Hvorfor velger BCC-medlemmer å satse på Brunstad? (2)

I forrige artikkel her på bcc.no møtte vi familien Tombre Nilsen, som delte sine tanker om utbyggingen på Brunstad. I dagens artikkel forteller de mer om sin egen investering, og om engasjementet de har for det lokale menighetslivet i Grenland.


Tekst: Johanne Reiersrud – Foto: privat

Familien på syv deltar på de aller fleste BCC-arrangementene som avholdes på Oslofjord Convention Center hvert år, og investerte for noen år siden i en langtids leieavtale her. For Erling og Helene, som begge hadde tilbrakt alle sine sommerferier siden barndommen på Brunstad, var dette et lystbetont valg, som også hadde et økonomisk aspekt.

LES FØRSTE DEL AV INTERVJUET HER: Hvorfor satser BCC-medlemmer på Brunstad? 

– Dere har fortalt at dere begge var veldig motiverte for å inngå langtidsavtale om boenhet på Brunstad, men var det et stort økonomisk løft for dere?

– Det har, som ved all annen investering, vært behov for fokus og prioritering for å få det til. For vår del har det vært målrettet sparing gjennom flere år, men vi har en normal levestandard uten at det har vært spesielt tungt økonomisk. Vi hadde heller aldri bundet oss til en avtale som hadde gjort livet tungt for oss, vi har jo en stor familie å ta vare på og må tenke ansvarlig.

Men når vi personlig opplever at det å delta på BCCs konferanser er noe som beriker oss og noe barna gleder seg til, så har vi hatt lyst og ønske om å gjøre den investeringen. Når vi fikk muligheten til å tegne avtale var det full feststemning her hjemme.

– Dere er en aktiv familie med fem barn, som til daglig er sterkt engasjert i lokalmenigheten her i Grenland. Bidrar dere også økonomisk her?

Vi bidrar med det vi kan lokalt, for her har vi jo mesteparten av fritiden vår. Det er jo fritiden man gjerne bruker penger på, sier Erling.  Barna våre er med på masse aktiviteter, hvor de også opplever gode og trygge omsorgspersoner og har en stor vennegjeng.

Menigheten har et møtelokale som må driftes, og vi bidrar derfor både i form av økonomiske bidrag for å betale vanlige driftsutgifter, i tillegg til vanlige kontingenter for barnas aktiviteter.

Vi deltar også med annet frivillig arbeid; som for eksempel matlaging under fester, rigging, pådekking og ved å tilrettelegge for menighetens arrangementer. Jeg er engasjert i ungdomsarbeidet og Helene har styreverv hun følger opp.

Lokalmenigheten her har også ønsker om å bygge bedre fasiliteter til alle barna og unge som vokser opp. For å klare dette har vi et mål om å spare slik at vi starter ikke å bygge før vi vet at vi har økonomi til å både bygge og drifte det. Vi er derfor med og bidrar til den lokale sparingen, som kan gjøre oss i stand til å ta de økonomiske løftene vi trenger i felleskap.


Aktive: barna i familien deltar alle i ulike typer fritidsaktiviteter i lokalmenigheten, og interessefeltet er bredt. Her Cedrik (13) i aksjon på ishockeybanen. Foto: privat


Felleskapet med de andre ungdommene i lokalmenigheten er viktig for barna til Helene og Erling. Foto: privat

– I tillegg er vi med å bidra til at lokalmenigheten her kan gi gaver for å støtte virksomheten i BCC sentralt, tilføyer Helene. Det henger helt klart sammen med vår begeistring for at vi kan være på Brunstad under BCCs arrangementer, noe som er en stor motivasjon for oss.

– Opplever dere oppmuntring til giverglede som press og tvang?

Alt som har blitt bygget i menighetens historie har vært basert på frivillighet og ildsjeler. Det er lysten og motivasjonen for fremtiden, både på Brunstad og her i Grenland, som driver oss til å bruke energi på dette. Jeg tenker at det hadde ikke vært mulig å drive frem dette av press eller tvang, det hadde bare ikke fungert i lengden, sier Helene.

Fellesskapet om trosgrunnlaget i menigheten gjør at vi trives, og gjør at dette er noe meningsfylt som vi ønsker å bruke tid og penger på, legger Erling til.

Helene og Erling med barna Celina (14), Cedric (13), Vanessa (11), Mariell (9) og Levi 7. Foto: privat

– Samtidig har vi alltid hatt et veldig godt forhold til mennesker rundt oss, med gode vennskap og forhold til kollegaer på arbeidsplassen, og hyggelige naboer. Barna i gata liker å leke sammen og oppsøker hverandre, det er derfor stort sett alltid liv og røre i hagen vår.

– Er dere veldig annerledes enn andre familier i nabolaget?

– Vi har ingen andre regler for barna våre enn hva de fleste foreldre som ønsker at barna skal bli gode samfunnsborgere har; at de skal være ærlige, vennlige mot alle rundt seg og ikke gjøre forskjell på folk. Vi ønsker at barna skal lære seg gode moralske verdier.

– Vi opplever at vi selv har kommet til et godt og lykkelig liv ved menighetens lære, og vi ønsker å leve slik at barna våre har gode forbilder i oss. Det er ikke det å ha masse regler som betyr noe, men at barna kan oppleve en god barndom både hjemme og i menigheten slik at de tar gode valg selv når de vokser til, avslutter Helene.