Vil du bli misjonær? Start der du er

Måten vi kommuniserer med hverandre på er i stadig forandring, i et skiftende medielandskap med stadig nye teknologiske muligheter. Dette er både spennende og utfordrende, og det trengs en stadig fornyelse. Men enkeltpersoners liv er likevel avgjørende.


Tekst: Eunice Ng – Video: BrunstadTV

Ordet «misjon» klinger ganske eksotisk i de fleste kristnes ører. Googles bildesøk på «misjon» gir illustrasjoner av jordkloder og bilder fra Asia og Afrika. Det tegner seg et bilde av en generell oppfattelse av ytremisjon, hvor enkeltpersoner fra vesten drar ut til fremmede kulturer for å lære andre om kristendommen.

Misjonsbefalingen er sentral

For kristne er motivasjonen til å drive misjon hentet fra misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler rett før han forlot jorden.

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matteus Evangelium kap. 28, vers 18-20)

Dette er en stor oppgave. De aller fleste kristne er engasjert i denne oppgaven, selv om den kanskje utføres litt forskjellig, og forsamlingene har kanskje ulike oppgaver der vi er.

Et liv i utvikling kan inspirere andre

I BCC fokuserer vi i særlig grad på den delen som sier at vi skal «lære dem å holde alt det jeg har befalt dere». Som kristne og som disipler av Jesus trenger vi stadig å lære av han. Det er en livslang prosess, og et interessant liv i utvikling.

Målet for vår misjonsside aktivkristendom.no er å være en kilde for kristent innhold, som kan være til hjelp for mennesker som søker et aktivt kristenliv. Siden har over 45.000 unike besøkende hver dag på verdensbasis. En stor andel av disse kommer fra Nord- og Sør-Amerika. Og ulike måter å formidle på er i stadig utvikling.

Likevel ser vi at den kanskje mest effektive og virkningsfulle måten å dele evangeliet på, er når enkeltpersoner tror på, og holder Guds ord i hverdagslivet.

Misjonsarbeid for neste generasjon

Trossamfunnet BCC har misjonsbefalingen som visjon, og når vi har til oppgave å lære de kristne å følge Jesus, så er den nærmeste misjonsmark å begynne blant våre egne ungdommer.

Alt det BCC engasjerer seg i, alt det vi bruker penger på, og det som samler oss, det er dette oppdraget at alle folkeslag kan bli disipler og lære å holde alt det Jesus har befalt oss.

Vi oppfordrer derfor alle kristne til å stå opp for sin tro, og med frimodighet dele det som en selv har fått hjelp av.

Video til inspirasjon

Aktivkristendom.no har i samarbeid med BrunstadTV laget en video som oppmuntrer til nettopp dette. Filmen ble vist for BCC-medlemmer i det månedlige TV-magasinet med informasjon og inspirasjon: