Jubileumsfest i Oregon: BCC Salem 50 år

For femti år siden samlet noen venner i Salem seg for å delta på et stevne med Sigurd Bratlie, som hadde reist fra Norge for å møte nye kontakter på USAs vestkyst. I høst ble dette feiret med en storstilt jubileumsfest, og en av festdeltakerne har sendt oss sin beskrivelse av festen.


Tekst: Rosemary Love – Foto: BCC Salem / BCC Seattle

Da etterkommerne etter den lille venneflokken, som nå teller mer enn 400 personer, i år skulle feire vårt 50 årsjubileum, startet det hele med en film om de amerikanske pionerene som i 1840-årene forlot alt de kjente og satte kursen mot Vestkysten av Nord-Amerika. De gjennomgikk ufattelige prøver på den lange reisen mot det det håpet skulle bli deres nye hjem. Dette krevde en vilje av stål mot tilsynelatende umulige odds. Mange av dem nådde aldri frem, og de som gjorde det måtte starte med bygging av hus og planting av korn straks de hadde ankommet.

Det motet og den arbeidsviljen de la for dagen var imponerende, og var drevet av målet de så foran. I en slik «pionerånd» var det også vennene som traff Sigurd Bratlie i 1967 begynte på arbeidet med å bygge menigheten i Oregon.


Kåre J. Smith var tilstede på festen, og takket de som hadde vært med fra starten i den lille menigheten, som nå er blitt en venneflokk på over 400. Foto: BCC

Våre pionerer som har gått foran
Historien om pionerene på Vestkysten minte festdeltakerne om de forløpere som har gått foran oss. I en film laget for anledningen ble et brev fra Johan O. Smith til Elias Aslaksen i 1934 sitert: «Menighetene rundt om i landet blomstrer og bærer frukt. Også i Danmark spirer og gror det natt og dag. I Amerika er kornet sådd. Derfor kan vi være glad. Og hva forestår i fremtiden: våre barn og barnebarn vil bære dette videre … Selv om vi er få er Guds kraft stor til å spire i de få.»

En av de første kontaktene i Salem var Monrad Grannes, som arbeidet trofast i mange år, i håp om at Gud ville hjelpe til å bygge en menighet i Nord-Amerika. Han sa ofte «Tiden er kort! Bruk den vel.» Grannes så verdien av å delta på de internasjonale stevnene på Brunstad, og oppfordret vennene sine i Salem til å reise til Norge og være der hvor medlemmer fra mange land var samlet for å høre den samme forkynnelsen.

Mange hadde jobbet med å illustrere den 50-årige menighetshistorien gjennom en omfattende bildeutstilling. Bildene viste både den første generasjonen og alle de nye som sluttet seg til i 1980-årene, etter å ha lengtet etter et budskap om et nytt liv. Monrad Grannes sin første båndopptaker fra 1950 hadde også funnet sin plass i utstillingen. Han var tidlig ute på teknologifronten og sendte den gangen en tilsvarende opptaker til Norge, så de kunne ta opp møter og konferanser og sende lydbåndene tilbake til han i USA.


Den historiske utstillingen var omfattende, og mange tok seg god tid her. Grannes gamle lydopptaker står i bakgrunnen. Foto: BCC


LaFaye Engle var en av de første fra Salem som traff Sigurd Bratlie og ble grepet av forkynnelsen hun hørte. I bildeutstillingen fikk hun gjensyn med flere minner fra de første årene. Foto: BCC 

Fra de første til de som bærer frem neste generasjon
Kåre J. Smith var sammen med oss på denne jubileumsdagen og takket ekstra de som hadde vært med fra begynnelsen. Han talte også om at evangeliet var det største Gud kunne gi menneskene. Nå er det mange i venneflokken i Salem, men det hele begynte med noen få ydmyke mennesker som var samlet i en stue. Utviklingen som har skjedd i menneskene er ved hjelp av evangeliet om Guds sønn.

Etter en gripende sang av flere unge mødre, brukte Smith anledningen til å oppmuntre de som fostrer opp neste generasjon. Det å oppdra barna med omsorg og kjærlighet er noe av det viktigste man kan gjøre. Den som gjør dette arbeidet i kjærlighet er utrolig verdifulle mennesker, både for menigheten, for lokalsamfunnet og for landet sitt.


Neste generasjon: barna imponerte med flere sanger og innslag i løpet av festen. Foto: BCC

Sang og musikk av flere bidragsytere
Mange korinnslag fargela festen, og et av dem var en medley laget av lokale, kreative personer og vakkert fremført av ungdomskoret fra Salem. Husorkesteret bidro med flere jazzlåter, og barneinnslaget med kor og dans toppet det hele. Elektronisk musikk og virvlende og dansene barn fylte scenen, som skinte av entusiasme og energi.

Koret fra Salem sang “Arise and Work,” en sang skrevet spesielt til jubileet, som handlet om å komme inn i et arbeid for barna og binde gode bånd til hjertene deres. Det er budskapet som forkynnes i menigheten som binder oss sammen på tvers av landegrensene, fra Brunstad og helt frem til USAs vestkyst.

Vi opplever det som det står i sangstrofen «det var nåde i fra Gud den hele vei». Vi er takknemlige for dagene som ligger bak og har store forventninger til de som er foran oss.


Husorkesteret var i aksjon gjennom hele festen, og gjorde en strålende jobb. Foto: BCC