Med hjerte for misjon

«Hjelp har du fått, så hjelp kan du gi!» runger det i salen når over seksti kvinner og menn fra Østerrike synger av hjertens lyst fra scenen i Congress Schladming, og det er nettopp det denne misjonsfesten ble en stor inspirasjon til – rekk ut en hånd og hjelp andre!


Av: Jorunn Marie H. Nilsen – Foto: Christian Reinhardt og Karin Gruber 

I Østerrike har fire ulike lokalmenigheter det siste året samarbeidet om å lage en spektakulær og innholdsrik fest, både for de 600 deltakerne i salen, men også for BrunstadTVs seere over hele verden. Til sammen har ca 220 voksne og barn forberedt festen. Det har vært skrevet manus, laget filmer, øvd inn sanger og sceneshow i stor stil, og alt skulle bygge opp under hovedtemaet; «Reis deg til strid!»

Fullsatt sal
Kongress-salen i Congress Schladming var fylt med forventningsfulle gjester fra flere land

Trass i mange arbeidsoppgaver, var det var mye entusiasme å spore blant arrangørene under festen.

– Dette er helt fantastisk! Vi har jobbet så mye for å forberede det som skal formidles fra scenen, og nå stråler både barn, ungdom og voksne, og leverer langt bedre enn vi har forventet, sier Philipp (31), en av de som har brukt mye tid på planleggingen av misjonsfesten.

Barna hadde et eget show der de ved hjelp av film, dans og sang, formidlet budskapet om å «stå opp for det gode, og vær en overvinner!».

Kåre J. Smith fulgte opp nettopp denne tråden i sin tale og sa at her har barna noe å lære oss. Når en står opp for det gode, og overvinner det onde, er det slutt på det å være bitter mot andre, og det å ikke tåle at de andre er annerledes enn meg. Det er disse tre som blir stående: tro, håp og kjærlighet. Vi tror på Jesus som vår frelser, og ved å bevares i kjærligheten må det onde forsvinne fra vårt liv. Vi blir i stedet satt i stand til å strekke ut en hånd og være til hjelp i våre omgivelser.

Barneshow
Barna ga alt i det fargerike showet, og fikk frem poenget med å stå opp for det gode.

Kåre J. Smith
Kåre J. Smith

De østerriske menighetene har også ledet innsamlingskonkurransen det siste halve året. Mange av dem var svært forventningsfull til hvilke lokalmenigheter som kom på førsteplass, i tillegg har de hatt en helt spesiell hjertesak:

– Vi har oppmuntret medlemmer over hele verden til å bidra med det de ønsker i en kollekt for misjonsarbeidet, og har opplevd svært god respons. Disse misjonsfestene vært en viktig halvårig tradisjon i menighetens historie i nesten 20 år, og det knytter seg en viss forventning til hva som blir resultatet i misjonskollekten i kveld, sier Philip.

Da programlederen leste opp sluttresultatet på 8,7 millioner NOK, var det full applaus og jubel i salen. Philipp smilte fra øre til øre, og så svært fornøyd ut.

– Dette er et kjempebra bidrag til misjonsarbeidet i BCC. Akkurat som vi har hørt om i kveld, skulle det bare mangle at vi som har fått så mye fra menigheten selv, også er med og hjelper andre. Og det at vi, fire ganske små lokalmenigheter i Østerrike, ved denne festen har vært med å bidra til det viktige misjonsarbeidet BCC gjør, er for oss en stor motivasjon til videre arbeid!

Østerrisk kultur
Festen ga også et godt innblikk i kunst og kultur fra Østerrike. Flott musikk og gjennomført sceneshow med wienervals og Mozart trollbandt salen.

Ungdomsshow
Ungdommene under 18 år hadde forberedt et sceneshow både til underholdning og ettertanke, og fikk frem at på samme måte som man må trene for å holde seg i god fysisk form, på samme måte må en øve seg i å leve et gudfryktig liv.