennesker og menigheter i mange land og verdensdeler, i kanskje i enda større grad enn tidligere, og det er store forventninger til mulighetene åpnes for å møtes fysisk igjen.

Seere i 56 land fulgte nyttårssendingene

30. desember gikk nyttårssendingene i BCC på luften, med tre online-sendinger over tre dager. Høytidsfølelsen og forventningene var store da forstander Kåre J. Smith ønsket velkommen til første sending, og hilste med at vi går inn i et nytt år, som vil bli et nådens år for oss alle.

Gjennom de neste dagene fikk seerne blant annet innholdsrike taler fra både Smith og mange andre, en tankevekkende tilbakeblikksfilm og liveinnslag fra venner i både Nord-Amerika, Afrika og Europa. Seere fra hele 56 land fulgte sendingene denne nyttårshelgen.

Trosfeller fra mange lokasjoner rundt i verden bidro og var delaktige under BCCs sendinger. Foto: BCC Media

BCC Media hadde gjort en stor jobb med å få til online-arrangementet på kort varsel, via to ulike TV-studio i Sandefjord og Nordre Follo. Johannes Schmechel, som leder medievirksomheten, forteller at det har vært litt av en kabal å få til å gå opp:

– Vi har hatt både ansatte og nøkkelpersoner blant de frivillige som har vært i karantene kort før de skulle produsere helt nye sendinger. Men selv om det var hektisk i kulissene, så er det underlig hvordan Gud velsigner det hele, slik at det fungerte godt.

Høytid, fellesskap og framtidstro preget årets siste online-stevne (sveip for  flere bilder). Foto: BCC Media

Et nytt år med muligheter 

Selv om det er store forventninger til at samfunnet skal åpne opp igjen, har pandemien vært en periode med vekst og utvikling i BCC, og det internasjonale trosfellesskapet har blitt knyttet sammen på helt nye måter. Litt etter litt ses konturene av hvordan menigheten utvikler seg også på digitale flater, og mange er takknemlige for visjonene som gjorde at medievirksomheten i BCC straks ble mobilisert da koronapandemien stengte verden ned for snart to år siden.

Johannes Schmechel trekker frem et bibelvers som har trøstet mange denne tiden, og har samtidig en oppfordring:

– Vi vet at alt tjener den til gode som elsker Gud, så jeg tror denne tiden er et oppdrag fra Gud, som vi kristne må ta tak i. Det skal ikke være en venteperiode, men en utviklingsperiode. Men da trenges det mennesker som tar oppdraget på alvor, og gjør det til det beste. På sikt tror jeg faktisk at vi vil se at dette var det aller beste som kunne skje, og en hjelp til å utføre Jesu misjonsbefaling blant alle folkeslag.