bcc.media foundation

BCC har siden 1998 sendt direkte-tv fra våre internasjonale konferanser på Brunstad, samt utvalgte lokale arrangementer ellers i året.

I 2011 ble TV-kanalen BrunstadTV formelt etablert og var første gang på lufta 2. april 2011. Det meste av programinnholdet sendes til BCCs medlemmer via Telenors satellitt THOR 5. I tillegg sender BrunstadTV via internett-stream for medlemmer utenfor Europa. 

BrunstadTV har også Web-TV med video on demand, og publiserer programinnhold på vår YouTube-kanal.

I september 2020 ble BrunstadTV og resten av medievirksomheten til BCC skilt ut i en egen stiftelse: bcc.media foundation. Dette er første skritt i utvikling av en fremtidig organisering for BCC, hvor både mediestiftelsen og andre organisasjoner vil inngå i et felles forbund; BCC-forbundet.

BrunstadTV er fortsatt en viktig kanal i det videre arbeidet, sammen med andre publiseringsplattformer på nett.


BrunstadTV på YouTube

En fast stab sørger for daglig drift funksjoner, og noen av funksjonene som dekkes, er:

  • Redaksjon og sekretariat
  • Programproduksjon (barn, ung, voksen)
  • Flerkameraproduksjon
  • Distribusjon

Hovedkontor og produksjonsmiljø ligger i Oslo, mens teknisk hovedkontroll er plassert på Oslofjord Convention Center i Vestfold, som BCC leier til alle sine internasjonale arrangement.

Mange av BCCs medlemmer bidrar med frivillig innsats i større produksjoner, særlig i forbindelse med BCCs stevner og større studioproduksjoner.  


Fra opptak til barneprogrammer på BrunstadTV

Mediestiftelsen produserer jevnlig ulike TV-sendinger for barn, ungdom og familier, og har hatt stor respons fra BCC-medlemmene på konseptet BCC Online, som ble utviklet våren 2020 i forbindelse med koronapandemien.

BrunstadTV er også en viktig informasjonskanal for BCCs medlemmer, og bcc.media foundation produserer i samarbeid med BCC det månedlige aktualitetsprogrammet «BrunstadMagasinet».

 

 

BrunstadTV har i flere år investert i mye teknikk og utstyr, som store LED-skjermer, HD bildekontroll, HD produksjonsbuss og lignende. Det kreves en stadig utvikling og sikker drift for å håndtere de komplekse produksjonene, spesielt under BCCs store konferanser og livesendinger. Derfor deltar ansatte med jevne mellomrom på ulike internasjonale messer, for å holde seg oppdatert både på innholdsproduksjon, teknologi og utstyr.

Flere ganger årlig avholdes det også ideworkshops for å skape bredde og variasjon i produksjonen, og for å følge opp visjonen om å være et pulserende mediehus for kristen formidling.

Relaterte artikler

BCC gir verdifull kompetanse innen mediegrafikerfaget

BCC gir verdifull kompetanse innen mediegrafikerfaget

Det er både givende og krevende å skulle tilby læreplass til ungdommer som ønsker å lære seg et fag. I Brunstad Christian Church (BCC) har mange ungdommer gjennomført og bestått ...
Les mer
Ny mediestiftelse satser online

Ny mediestiftelse satser online

BCCs medievirksomhet satser videre, og blir i september organisert i en egen stiftelse. I august var det kick-start for den nye organisasjonen, med opplæringsuke for nye medarbeidere og kreative workshops ...
Les mer
Video: Bønnedag i hele Norge

Video: Bønnedag i hele Norge

I dag, 22. mars er kirker fra hele Norge invitert til å delta i bønn av Norges Kristne Råd. Bønnedagen arrangeres online i forbindelse med den situasjonen som verdenssamfunnet nå ...
Les mer