BCCs årsrapport for 2018

Fra styret

I 2018 kunne BCC se tilbake på 120 år med historie. Vårt relativt unge trossamfunn dekker bare en liten tidsperiode i kristendommens over totusenårige historie. Likevel har BCC vist seg som et spirekraftig fellesskap, og har i løpet av 120 år utviklet seg fra én mann til en verdensomspennende virksomhet.

I årsrapporten ønsker vi å sette organisasjonens utvikling i perspektiv, for å skape bedre forståelse for hvor vi kommer fra og hvor vi er på vei. I dag er trossamfunnet i stadig vekst, med virksomhet på alle kontinenter. Vår organisasjon har solid økonomi, og formålet kommer tydelig frem i alt vi jobber med. Vårt kristne formål er en stor motivasjon, og vi ser frem til alt vi fortsatt skal jobbe med og utrette i 2019.

Givergleden fra våre medlemmer, andre givere, norske og utenlandske lokalmenigheter preget også 2018. Det var høyt engasjement, fellesskap og samarbeid mellom lokalmenighetene i innspurten av det som har vært et tiårig gaveløft fra medlemmer over hele verden.

Opplever stor interesse for budskapet

BCC har i mange år hatt websider og sosiale medier for å formidle det kristne budskapet. I over 60 år har vi arrangert internasjonale stevner, for et økende antall medlemmer.

Vi opplever stigende interesse fra mennesker på internett, og tusenvis av unge medlemmer ønsker å delta på våre stevner. De møter ikke bare opp til aktiviteter og lek, men de søker også til de trosoppbyggende samlingene.

Dette gir arbeidslyst og inspirerer oss til å tenke nytt. Derfor tenker BCC også langsiktig i utvikling av verktøy og arenaer for kristen formidling, noe som selvsagt koster mye, men som vi ser på som avgjørende for å oppnå vårt formål.

Fellesskap med like muligheter for alle

Det er viktig for oss at det skal være åpent for alle medlemmer å delta i det brede foreningslivet i BCC, uavhengig av livssituasjon og økonomiske forhold. Det kreves derfor ingen kontingent eller avgift av medlemmene for å kunne høre forkynnelsen og delta på store deler av menighetslivet. Felles kostnader dekkes av fellesskapet gjennom gaver og dugnadsinnsats.

Takk til alle som gjør BCC til BCC

Vi vil takke alle ansatte og frivillige som har gjort en enorm innsats i 2018 for vår felles hjertesak. For å fylle sentrale funksjoner, både ved hovedkontoret i Oslo, og i misjonsarbeidet i resten av verden, har BCC en stab med faste ansatte. I tillegg har vi en rekke prosjektansatte og flere hundre frivillige, som bidrar både før og under stevnene våre for å gjøre de så innholdsrike og gode som mulig.

Mange av disse personene gjør også et stort arbeid for barn og ungdom i sine lokalmenigheter, uke etter uke hele året gjennom.

Vi håper at årsrapporten vil være et nyttig verktøy for de som søker informasjon om BCC. Vi ønsker også at vår årsrapport kan være til inspirasjon for andre kristne og frivillige organisasjoner som arbeider for sine formål.

Årsrapporter lokalmenigheter

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Meny