Workshop i BCC Media: Skal nå ut med evangeliet

I mai reiste ansatte og frivillige fra BrunstadTV og medieavdelingen fra hovedkontoret i Oslo til Sørlandet på inspirasjonssamling. Her ble det jobbet med konsepter for de neste årene slik at medievirksomheten bedre kan nå ut med evangeliet til de som vil høre, lære og gjøre.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: BCC

BCCs faglige stab for medieproduksjon og TV-sendinger har for tiden 25 ansatte, og omtrent like mange ungdommer som bidrar med frivillig innsats via BCCs ungdomsprogram. En tredel av alle disse jobber med teknikk og flerkameraproduksjon under BCCs stevner og arrangementer, mens to tredeler jobber med innhold- og programproduksjon.

– Vi har store oppgaver foran oss de nærmeste årene, sier Berit Hustad Nilsen, leder for medieavdelingen i BCC.

– BCC skal nå ut med Bibelens og apostlenes lære til de som vil høre, lære og gjøre. Og det krever at vi som jobber med formidlingen er på sporet av visjonen i det daglige arbeidet. Nå har vi en unik anledning til å samles om dette målet og utvikle nye ideer til hvordan vi kan formidle budskapet på enda flere måter.

Et pulserende mediehus for kristen formidling

BrunstadTV har utviklet seg gradvis gjennom over åtte år, og Hustad Nilsen understreker viktigheten av at det er en stadig fornyelse og utvikling.

– Vi har en visjon om å være et pulserende mediehus for kristen formidling. Det å sikre at nye generasjoner får høre Jesu evangelium på de plattformer de benytter, er en vesentlig del av vårt oppdrag. Derfor må vi utvikle oss, organisere oss best mulig og være kreative hele tiden. Det er derfor vi jevnlig arrangerer workshoper som dette.

Små grupper jobbet jevnt og trutt for å komme fram til nye ideer for mediehuset. Foto: BCC

Underveis på turen fra Oslo til Kristiansand ble det en stopp med felles lunsj og allmøte. Visjonen og formålet til BCC samler medarbeiderne, og det er inspirerende med informasjon og planer fra alle deler av medievirksomheten.

Det glade budskap

Det var tid for inspirasjon av det mer åndelige slaget da hele staben samlet seg på Kalvild Gård, til festmiddag. Bjørn Nilsen var invitert for anledningen, og han talte med begeistring om det glade budskap som englene sang med fryd da Jesus ble født.

– Vi skal formidle det glade budskap, og da må vi jo være grepet av det selv, er det ikke slik dere? spurte han forsamlingen.

Med utgangspunkt i Juleevangeliet i det andre kapittel av Lukas evangeliet fikk Bjørn Nilsen det levende fram at det er bare evangeliet om Jesus som kan frelse oss. Han som kom ned og løste selve problemet ved å ha det slik: «Se jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre Gud, din vilje». Jesus gjorde Guds vilje i alle ting.

Med en slik innstilling kan også vi med våre liv være med å formidle dette glade budskap.

Inspirasjonen fra kvelden ble tatt med videre inn i workshopen som fortsatte for fullt neste dag.

Befaring på kjente konferanse- og konserthus

– Vi har gledet oss til å dra på befaring på de to nyeste og største konferansesalene i Kristiansand, sier Stian Solli, leder for avdeling teknikk og flerkameraproduksjon.

– Det er alltid inspirerende å se hvordan andre fagpersoner jobber, og her skal vi få se to scener og saler med ulike kvaliteter.

Han forteller at avdelingen har som mål at stevnedeltakerne skal se og høre budskapet uten tekniske forstyrrelser under BCCs arrangementer. Stevnene simultantolkes til om lag 20 språk og TV-sendes til medlemmer i hele verden, og produseres for både sal og TV samtidig.

– Derfor jobber vi hele tiden med å holde oss oppdatert og ser hvilken ny teknikk vi bør investere i fremover, sier Solli.

 

Teknisk avdeling på befaring i Kilden Konserthus i Kristiansand. Foto: BCC

Ideutvikling og nye programmer

Parallelt med befaringen hadde avdelingene for misjon, programproduksjon og kommunikasjon gruppeoppgaver der ideer til nye konsepter skulle utarbeides. Redaksjonen hadde spesielt bedt om ideer til kristne barneprogrammer, nye måter å dele innholdet på og nye former for formidling på sal-arrangementer, der det kristne budskapet kan nå ungdom på nye og spennende måter, både teknisk og regimessig.

– Vi har fått mange gode ideer, og er veldig fornøyd med resultatet av gruppearbeidene, sa Berit Hustad Nilsen da gruppene hadde lagt frem sine idéer på ettermiddagen.

– Vi har virkelig flinke og kreative ansatte og frivillige medarbeidere som går helhjertet inn for å bidra til å oppfylle vårt oppdrag. Vi har store oppgaver foran oss, og disse samlingene er viktige for å utvikle virksomheten videre i tråd med BCCs viktige formål.

Kreativiteten blomstrer, her representert ved Adelle fra USA, Mette fra Norge og Chris fra Nederland. Foto: BCC