BCCs egen TV-kanal

BrunstadTV

BrunstadTV er Brunstad Christian Churchs egen TV-kanal. BCC har siden 1998 sendt direkte-tv fra konferanser på Brunstad, og fra noen lokale arrangementer. BrunstadTV i dagens form ble etablert i 2010, og var første gang på lufta 2. april 2011.

BrunstadTV er en ikke-kommersiell kanal, finansiert ved misjonsgaver. Det meste av programinnholdet sendes til BCCs medlemmer via Telenors satellitt THOR 5. I tillegg sender BrunstadTV via internett-stream for medlemmer utenfor Europa. 

BrunstadTV har også Web-TV med video on demand, og publiserer programinnhold på vår YouTube-kanal.


BrunstadTV på YouTube

 

En fast stab med ansatte drifter kanalen til daglig, og er delt inn i fire team;

  • – Redaksjon
  • – Programproduksjon
  • – Flerkameraproduksjon
  • – Distribusjon

Flere deltakere fra BCCs ungdomsprogram YEP bidrar også i BrunstadTVs produksjon og drift, i tillegg til at mange av BCCs medlemmer bidrar med frivillig innsats under store live-eventer, for eksempel under konferanser på Oslofjord Convention Center på Brunstad i Vestfold.

Hovedkontor og produksjonsmiljø ligger i Oslo, mens teknisk hovedkontroll er plassert på Oslofjord Convention Center.

 

BrunstadTVs visjon er å formidle positive og gode verdier til barn, ungdom og familier, og er et viktig medium for å nå ut med informasjon og budskap.

Det blir hvert år produsert flere ulike TV-serier for barn, ungdom og familier. BrunstadTV er også en viktig informasjonskanal for BCCs medlemmer, og formidler månedlig dette via aktualitetsprogrammet «BrunstadMagasinet». Flere ganger årlig avholdes det ideworkshops for å skape bredde og variasjon i type programmer som tilbys på kanalen.

BrunstadTV deltar med jevne mellomrom på ulike internasjonale messer, for å holde seg oppdatert både på innholdsproduksjon, teknologi og utstyr.

BrunstadTV har i flere år investert i mye teknikk og utstyr, som store LED-skjermer, HD bildekontroll, HD produksjonsbuss og lignende. Det kreves en stadig utvikling og sikker drift for å håndtere de komplekse produksjonene, spesielt under BCCs store konferanser på Brunstad.

Meny

Bitnami