Medlemmer samlet til inspirasjon og innsamling

Hvert halvår arrangeres misjonsfest, og i helgen ble sendingen for første gang sendt live fra ulike studio i Sveits og Norge. Den ble en inspirasjons til troslivet, i en tid hvor pandemien har redusert mulighetene for vanlige menighetssamlinger.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: BrunstadTV

Misjonsfesten er et av mange høydepunkter gjennom året, og samler oss som trossamfunn. I høst var det lokalmenigheten i Sveits som var arrangør, og de hadde forberedt en inspirerende og innholdsrik sending online.

Frivillig engasjement for evangeliets sak

Arrangørene hadde jobbet med festen litt over et år, men covid-19 pandemien gjorde at mange planer måtte endres underveis. Sendingen bar imidlertid ikke preg av dette, og fløt naturlig og sømløst mellom de to ulike studioene, live-innslag og forhåndsproduserte filmer. Innholdet var planlagt og produsert av lokalmenigheten i Sveits, og ble distribuert i samarbeid med BCCs medieavdeling.

Tobias Bäuerle, en av produsentene, forteller at flere tusen frivillige timer er lagt ned i forberedelser og gjennomføring av festen, og at både ungdom og eldre har vært bidragsytere:

– Vi har vært rundt 200 personer involvert i prosjektet. Det har vært et stort engasjement blant medlemmene her for å gjøre dette til en inspirerende sending for trosfeller rundt i verden, sier han.

Flere i lokalmenigheten i Sveits bidro til oppbyggelsen, her fra et av sanginnslagene. Foto: BrunstadTV
Festen ble distribuert i samarbeid mellom Sveits og BCCs medieavdeling. Her fra BCCs studio i Vestfold, hvor Kåre J. Smith talte. Foto: BrunstadTV

Nådde ny rekord for misjonskollekten

Ekstra gledelig var det også for arrangørene at misjonskollekten som ble tatt opp i forbindelse med sendingen, nådde ny rekord på hele 22,6 millioner, som skal gå til menighets- og misjonsarbeid i BCC.

– Vi som bor i Sveits blir selv oppbygget av TV-sendingene fra BCC hver uke, og derfor har det vært givende å selv få være med å arrangere både innsamling og TV-sending. På denne måten er vi med å bidra til misjon vi også. Hjertesaken er jo at flere mennesker skal få høre det glade budskapet, sier Tobias Bäuerle.

Fra live-studio i Sveits, hvor taler og vitnesbyrd ble sendt (Tobias Bäuerle til høyre). Foto: privat

Evangeliet som er livets lys

Temaet for festen var «livets lys», hvor innslagene i festen viste hvordan evangeliet kan forandre liv og gjøre mennesker lykkelige. Det var basert på versene i Johannes 8, 12: «Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Det frigjørende budskapet kom tydelig fram gjennom både filmer, musikk, taler og vitnesbyrd.

Målgruppen for festen var spesielt ungdom og unge voksne. Både film og musikk var sentrale elementer, og dette er virkemidler som appellerer ekstra til denne målgruppen. Her kan du se et av musikkinnslagene som ble vist.