Presseinformasjon

Medlemsundersøkelsen 2019
BCC fikk mye medieoppmerksomhet i 2019, både positiv og negativ. Vi benyttet anledningen ved vår årlige medlemsundersøkelse til å stille de samme spørsmålene som media hadde til oss, til våre ...
Les mer