Samarbeidende organisasjoner

Barne- og ungdomsforeninger

I tillegg til å drive søndagsskole og ungdomsarbeid, er det etablert tre barne- og ungdomsforeninger. Foreningene er selvstendige, med egen økonomi og ledelse, og har lokallag hvor BCC er etablert. Hver forening er ansvarlig for ulike nasjonale og regionale arrangementer. Aktivitetsklubben og Brunstad Ungdomsklubb mottar nasjonalt driftstilskudd fra staten, og lokallagene mottar tilskudd fra Frifond.

Tilsvarende foreninger finnes også i andre land hvor BCC er etablert.

Skjulte Skatters Forlag

Skjulte Skatters Forlag er en stiftelse som har sin opprinnelse da Johan Oscar Smith startet bladet Skjulte Skatter i 1912. Stiftelsen har som formål å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith stod for. Forlaget utgir blant annet bladet Skjulte Skatter og sangbøkene Herrens Veier og Mandelblomsten, i tillegg til annen litteratur som er skrevet i årene siden 1912.

Norges Kristne Råd

Brunstad Christian Church er medlem i Norges Kristne Råd (NKR), et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn. Sammen står vi sterkere for å sikre at kristne verdier fortsatt kan være aktuelle i det norske samfunnet.

Skaperkraft

Brunstad Christian Church er samarbeidspartner med tankesmien Skaperkraft, som har som formål å stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging. Tankesmien er inspirert av Bibelens grunnleggende verdier og klassisk kristen tenkning.

Frivillighet Norge

BCC er medlem i Frivillighet Norge, et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. På vegne av lag og foreninger i hele landet arbeider Frivillighet Norge for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling for frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv.