Mer enn ti år med kvinnekonferanser

For en menighet som til tider har hatt et noe gammeldags kvinnesyn, er det en glede å kunne feire at BCC i mars 2017 arrangerer den tolvte kvinnekonferansen.


Av: Berit H. Nilsen – Foto: Dorothy Vedvik og Petra Reinhardt

Fra menighetens første tid, tidlig på 1900-tallet, hadde kvinnene en naturlig plass i menighetslivet og var blant Johan Oscar Smiths medarbeidere. De levde på den måten som var vanlig i samfunnet både hva organisasjonsliv, arbeid og klesdrakt angår.

De siste hundre årene har det skjedd mye i utviklingen av kvinnens plass i arbeids- og organisasjonsliv i samfunnet generelt. Denne utviklingen har selvsagt også BCC vært en del av. Men etter Johan O. Smiths tid kunne det derimot virke som om utviklingen en periode sporet litt av hva dette området angår.

Flere ville holde fast på den «gode gamle ordningen», der kvinner helst ikke skulle blande seg i noen tema eller områder som gjaldt annet enn hjem og familie. Og det ble lenge holdt fast på at kvinnene skulle kle seg med en stil som lå flere tiår bak samfunnet for øvrig.

En god utvikling

Men da Kåre J. Smith fikk ansvaret for menigheten tidlig på 1990-tallet, startet det på mange måter en «kultur-revolusjon». Før han ville ta over ansvaret for å lede menigheten videre spurte han den forrige menighetsleder, Sigurd Bratlie, om det var noe av de ytre formene og skikkene han mente burde holdes fast på. Svaret var tydelig «Nei, det er kun denne boka her (les: Bibelen) du trenger å forholde deg til, og Den Hellige Ånd!»

Kvinnekonferansen
Kåre J. Smith taler til forsamlingen på en av møtene

Kvinnekonferansen
Sang av deltakere på kvinnekonferansen i 2016

I de nesten 30 årene som er gått siden den gangen, har Kåre J. Smith gjort en formidabel innsats for BCC på så mange ulike områder. Et av grepene han tok var å arbeide for å holde fast på forståelsen slik den var fra begynnelsen, der det er Bibelen som er rettesnor, ikke menneskelige påfunn og ytre påbud i skiftende tider.

Kvinnene i BCC har derfor igjen fått den naturlige plassen de bør ha, både i menighets- og organisasjonsliv. Det er ingen fasit for hvordan en skal te seg og kle seg, det er Guds ords veiledning som gjelder for den enkelte. Alle har den samme mulighet til å utvikle seg i det gode, ved å leve etter Bibelens ord, uavhengig om en er kvinne eller mann.

Forkynnelse og erfaringsutveksling

Og på kvinnekonferansene er det nettopp Guds ord som står i sentrum. Forkynnelsen er skarp og klar, og den enkelte deltaker oppmuntres til å komme inn i et personlig og ekte kristenliv, der en selv har forbindelse med Kristus. Da lærer en selv å ta gode valg.

Kvinnekonferansen
Deltakerne på konferansene bidrar med ulike innslag – her ungdom fra Brunstad Bibelskole

Gjennom de ti årene som har gått siden den første kvinnekonferansen er det mange interessante og tankevekkende øyeblikk å se tilbake på. Gjennom samtaler, sang, film og taler deles innhold til ettertanke.

Yngre deltakere får høre kloke ord fra eldre søstre, som har mye livsvisdom å dele. Og de eldre deltakerne gleder seg over å se og høre ungdommer som er begeistret for å kunne leve et liv der en følger etter det lys Jesus kom med.

Kvinnekonferansen
På kvinnekonferansene knyttes gode vennskapsbånd på tvers av generasjoner

Når årets konferanse starter neste helg kommer det 4350 forventningsfulle kvinner, i alderen 13-96 år til Oslofjord Convention Center. Vi vil vi møte noen av deltakerne på konferansen, og fortelle mer om det her på bcc.no.