BCC Media

BCC har siden 1998 sendt direkte-tv fra våre internasjonale konferanser på Brunstad, samt utvalgte lokale arrangementer ellers i året.

I 2011 ble TV-kanalen BrunstadTV formelt etablert og var første gang på lufta 2. april 2011. Det meste av programinnholdet sendes til BCCs medlemmer via Telenors satellitt THOR 5, i tillegg til internettstreaming.

BrunstadTV har også Web-TV med video on demand, og publiserer programinnhold på vår YouTube-kanal.

En fast stab sørger for daglig drift funksjoner, og noen av funksjonene som dekkes, er:

  • Redaksjon og sekretariat
  • Programproduksjon (barn, ung, voksen)
  • Flerkameraproduksjon
  • Distribusjon

Hovedkontor og produksjonsmiljø ligger i Moss, mens teknisk hovedkontroll er plassert på Oslofjord Convention Center i Vestfold, som BCC leier til alle sine internasjonale arrangement.BrunstadTV har en egen barnekanal på YouTube

I september 2020 ble BrunstadTV og resten av medievirksomheten til BCC skilt ut i en egen stiftelse: bcc.media foundation. Dette er første skritt i utvikling av en fremtidig organisering for BCC, hvor både mediestiftelsen og andre organisasjoner vil inngå i et felles forbund; BCC-forbundet.

BrunstadTV er fortsatt en viktig informasjonskanal for BCCs medlemmer. I samarbeid med BCC produserer BCC Media blant annet det månedlige aktualitetsprogrammet BrunstadMagasinet.

Mange av medlemmer bidrar med frivillig innsats i ulike deler av virksomheten, særlig i forbindelse med BCCs stevner og større studioproduksjoner. 

Gjennom flere år er det investert mye i medieteknisk utstyr, som store LED-skjermer, HD bildekontroll, HD produksjonsbuss og lignende. Det kreves en stadig utvikling og sikker drift for å håndtere de komplekse produksjonene, spesielt under BCCs store konferanser og livesendinger. Ansatte deltar med jevne mellomrom på ulike internasjonale messer, for å holde seg oppdatert både på innholdsproduksjon, teknologi og utstyr.


Fra BCCs studiosendinger og interaktive online-stevner 

Misjonsverktøy på nett

 

BCC har også nettbaserte verktøy for å nå ut med det kristne budskap, hovedsakelig via plattformen aktivkristendom.no / activechristianity.org og profiler på sosiale medier. Hovedsidene oversettes til mange språk.

Fra Aktiv Kristendoms nettsider

Her kan alle som er interessert lese om BCCs tro og lære, og menighetens kjernelitteratur ligger lett tilgjengelig som e-bøker. Evangeliets budskap presenteres videre via nettartikler, film og personlige vitnesbyrd. Sosiale medier tas aktivt i bruk for å treffe flere, og på denne måter lede nye lesere til hovedinnholdet på nettsiden.

I årene som kommer vil også medievirksomheten være et viktig verktøy i BCCs misjonsarbeid. Ved hjelp av tradisjonell forkynnelse og fremtidsrettet teknologi vil vi formidle og tilgjengeliggjøre budskapet, slik at mennesker som er interessert i Bibelens budskap får anledning til å høre, oppleve og selv erfare det nye liv som Jesus forkynte.

Relaterte artikler

BCC gir verdifull kompetanse innen mediegrafikerfaget

BCC gir verdifull kompetanse innen mediegrafikerfaget

Det er både givende og krevende å skulle tilby læreplass til ungdommer som ønsker å lære seg et fag. I Brunstad Christian Church (BCC) har mange ungdommer gjennomført og bestått ...
Les mer
Ny serie: Mens vi venter på jul

Ny serie: Mens vi venter på jul

Julen står for døren, og denne høytiden er noe både små og store ser fram til. Feiringen av Jesu komme til jorden er sentral i vårt trossamfunn, og med en ...
Les mer
Ny mediestiftelse satser online

Ny mediestiftelse satser online

BCCs medievirksomhet satser videre, og blir i september organisert i en egen stiftelse. I august var det kick-start for den nye organisasjonen, med opplæringsuke for nye medarbeidere og kreative workshops ...
Les mer