BCC i samfunnet

 

Fakta

 • BCC er ikke en politisk organisasjon. Medlemmene har individuelle politiske overbevisninger, og stemmer det de selv ønsker når det er valg
 • BCC er observatør i Norges Kristne Råd
 • Er medlem av Frivillighet Norge, som er en viktig organisasjon for å sikre gode betingelser for frivilligheten i landet vårt
 • BCC har et styre som har ansvaret for de materielle verdiene til organisasjonen, og et forstanderskap som har ansvar for de åndelige verdiene og forkynnelsen
 • Det tredje leddet i trossamfunnets ledelse er representantskapsmøtet. Her diskuteres alle viktige beslutninger, og representanter fra alle norske, og flere utenlandske lokalmenigheter deltar

 

Kristne og samfunnsnytte

BCCs medlemmer går på vanlige skoler, har vanlig jobb og er en del av lokalsamfunnet der de bor. Å delta i samfunnet er et viktig utgangspunkt for å være en god kristen; at man lever et rettferdig liv, betaler sin skatt, og er til nytte i det lokalmiljøet man er en del av. 

Derfor mener BCC at Bibelens budskap er samfunnsnyttig i seg selv, og kristne verdier som omsorg, nestekjærlighet og rettferdighet er viktige verdier i det norske samfunnet.

Den nord-europeiske varianten av kristendommen har også brakt det vi kaller den protestantiske arbeidsetikken til Norge – det å utnytte de arbeidsevnene og mulighetene man har, til å skape verdier som kommer til nytte for flere.

På den måten er det å arbeide og få til noe sammen viktig også for medlemmer i BCC.

 

 

Eksportør av norsk kultur

Noe som er unikt for BCC er at trossamfunnet er oppstått i Norge, og nå finnes i 50 land. Dette gjør trossamfunnet mangfoldig og multikulturelt, og medlemmene får mange muligheter til å bli kjent med ulike kulturer.

Menighetens hovedspråk er fortsatt norsk – også internasjonalt. På den måten har BCC blitt en eksportør av norsk kultur og språk, og det er ikke uvanlig for et BCC-medlem å treffe trosfeller som snakker norsk i helt andre land og verdensdeler enn oss.

 

Frivillighet

I Norge jobber 60% av hele befolkningen frivillig hvert år, fordi man som en del av et fellesskap vil få til noe sammen. På tross av at individualismen øker, har mange et behov for å jobbe for noe som er større enn seg selv. Dette gjør også mange av medlemmene i BCC. Vi har en god dugnadskultur gjennom mange generasjoner, og derfor er det viktig for oss å slutte opp om frivilligheten.

Lokalt og under stevnene jobber mange frivillige med disse aktivitetene:

 • Søndagsskole
 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Fester og arrangementer
 • Kristen forkynnelse
 • Mentorarbeid
 • Medieproduksjon
 • Sang og musikk

 

 

Dugnad og pengeinnsamling

Når det trengs penger til å gjøre noe i fellesskapet, enten det er å drifte forsamlingshusene eller å arrangere ulike kristne samlinger, så bidrar medlemmene med gaver, eller går sammen om dugnadsinnsats for å ha råd til det. I lokalmenighetene legges det til rette for å jobbe i fellesskap mot samme mål.

Barna og ungdommen er framtiden, og derfor har den voksne generasjon i BCC gjort en stor innsats for å legge til rette for at de som vokser opp i dag skal ha gode muligheter for å drive med kristen virksomhet også i framtiden. Dette har skjedd gjennom både dugnad og pengeinnsamling, der pengene går til prosjekter som skaper muligheter for et aktivt menighetsliv.

Alt menighetsarbeid er frivillig, og lokalmenighetene organiserer sin aktivitet forskjellig. Derfor er det ulikt hvor ofte medlemmene bidrar med dugnadsinnsats.

Les mer om dugnad og pengeinnsamling her

 

 

 

 

BCC I MEDIA

BCC er av og til omtalt i norske medier, og mange synes det er interessant å skrive om oss. Her kan du lese noen av de nyhetsartiklene som er publisert om BCC og de lokale menighetene.