Ungdommelig trosfellesskap og venner for livet

Under sommerkonferansen er det ulike temaer hver kveld. Denne kvelden samles rundt 4.000 ungdommer til en inspirerende samling om hva BCCs ungdomsprogram inneholder, og hvordan det jobbes med å gjøre undervisningsmaterialet digitalt og tilgjengelig for flere.


Tekst: Berit H. Nilsen – Foto: Anne-Sophie Tombre 

– Jeg håper kvelden blir opplysende om hva BCCs ungdomsprogram er, og en inspirasjon for de ungdommer som vurderer å søke seg hit, innleder Bjørn Nilsen, leder av BCCs ungdomsprogram og Bibelskole.

Bibelundervisningen blir digital

Brunstad Bibelskole gir innsikt i Bibelens budskap og historie, samt kunnskap om menighetens historie og en god forståelse av hva menigheten er. Her kan unge BCC-medlemmer fra hele verden søke seg inn, og delta i et år med bibelstudier, frivillig arbeid og kristent fellesskap med andre likesinnede.


Bjørn Nilsen ønsket velkommen til nesten fullsatt sal, da BCCs ungdomsprogram og Bibelskolen inviterte til inspirasjonskveld. Foto: BCC

Bjørn Nilsen forteller om de hovedtemaer som gjennomgås i løpet av et år på Bibelskolen. Ny teknikk og nye formidlingsmetoder tas gjerne i bruk, for å kunne bidra til å formidle det glade budskap om Jesu som forløper, venn og hyrde.

Han fortsetter å fortelle med begeistring om hvordan de nå har startet med et pilotprosjekt, som har til hensikt å digitalisere mer av undervisningsmateriellet fra Bibelskolen. Dette skal gjøre at opplæring i evangeliet blir enda mer interessant og forståelig for elevene, og i tillegg vil filmene kunne være til nytte for enda flere.

I kveld er det klart for en forvisning av første undervisningsfilm, som kun er en pilot for hvordan dette kan bli. Grundig forklaring og opplysning om hva et menneske er, at et menneske består av både ånd, sjel og kropp, ruller over store skjermer i salen.

– Gud har skapt akkurat deg helt unik, du er spesiell, og skal få være den du er og utvikle deg i det gode, lyder det fra talerstolen denne kvelden.


Gershon Twilley, en av lærerne og ildsjelene på Bibelskolen, talte til ungdommene denne kvelden. Foto: BCC

«A-laget» som misjonsarena

Siden ungdomsprogrammet i BCC ble mer formalisert og organisert på starten av 2000-tallet er det tusenvis av ungdommer som har vært på «A-laget». Begrepet er uformelt, men har en svært positiv klang blant BCCs medlemmer.

Flere filmklipp av ungdom som har vært på A-laget gjennom årene vises på skjermene, hvor de selv forteller hva de har fått ut av det året på BCCs ungdomsprogram.

– Året på A-laget endret mitt liv. Jeg lærte så mye, både om menighetens lære, praktisk menighetsarbeid og ikke minst lærte jeg å kjenne meg selv bedre, sier en av ungdommene som har deltatt siste året. – Og så har jeg fått venner for livet, venner som har den samme tro og den samme lengsel etter å leve som kristne.


Gjensyn med tidligere deltakere på «A-laget»: tusenvis av ungdommer har deltatt i BCCs ungdomsprogram siden begynnelsen av 2000-tallet. Foto: BCC

Undervisning, trosfellesskap og praktisk arbeid

I tillegg til den omfattende undervisningen og trosoppbyggelsen ungdommene deltar på i løpet av et år, er frivillig arbeid en viktig del av hverdagen på ungdomsprogrammet. Nilsen fortsetter med å trekke fram den lange tradisjonen vi har for å jobbe sammen. Helt fra menigheten kjøpte Brunstad i 1956 har ungdom tatt seg fri en uke, en måned, ja et år, for å bidra til å bygge og skape verdier for fellesskapet, sier Bjørn Nilsen. Han er selv en av dem som har vært med i arbeidet helt siden starten på Brunstad.

– Det å være sammen og oppmuntre hverandre i Den Hellige Ånd gir en stor hjelp i livet, og på samme måte gir det å jobbe sammen et veldig godt fellesskap. Altså; Ånden og hånden arbeider sammen, forklarer Nilsen begeistret.

BCC ønsker å legge til rette for at ungdom over 18 år også i framtiden kan få oppleve et år på Brunstad Bibelskole. Erfaringen viser at ungdommene som kommer hjem til sin lokalmenighet er med å spre videre det lys og den kjærlighet de selv har opplevd i løpet av året på BCCs ungdomsprogram. I tillegg er den praktiske erfaringen de har fått ved å delta i frivillig arbeid en stor fordel videre, både i arbeids- og menighetsliv.

Her forandres liv, her tas bestemmelser og her skapes vennskapsbånd for livet, på tvers av land og kulturer.


Internasjonal språkopplæring: Jane Courage får fram viktigheten av å lære norsk når man skal delta på ungdomsprogrammet. Foto: BCC


Flere musikalske innslag ble framført i løpet av kvelden. Foto: BCC
Det lille koret fikk med seg hele publikum på siste verset. Foto: BCC