Organisering og økonomi

Som et trossamfunn med stor internasjonal virksomhet må BCC være ryddig, velorganisert og økonomisk ansvarlig. Dette gjør oss i stand til å skape kanaler og møteplasser for kristen forkynnelse og opplæring, både nå og i fremtiden.
BCC er organisert som et forbund av ulike organisasjoner, hvorav seks er fellestiltak. Alle lokale menigheter er selvstendige foreninger med egne styrer, og foreløpig er alle norske lokalmenigheter tatt opp i forbundet.
Her finner du artikler som omhandler menighetens drift, økonomi og organisering.


Ny lov om tros- og livsynssamfunn vedtatt i Stortinget

I dag ble den nye loven om tros- og livssynssamfunn vedtatt i Stortinget. Det er på mange måter et historisk vedtak som Kristen-Norge kan være fornøyd ...

Å ruste foreningen for framtiden

Det kristne formålet er kjernen i alt arbeid som gjøres i BCC. Vår motivasjon finner vi i Bibelens budskap, og dette skaper en handlekraft som har ...

Hvordan finansierer BCC sin misjonsvirksomhet?

BCC er et trossamfunn med utbredelse på alle kontinenter. Vi har en betydelig misjonsvirksomhet, mange årlige internasjonale konferanser, og egen TV-...

Representantskapet anbefaler lokal pengereserve for framtiden

I forkant av BCCs årlige representantskapsmøte i juli henvendte Brunstadstiftelsen seg med behov for sikringskapital for de neste fem årene. Et samlet ...

Stor giverglede gir bærekraft

For BCC er det viktig å legge til rette for fremtidige generasjoner, derfor har vi styrket vår kapital betraktelig det siste tiåret. Dette er et ...

Årsmøte i den største av BCCs lokalmenigheter

Hvert år inviterer BCCs største lokalmenighet, nemlig lokalmenigheten i Oslo og Follo, medlemmene sine til årsmøte. Møtet ble avholdt i menighetens ...

BrunstadMagasinet: Langsiktige planer og god informasjon

Under sommerstevnet inneholdt BrunstadMagasinet informasjon om hvordan foreningen jobber og ruster for framtiden. I det som formidles kommer BCCs profil ...

Representantskapsmøtet i BCC samlet 120 deltakere fra hele verden

Denne helgen var cirka 120 deltakere fra BCCs lokalmenigheter i hele verden samlet til representantskapsmøte. Dette er den årlige samlingen hvor alle ...

Frivillig innsats eller dugnadspress?

Det er for tiden store overskrifter i enkelte medier, der BCC-medlemmers dugnadsinnsats for ulike organisasjoner og formål blir fremstilt som ulovlig ...

Nettverk og kursing for lokalmenighetene

For BCC er det er viktig å drive foreningen på en sunn og bærekraftig måte, og at all vår virksomhet er i henhold til gjeldende regelverk. Derfor ...

God medlemsinformasjon og årsmøte i lokalmenigheten

I januar ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte i BKM Drammen. Etter anbefaling fra Brunstad Christian Church vedtok lokalmenigheten her ny standard...

Faglig utvikling og felles visjon for foreningsarbeidet

BCC er en organisasjon i stor utvikling. De siste tiårene har bredden på menighetsliv og aktiviteter økt, og det arbeides kontinuerlig med forbedringer ...

Dugnad gir fellesskapsfølelse og like muligheter

Dugnad er en viktig bærebjelke både for å drive og å finansiere den allmennyttige virksomheten i BCC og i mange andre frivillige organisasjoner. Nylig ...

Visjoner for framtiden og stabil økonomi

Representantskapsmøtet i BCC er en årlig samling, der 125 representanter fra styre, forstanderskap og lokalmenigheter fra mange ulike land møtes. ...

1000 deltakere på BCCs fagseminar

Siste dag i mars inviterte BCC til kursdag med flere ulike fagseminar på Oslofjord Convention Center. Over 1000 påmeldte fra ulike lokalmenigheter deltok...