BrunstadTV 5 år

Inspirert av Kåre J. Smiths visjon om å «formidle kristne, positive verdier til barn, ungdom og familier», begynte en liten gruppe i 2010 å arbeide frem det vi nå med stolthet kaller BrunstadTV; menighetens egen TV-kanal.


BrunstadTV har bidratt til at BCCs medlemmer «møtes» på tvers av kulturer, land og kontinenter.

Kristne verdier

Det begynte i det små, med et ønske om nettopp å formidle kristne, positive verdier til barn, ungdom og familier. I løpet av seks intense måneder fra høsten 2010 ble kanalen stablet på bena ved hjelp av en gruppe ildsjeler. TV-buss ble kjøpt inn for å kunne produsere TV-sendinger fra ulike lokasjoner både i Norge og utlandet, og personell ble lært opp av profesjonelle teknikere. Sendinger fra BCCs konferanser på Brunstad hadde pågått helt siden 1998, og ble fortsatt en viktig del av kanalens oppdrag. BrunstadTV gjør flerkamera-produksjoner og distribuerer direkte fra konferanser og andre arrangementer i BCC-regi hvert år.

Men etter beslutningen om oppstart av en egen TV-kanal, ble medarbeiderne utfordret på regi og prosjektledelse, og ikke minst på ide- og konseptutvikling. Ved målrettet arbeid ble det etter hvert skapt TV-programmer som understøttet BrunstadTVs visjon. Etter sendestart var det kun et fåtall programmer å vise til, men i dag kan kanalen stolt presentere en bredde varierte sendinger.

Et variert program

«Megafredag» er barnas ettermiddag der de etter endt skoledag kan poppe popcorn og slappe av i sofaen med det nyeste barneprogrammet. Her finnes både studiobaserte programmer som «iBoks» men også realityserier som «Dobbel Glede» eller «Camp Survival». Kortere serier med musikk og animasjon er også på barnemenyen.

Flere av deltakerne fra tidligere episoder av «Dobbel Glede» gjør ekstra stas på den populære programlederen.
I barneprogrammet «Dobbel Glede» kan barn nominere en venn som de skal glede med noe ekstra.

I realityserien «Camp Survival» må ungdommer samarbeide for å mestre ulike utfordringer I naturen.
I realityserien «Camp Survival» må ungdommer samarbeide for å mestre ulike utfordringer I naturen.

Ute i den flotte norske naturen under opptak av «Camp Survival».
Ute i den flotte norske naturen under opptak av «Camp Survival»

Gullsøndag

Etter hvert har kanalen også rettet seg mer mot den voksne målgruppen. «Til Aksjon» er et viktig flaggskip-program for ungdommer. Det er et studioprogram der flere lag konkurrerer mot hverandre i kunnskap og forståelse av aktuelle problemstillinger i en troendes hverdagsliv. «Gullsøndag» er et kjent begrep blant kanalens seere. Søndag kveld klokka ni kan man roe ned med temadokumentarer som «Sjøslaget om Romerne 7», lettere underholdning som «Et bedre måltid», eller oppdatere seg med det alltid tidsaktuelle «Brunstadmagasinet».

BrunstadTV-crew ved innspilling av en episode av «BrunstadMagasinet».
BrunstadTV-crew ved innspilling av en episode av «BrunstadMagasinet».

BrunstadTV har bidratt til at BCCs medlemmer «møtes» på tvers av kulturer, land og kontinenter. Flere foreldre uttrykker begeistring over at barna kan ha et TV-tilbud de vet har et trygt og positivt innhold, og at BrunstadTV er et godt supplement til alle de andre underholdningstilbudene som finnes.

Kanalen er i stadig utvikling; det holdes faglige kurs og ideworkshoper jevnlig. Det jobbes også mye med å tilpasse innholdet til seernes behov, og nylig ble det opprettet en egen YouTube-kanal, der et utvalg av programinnholdet publiseres.

Med TV-bussen kan BrunstadTV produsere TV-sendinger fra ulike lokasjoner både i Norge og utlandet.
Med TV-bussen kan BrunstadTV produsere TV-sendinger fra ulike lokasjoner både i Norge og utlandet.

Teknikere styrer produksjonen fra innsiden av TV-bussen.
Teknikere styrer produksjonen fra innsiden av TV-bussen.

BCCs stevner og arrangementer på Brunstad sendes via direkte satellittoverføringer eller via internett streaming til medlemmer over hele verden.
BCCs stevner og arrangementer på Brunstad sendes via direkte satellittoverføringer eller via internett streaming til medlemmer over hele verden.

Fra en workshop for utvikling av nye konsepter.
Fra en workshop for utvikling av nye konsepter.

Teamet fra barneprogrammet «iBoks».
Teamet fra barneprogrammet «iBoks».

En positiv og motivert 5-åring!

I dag er BrunstadTV ikke bare en levende TV-kanal, det er også en inspirerende og attraktiv arbeidsplass, og en læringsarena der flere har tatt fagbrev med strålende resultater. Over 20 personer jobber i BrunstadTV på heltid, i tillegg er det flere ungdommer fra «A-laget» som bidrar, og over hundre frivillige som deltar under live-sendinger og andre produksjoner. Produksjonsavdelingen holder i dag til i flotte lokaler på Ryenstubben i Oslo.

Hele BrunstadTVs virksomhet er finansiert av BCCs budsjett for misjon. BCC medlemmer bidrar derfor økonomisk så det er mulig å opprettholde tilbudet om en interessant og attraktiv TV-kanal i BCC.

Vi synes pedagogikkens beskrivelse av en 5-åring i dag passer godt på BrunstadTV:
En 5-åring er i en fase hvor en vanligvis opptrer vennlig og fredfullt, med det betyr likevel ikke kjedelig. En 5-åring er utforskende og nysgjerrig, og har initiativ og stolthet som positive grunnholdninger!

BrunstadTV er motiverte for å ta fatt på de 5 neste årene!