BCCs årsrapport for 2017 er publisert


BCCs sin årsrapport for 2017 er nå publisert på web. Her finnes informasjon om våre aktiviteter og prosjekter det siste året, sammen med årsregnskapet, som også er tilgjengelig i offentlige registre. Vi håper at den nye rapporten vil bidra til økt kunnskap om BCCs virksomhet og organisasjon, og ønsker god lesning.

Les mer

Negativ sosial kontroll i BCC?


Det er i nettavisen Khrono fremsatt drøye påstander om Brunstad Christian Church(BCC) sine medlemmer, og saken sprer seg til andre medier, uten av BCC har fått mulighet for tilsvar. Vi ønsker derfor å kommentere påstandene her.

Les mer

Vårt tilsvar til debattinnlegg i Vårt Land


Ordbruken og beskyldningene i Johans Veltens debattinnlegg i Vårt Land 21. oktober er av en slik karakter at de må få stå for hans egen regning. Innlegget illustrerer derimot poenget i Vårt Lands reportasje lørdag 14. oktober, og viser at religions- og debattredaktør Alf Gjøsunds påfølgende kommentar, var helt på sin plass.

Les mer

En sjanse til Smiths Venner


Avisen Vårt Land trykket i dag en kommentar fra debattredaktør Alf Gjøsund med tittelen «En sjanse til Smiths Venner». I sin kommentar reflekterer han over BCCs utvikling, og omtaler noen av sakene der BCC har vært trukket inn i nyhetsbildet denne sommeren.

Les mer

BCC er en seriøs organisasjon


I dag slår Tønsbergs Blad igjen opp saken om en trist overgrepshistorie. La det være klart at vi har stor medfølelse med alle de som er berørte i denne familien. BCC ønsker ikke å bidra til at en familietragedie til stadighet skal trekkes fram i offentlighetens oppmerksomhet. Men når TB bruker en slik alvorlig sak til å fremsette grove beskyldninger om at BCCs ledelse skjuler overgripere, kan vi ikke la dette stå uimotsagt.

Les mer

BCCs holdning til overgrep mot barn


BCCs ledelse vil aldri forsvare, akseptere eller skjule noen form for vold, overgrep eller krenkende adferd. BCCs policy gjennom mange år har vært at de berørte i slike saker bør politianmelde antatt straffbare overgrep.

Les mer

Usaklige påstander om BCC


I en artikkel i Tønsberg Blad siteres Johan Velten på flere sterke påstander om Brunstad Christian Church (BCC). Ifølge eget utsagn forlot Velten menigheten som 24-åring i 1971, så det fremstår latterlig at han nå tar på seg å «få omverdenen til å forstå barn og unge i Smiths Venner».

Les mer

Sterke beskyldninger fra DN mot BCC


Dagens Næringsliv har i dag, 04.11.2016, publisert en artikkel med tittelen «Venner i hardt vær». Brunstad Christian Church vil med dette presisere et par forhold.

Les mer

Barnearbeid i BCC?


BCC har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra norsk og utenlandsk presse, der vi får spørsmål om vårt syn på frivillighet og barnearbeid, og om hvordan dette håndteres i BCC.

Les mer
Meny

Bitnami