Brunstad Bibelskole

Brunstad Bibelskole er et tilbud Brunstad Christian Church har for sine medlemmer, primært for ungdom som ønsker å lære mer om Bibelens historie og menighetens tro og lære.

Et godt fundament

Målet for opplæringen er at de unge skal få en forståelse av hva menigheten er, og et godt fundament for sitt videre kristenliv ved at de blir satt i stand til å ta selvstendige livsvalg med basis i den kunnskapen de tilegner seg. Undervisningen vil bestå både av en teoretisk/teologisk del, og en praktisk del hvor ungdommen er sammen om forskjellige aktiviteter.

I tillegg hovedfag og språkfag, tilbys en omfattende kulturutveksling og ulike valgfag innen media, sport, barne- og ungdomsarbeid med mer.

Opptak

BCC har et inntakskontor for ungdomsprogrammet YEP, hvor medlemmer av BCC kan søke om opptak til Brunstad Bibelskole. Semesteret starter i september hvert år og avsluttes i juni.

Aldersgrensen for opptak er at eleven fyller 18 år det år de begynner. I tillegg skal eleven ha et bevisst forhold til BCC sitt verdigrunnlag og et ønske om å utvikle sin forståelse av dette.

Mellom 200 og 300 nye elever hvert år

Bibelskolen har undervisningsrom, bibliotek, studierom og administrasjon på Oslofjord Convention Center. Hvert år tar skolen inn 200-300 elever fra hele verden. Høsten 2018 var tallet 280 nye elever. Elevene bor på internat, får fri kost og losji, i tillegg til et studiestipend per måned. I fritiden bidrar elevene ofte med frivillig innsats i ulike prosjekter for BCC og samarbeidende organisasjoner.

Skolen har noen fast ansatte og i tillegg bidrar flere frivillige til driften av skolen.

Strukturert undervisning og tilpasset studiemateriell

Brunstad Bibelskole har en fast undervisningsplan per uke, med over 20 timer undervisning i bibelhistorie, menighetens tro og lære, trosoppbyggelse og bønn. Undervisningen har sin faglige basis i Bibelen og BCC`s litteratur. I tillegg vil det også bli gitt undervisning i språk og andre fag som kan relateres til skolens formål.

Bibelundervisningen følger et gjennomarbeidet og velprøvd undervisningskonsept, formidlet ved kunnskapsrike og engasjerte lærere. Hovedfaget er inndelt i åtte sentrale tema som er utarbeidet av bibelundervisningens ressursteam.

Meny

Bitnami