Et år på YEP er over: – Jeg har fått venner for livet

En innholdsrik tid ligger bak de 17 ungdommene som har deltatt på Youth Exchange Program hos BCC det siste året. Vennskapsbånd har blitt knyttet på tvers av kulturer og språk, og viktige verdier og lærdom kan tas med videre inn i voksenlivet. Denne uken var det tid for avskjedsfest.


Tekst: Ulrikke Andresen – Foto: Markus Paasila / Timon Jony

Youth Exchange Program (YEP) er et internasjonalt ungdomsprogram i regi av BCC; et år med bibelundervisning, arbeidsutveksling, og opplæring i norsk språk og kultur. Denne uken var det en uformell, men verdig avslutningsfest for årets deltakerne.

Programmet er en viktig del av BCCs misjonsarbeid, og skal skape gode relasjoner mellom trosfeller fra ulike verdensdeler, samt øke kunnskap og forståelse av evangeliet. Deltakerne har vært ansatt i BCC for ett år, og dette året var det en mangfoldig gruppe som ble stasjonert på hovedkontoret i Oslo, med 17 ungdommer fra åtte nasjoner.

I løpet av tiden har de fått ny arbeidserfaring og ferdigheter som kan komme til nytte i arbeidslivet og i egen lokalmenighet. I tillegg til å jobbe i den ideelle virksomheten , har de tatt del i ulike fritidstilbud, lokalt menighetsliv og bibelundervisning, og fått venner fra flere verdenshjørner.

En god atmosfære på avskjedsfesten med underholdning og mange fine tilbakeblikk. Foto: BCC

Fra India til Norge: utvikler IT-ferdighetene hos BCC

Eunice Benjamin (25), er en av dem som har kommet langveisfra. Hun er opprinnelig fra storbyen Bangalore sør i India, men valgte å ta et år på utveksling i Norge.

– Jeg har flere venner som har deltatt i programmet før, og da de kom hjem så jeg at det hadde skjedd noe positivt med dem dette året. De hadde fått nye opplevelser, kunnskap og venner for livet. Det gjorde meg motivert til å dra, sier Eunice.

Det siste året har hun jobbet med BCCs litteraturportal, hvor hun har brukt sin IT-kompetanse blant annet til å forbedre brukervennligheten for de som leser og søker etter litteratur her.

Eunice har brukt sine IT-ferdigheter til å forbedre brukeropplevelsen på medlemsportalen. Foto: BCC

I tillegg til alt hun har lært på jobben, har hun opplevd mye fellesskap med andre ungdommer:

– Det har vært spesielt å merke det samholdet vi har hatt, selv om vi er veldig forskjellige. Det tror jeg er fordi vi deler ønsket om å leve etter det samme evangeliet. Vi lærer også å vise omtanke, og følge Bibelens ord om å gjøre det godt for hverandre, sier hun.

Erfaring med TV-produksjon og filmredigering

Denzel Taves (20) fra Vancouver i Canada, er også en av dem som ankom Oslo på sensommeren i fjor. Han har jobbet for BCCs medieavdeling siden august 2019.

– Før jeg kom hadde jeg lite erfaring med media- og designprogrammer. Nå har jeg vært med å lage animasjonsfilmer, redigere og produsere live-TV. Mye av dette er ferdigheter som jeg også kan bruke senere, både i jobbsammenheng og i lokalmenigheten min, sier han.

Denzel (andre fra høyre) sier at året på YEP har vært utfordrende og spennende, og at han har fått venner for livet. Foto: BCC

Dette året har han bodd med ni andre gutter som også deltar på ungdomsprogrammet. Han har også lært mye av å bo i et fellesskap med mange ulike kulturer.

– Det har vært både utfordrende og spennende. Vi er forskjellige personligheter med forskjellige bakgrunner, men gjennom året har vi lært å verdsette hverandres talenter og styrker, og jeg har fått venner for livet.

Oppmuntring til å fortsette i gode spor

Året nærmer seg nå slutten, og denne uken var det avslutningsfest, som ble arrangert av ungdommene selv. Mange har etter dette året fått ny erfaring, som kom til nytte under arrangementet. Alle bidro på forskjellige måter; innen media, teknikk, matlaging og underholdning.

På festen var også arbeidsledere og ulike frivillige som har bidratt til gode fritidstilbud og vilkår for deltakerne dette året. De hadde både gode råd og oppmuntrende ord å dele, som de unge kunne ta med seg videre.

Jane og Andrew hadde ansvar for fritidstilbudet til gruppen i Oslo, og har på mange måter vært som en «mor og far» for ungdommen. Foto: BCC

Det ble vist både bilder og film denne kvelden, som fikk minnene til å strømme på. Ungdommene fikk også anledning til å uttrykke sin takknemlighet over året de har hatt med hverandre, og kvelden ble avsluttet med et tilbakeblikk som var en kombinasjon av sang, bilder og film som ungdommene hadde laget.

–Dette året har betydd mye for meg. Det har vært med på å legge et grunnlag for livet mitt, hvor jeg har fått ny og dypere forståelse for Bibelen, og den hjelpen den gir meg i mine forhold. Nå gjelder det for meg å sette det jeg har lest og hørt ut i praksis, sier Denzel.

Sveip til høyre for å se flere bilder fra avskjedsfesten. Foto: BCC