Forfatter: skribent

Nyttårsstevne med 9.000 påmeldte – avlyst

Denne uken måtte BCC og ungdomsklubben avlyse to store, internasjonale arrangementer på slutten av året, da smittesituasjonen tok en alvorlig dreining. ...

Veien videre for norsk frivillighet

På dagens fagkonferanse i Frivillighet Norge, ble det blant annet drøftet hvordan vi kan bruke de positive erfaringene koronapandemien har lært oss så ...

Et livsynsåpent samfunn med respekt for alle

Hurdalsplattformen som ble lagt fram denne uken beskriver et livssynsåpent samfunn med respekt for alle, men kun en halv side er viet til temaet...

Startet høsten i BCC med samling for de ansatte

Denne uken ble høsten sparket i gang med allmøte og sensommerfest for ansatte i BCC og samarbeidende organisasjoner. Målet med samlingen var å ...

Hvor er BCCs penger?

NRK har i dag publisert en forsideartikkel med betegnelsen «Vil ikkje bevise kor 611 millioner kroner er». Beviset ligger jo imidlertid helt oppe i dagen...

Bruker BCC advokat for å begrense medias ytringsfrihet?

NRK hevder i dag at BCC bruker advokat for å fremsette trusler når de får spørsmål fra norsk presse. Påstanden er usann. Så hvorfor har BCC ved ...

Til alle våre medlemmer

I dag ble det publisert nok et oppslag på nrk.no, der det fremmes påstander om BCCs økonomi og kultur, også via anonyme kilder. I en organisasjon med ...

Representantskapsmøte i BCC

Denne helgen ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i BCC. Saker på agendaen var blant annet revidert budsjett for inneværende år, ...

Pinsefeiring i den digitale verden

Det å markere pinsehøytiden en viktig del av kristnes tro og liv. Verdens viktigste budskap deles på tvers av landegrenser og folkeslag, når vi for ...

SKUP 2021 og avsløringene som forsvant

NRK Brennpunkt har levert sin metoderapport for «Guds Utvalde» i et håp om å vinne bransjens gjeve SKUP-pris denne uken. Metoderapporten er et ...

Hyllest til ungdommen

Istedenfor å bli med i hylekoret over festene de gikk glipp av, har ungdom tidlig i 20-årene tatt grep og gjort noe for andre. En innsats som har stor ...

Slinger i valsen: NRK har bommet grovt

Den polariserte debatten viser at NRK har bommet grovt med "Guds utvalde". Et stort spørsmål er fortsatt ubesvart fra NRKs side og kan potensielt utgjø...

BCC avviser påstander om hemmelighold og selvberikelse

NRK Brennpunkt har denne uken publisert en dokumentar hvor de fremsetter uriktige påstander om at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen har beriket seg p...

Medlemmene er det viktigste vi har

NRK Brennpunkt sender i dag en times episode der BCC er portrettert ut fra personlige opplevelser. I BCC respekterer vi alle menneskers personlige frihet, ...

NRK: Smiths venners finanseventyr

NRK Brennpunkt har i over et år jobbet med en teori om at innsamlede midler fra BCC-medlemmene har havnet «i lommene på lederne», gjennom BCC Financial...

1 2 24