Organisering og økonomi

Som et trossamfunn med stor internasjonal virksomhet må BCC være ryddig, velorganisert og økonomisk ansvarlig. Dette gjør oss i stand til å skape kanaler og møteplasser for kristen forkynnelse og opplæring, både nå og i fremtiden.
BCC er organisert som et forbund av ulike organisasjoner, hvorav seks er fellestiltak. Alle lokale menigheter er selvstendige foreninger med egne styrer, og foreløpig er alle norske lokalmenigheter tatt opp i forbundet.
Her finner du artikler som omhandler menighetens drift, økonomi og organisering.


Førjulsfest for engasjerte BCC-ansatte

Et hektisk arbeidsår er snart ved veis ende, og ansatte i BCCs avdelinger og administrasjon markerer dette med en hyggelig førjulsfest. Av: Tove Rebekka ...

Seminar om retningslinjer for økonomi i lokalmenighetene

For å sikre trygg og god drift og økonomi i BCCs lokalmenigheter, arrangeres det jevnlig seminarer der retningslinjer for økonomi står på agendaen. Av...

Sjekker at alt går riktig for seg

BCCs virksomhet er i stadig vekst, og med store pengesummer i omløp blir det tilsvarende viktig å ha tilsyn med at alt går riktig for seg. Tekst: Trond ...

BCC overtar eierskap til utenlandske regionale konferansesentre

BCC har vært en pådriver og støttespiller knyttet til etablering og drift av mer enn 20 regionale konferansesentre rundt om i verden. Eiendommene har ...

1 3 4