Pinsestevne med internasjonal deltakelse

I pinsen minnes kristne over hele verden at Jesus lot den Hellige Ånd falle over sine disipler i på pinsefestens dag i Jerusalem. Denne helgen samles også BCC-medlemmer til pinsestevne på Brunstad, og i år er totalt 17 nasjonaliteter å finne blant deltakerne.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: Anne-Sophie Tombre / Adelle Cheetham 

Flesteparten av deltakerne kommer fra Norge, men også fra landene Danmark, Tyskland og Nederland er det kommet flere hundre tilreisende gjester. Totalt 3.600 personer var påmeldt til stevnet, som startet lørdag formiddag og varer i to dager. Det inneholder tre trosoppbyggende samlinger i storsalen, som filmes og sendes via BrunstadTV til medlemmer i andre land og verdensdeler.

Budskapet som samler deltakerne og som forkynnes på pinsestevnet er imidlertid ikke begrenset til pinsehelgen. Hele året gjennom trenger den som vil være Jesu disippel den Hellige Ånd til veiledning, kraft og hjelp i det daglige kristenlivet.


Kåre J. Smith åpnet stevnet. Foto: BCC

Et budskap som er like aktuelt i dag

Da den Hellige Ånd skulle komme til jorden, skulle det ikke skje ubemerket. På pinsefestens dag samlet apostlene og flere troende seg i byen, og forfatteren beskriver en lyd fra himmelen «som når en kraftig vind blåser» Så skjedde det som Jesus hadde lovt. Ildtungene som viste seg i rommet var tydelige tegn på at den Hellige Ånd nå var hos dem, og de fikk tungemålsgaven. Dette ble starten på den aller første vekkelsen i kristenhetens historie, og en stor folkemengde på rundt 3000 mennesker sluttet seg til disiplene allerede samme dag.

På pinsestevnet var et av temaene som ble tatt opp nettopp den kraft som finnes i den Hellige Ånd. Dette er et budskap som er høyaktuelt også i dag. Den Hellige Ånd viser seg og virker i alle de som viser troskap mot Faderen og Sønnen. Både som personlige kristne og i våre menigheter trenger vi denne kraften.


Med moderne lys, lyd og bildekvalitet får både publikum i salen og de som ser stevnet via TV-skjermen med seg budskapet. Her ved Arild Tombre. Foto: BCC

Medlemsinformasjon

I BrunstadMagasinet, som ble sendt fra storsalen lørdag kveld, fikk tilhørerne og TV-seere i andre land både inspirasjon til troslivet og god medlemsinformasjon. BCCs medlemmer har stor interesse i det pågående byggeprosjektet på Oslofjord, som er destinasjon for alle BCCs internasjonale stevner. Styremedlem og CFO Tore Aslaksen informerte derfor om den økonomiske statusen og om prosessene fram til endelig vedtak om å fullføre planene.

Det ble for første gang vist skisser av det tilbygget til konferansesalen som byggherren ved Oslofjord har anbefalt å bygge, til stor begeistring for tilhørerne i salen.

Anlegget på Brunstad vil også i fremtiden være til glede for generasjoner av kristne som ønsker å samles i fred for å dele Bibelens budskap. Den enhet og det fellesskapet som er mellom medlemmene i trossamfunnet er en stor og medvirkende årsak til at  utbyggingsprosjektet har blitt realisert.


Brunstadmagasinet inneholdt både god informasjon og inspirasjon til tros- og menighetslivet. Foto: BCC

Store forventninger til BCC-sommeren på Brunstad

Allerede om få uker står sommerstevnene på Brunstad for døren, og i BrunstadMagasinet pekte flere filmer, gjester og inspirerende innlegg pekte fram mot dette. Det blir arrangert to identiske sommerstevner, for å skaffe plass til alle som ønsker å komme. Der er ventet 15.000 og 20.000 deltakere totalt, basert på fjorårets påmeldinger.

I tillegg skal BCC-ungdommer fra hele verden for første gang samles til en egen sommercamp, der hele konferanseområdet skal gjøres om til en landsby fylt av aktivitetsmuligheter. Det er også store forventninger til kveldsarrangementene, som er avgjørende for den retningen ungdommene velger for livet.

Vi ser fram til sommeren på Brunstad, og her på bcc.no vil vi oppdatere våre lesere underveis.


Samlingsstedet på Brunstad er viktig for medlemmene i BCC og de internasjonale stevnene. Foto: BCC


Trass litt grått vær er sommerstemningen kommet til Brunstad. Foto: BCC