Årsrapport 2017 for Brunstad Christian Church

Fra styret

BCCs medlemmer har vist stort engasjement, eierskap og giverglede til foreningen i året som har gått. Selv om BCC mottar store gaveinntekter fra medlemmer, lokalmenigheter og andre bidragsytere, er det menneskene som utgjør den største kapitalen for foreningen. Den innsatsen medlemmene legger ned hver uke hele året rundt er av stor samfunnsnyttig betydning, ikke minst for de flere tusen barn og ungdom som har nytte av det omfattende frivillige arbeidet.

De initiativene lokalmenigheter har tatt for å drive innsamlingsaksjoner til BCC, særlig de siste 10 årene, har vært av avgjørende betydning for BCCs økonomiske situasjon i dag. Lokalmenighetene har både styrket sin egenkapital lokalt, samtidig som de har ytt store gaver til BCCs virksomhet. I 2017 hadde lokalmenigheten i Eiker et stort engasjement fram mot sommeren, for å bidra til at flest mulig av lokalmenighetene kom i mål med sine planer for innsamling. Dette resulterte i rekordinnsamling, og ble toppet med en historisk fest for alle BCC-medlemmer under sommerkonferansen.

Foreningens ideelle mål motiverer og samler medlemmene, og den frivillige innsatsen som ytes for å nå disse målene er avgjørende, og ikke minst meningsfull å være en del av. For styret i BCC er det også forpliktende. De frivillige skal merke at innsatsen settes pris på og at de utgjør en forskjell, da blir innsatsen til glede både for mottaker og giver.

BCC opplever stadig interesse for vår organisasjon, noe vi synes er både spennende og utfordrende. Interesse og oppmerksomhet fra offentligheten synes vi er positivt, fordi det bidrar til at vi kan utvikle og forbedre oss, og vi blir også flinkere til å fortelle om oss selv og om vår virksomhet. Vi er stolte av at vår forening er velorganisert, og det ligger et grundig arbeid bak denne ryddigheten. Revisorgodkjente regnskaper ligger åpent på våre nettsider, sammen med fyldige årsrapporter fra flere år tilbake.

Å legge til rette for fremtidens generasjoner er sentralt for BCC. Derfor ble det i 2017 igangsatt en omfattende satsning på konferanser og arrangementer for ungdom. Påskecampen, som for tredje gang samlet flere tusen ungdommer fra hele verden, først og fremst om det kristne budskapet, men også gjennom aktiviteter og sport, ble en stor suksess. Dette vil vi utvikle videre, og vi vil samarbeide med ungdomsorganisasjonene for å utvide tilbudet til flere årlige ungdomsarrangement.

BCC takker alle våre medlemmer for det engasjement de viser for sin organisasjon.

Vi retter også en spesiell takk til forstanderskapet, som gjennom hele året har bidratt med inspirasjon til troslivet gjennom deltakelse på konferanser, i TV-sendinger og ved personlig omsorgsarbeid.

Sammen arbeider vi for at BCCs formål i stadig større grad kan oppfylles. Gjennom en kontinuerlig fornyelse til det bedre, ønsker vi at vår organisasjon i det kommende året skal fortsette sin positive utvikling.


Styret i BCC. Fra venstre: Tore Aslaksen (styremedlem), Berit Hustad Nilsen (styreleder) og Finn Å. Ødegård (styremedlem).

Årsrapporter lokalmenigheter

2017
2016
2015
2014
2013
2012
Meny

Bitnami