Hæ? Er du Smittis?

Det hender at ungdom i BCC blir kalt for “Smittis”, selv liker vi å bruke BCC-ungdom.
Her kan du lære mer om hvordan det er å være ung i BCC.

 

Hva er spesielt med ungdom i BCC?

Ungdommene i BCC er som andre ungdom med individuelle interesser, personligheter og meninger. Vi går på vanlige skoler og har vanlige jobber, og har ikke noen spesiell måte å kle oss på.

I BCC er 43 % ungdom under 20 år, og denne gruppen får derfor mye oppmerksomhet i trossamfunnet. Ingen av oss er like, og mangfold er viktig og sunt i et fellesskap. Derfor er det stort fokus på et bredt aktivitetstilbud, slik at alle ungdommene som er i BCC skal kunne drive med noe som interesserer dem.

Visste du at gjennomsnittsalderen i BCC i Norge er 27,6 år?

 

Hverdagen i menigheten

Hva er det egentlig en BCC-ungdom driver med i hverdagen?

Det organiseres mange forskjellige aktiviteter for barn og ungdom i lokale ungdomsklubber. Målet er at alle skal kunne drive med sin interesse innenfor kristne rammer. For eksempel er det ofte tilbud om å delta på idrettsgrupper, musikkopplæring, friluftsliv, media, og mye mer.

Trosopplæring er også en viktig del av hverdagen, og i BCC har ungdom egne møter hvor det tas opp temaer som er viktige i ungdomstiden. Dette kalles for ungdomsmøter. Dette skjer både i de lokale menighetene, og på stevner og camper som arrangeres på Brunstad i Vestfold.

Under stevnene og ungdomscampene på Brunstad er det mye som skjer. Her arrangeres det turneringer i fotball, ishockey, volley og håndball, i tillegg til en hel del andre aktiviteter som også tilbys. På disse arrangementene blir mange kjent med jevnaldrende fra andre steder, og dette skaper samhold og fellesskap også internasjonalt. På kveldene arrangeres det møter med inspirasjon til troslivet.

 

Mentorarbeidet: å gjøre noe for andre

I BCC er det flere hundre unge mennesker som ønsker å bruke egne ressurser og egenskaper til å gjøre noe for andre.

For at menigheten skal være et godt sted å vokse opp, satses det mye på barne- og ungdomsaktiviteter, og mange velger å bidra som en mentor i dette arbeidet. Her er frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt viktige verdier, og menighetene bidrar med opplæring og inspirasjon.

Se hvordan det er å være en mentor:

 

 

Brunstad Ungdomsklubb (BUK)

Hva er egentlig Brunstad Ungdomsklubb?

  • BCCs ungdomsforening for ungdom i alder 13-26 år
  • Organiseres i 19 lokale klubber i Norge 
  • Tilbyr ukentlige aktiviteter innenfor for eksempel sport, kunst, friluftsliv og gaming 
  • Arrangerer fire internasjonale camper i året, der mellom 3.000 og 5.000 ungdom deltar
  • Klubbene driver etter mottoet “En for alle, alle for en”, det vil si at medlemmene jobber sammen for å  få råd til aktiviteter, reiser og camper for alle

For mange ungdom i BCC er Brunstad Ungdomsklubb en viktig del av ungdomstiden. Det er dette ungdommen i BCC samles om, og BUK skal være et tilbud som passer for alle. 

Ungdom som deltar i BUK kjenner på en fellesskapsfølelse, først og fremst fordi de samles om den kristne forkynnelsen, med ungdom som tror på det samme evangeliet. Videre skal BUK være et tilbud hvor alle kan drive med noe de liker, sammen med andre de har felles interesser med.

 

Dugnad i BUK

Å delta på aktiviteter og camper koster selvfølgelig penger for ungdomsklubbene. Derfor er dugnad viktig, for å skaffe inntekter til aktivitetene. Dette skaper muligheter for alle til å delta, uansett hvordan den økonomiske situasjonen er i familien en kommer fra.

Flere ganger i måneden jobbes det dugnad for foreningen – både for å dekke lokale aktiviteter i klubben, og for å kunne reise sammen til camper. Dugnad er en god anledning til å lære seg å ta ansvar, lære god arbeidsmoral, og å jobbe for en sak man tror på. Det å jobbe sammen for et felles mål skaper også fellesskapsfølelse og glede.

Se et eksempel på dugnad her:

Ungdommer på dugnad

 

Se videoer fra camper

Disse videoene er laget som tilbakeblikksfilmer på påske-, sommer- og høstcampen 2019.