BrunstadMagasinet: Informasjon, aksjon og inspirasjon til menighetslivet

Årets påskestevne ble avsluttet søndag kveld, med TV-sendingen BrunstadMagasinet. Her fikk medlemmer og trosfeller siste nytt fra BCC og samarbeidende virksomheter, samt oppbyggelse og inspirasjon til å stå sammen i menighetsarbeidet.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Øystein Vårdal / BCC Media 

Det har vært tre innholdsrike dager med påskestevne online i BCC. Programmet har inneholdt elementer for både familier, barn og voksne, med totalt seks internasjonale TV-sendinger. BrunstadMagasinet ble et inspirerende punktum for stevnet, med fokus på videre misjonsarbeid og spennende planer for framtiden. Seerne fikk også informasjon om økonomi og status i det pågående utbyggingsprosjektet fra Brunstadstiftelsen.

Dette var hovedpostene på programmet:

Misjonsfest i pinsen: Ny teknologi gir nye muligheter
Lokalmenigheten fra Oslo Follo og BCC media vil samarbeide om å forberede misjonsfesten i pinsen. De vil skape innhold som viser hvordan internett og ny teknologi kan brukes i formidlingen av evangeliet. Målet er å oppfylle Jesu misjonsbefaling, og nå ut til så mange som mulig med budskapet, så de som hører selv kan ta stilling og velge hva de ønsker å tro på.

Forberedelser til nytt A-lags år 2021/22
A-laget har over 300 søkere til det kommende året. Det jobbes aktivt for å forberede at ungdommene får et minnerikt og lærerikt år, med både bibelundervisning, aktiviteter og arbeid.

Brunstadstiftelsen: Informasjon om økonomi og status i utbyggingsprosjektet
Utbyggingsprosjektet går etter planen, både tidsmessig og økonomisk. Alle lokalmenighetene har stilt seg bak ønsket om å ferdigstille konferanseanlegget, og trosfeller over hele verden gleder seg til å ta dette i bruk så snart som mulig.

Styremedlem Tore E. Aslaksen i Brunstadstiftelsen informerte om status og økonomi i utbyggingsprosjektet. Foto: BCC Media

Flere lokalmenigheter har lånt ut midler til prosjektet, og har ulik forfallsdato for sine lån, etter hva de har bedt om. Både lån og renter er betalt i henhold til avtale. Foreløpig har det ikke vært behov for å trekke på den sikringsordningen som er stilt til rådighet fra lokalmenighetene, men det ble informert om at det fortsatt er betydelig risiko knyttet til Oslofjords virksomhet, ikke minst på grunn av COVID-19 situasjonen.

Av samme grunn anbefales alle lokalmenigheter, så sant det er mulig, å utsette egne byggeprosjekter til man ser hva pandemien har betydd for økonomien.

Videre planer for stevnene i BCC i 2021:
For BCC arrangement er det stadig utfordrende både å planlegge, og å endre eksisterende planer, ettersom smittesituasjonen i Norge og resten av verden er ustabil. Inntil det blir mulig å møtes igjen, planlegger BCC å ha online sendinger. Til høsten er det imidlertid planer om flere stevnehelger, med oppbyggelse og aktiviteter for barn og ungdom. Her vil både norske menigheter og andre inviteres med, alt etter hva som blir mulig.

Nytt samvirkeforetak vil ivareta avtaler om overnatting ifm. BCCs arrangementer på Oslofjord:
For å samle avtaler og styrke kundeleddet til BCC-medlemmer som ønsker å overnatte på Oslofjord ifm menighetens stevner og arrangementer i fremtiden, etableres det nå et forbrukersamvirke. Dette vil også åpne muligheten for at de som ønsker å bruke stedet i fremtiden, kan etablere spareavtaler som kan brukes til produkter tilpasset sin livssituasjon. Mer informasjon vil lanseres til sommeren.

Brunstadmagasinet ble et inspirerende punktum for årets online påskestevne. Foto: BCC Media